VVD-raadslid Fred Sanders promoveerde vandaag in Delft op een proefschrift over “Duurzaamheid en Burgerinitiatief”.

De foto hierboven is van een collega die de plechtigheid vanuit de zaal fotografeerde. Later legde hij ook de overhandiging van de bul vast.

Fred Sanders zelf liet begin deze week trots zijn boek zien.