Rechtbank: Moonlight moet dicht (update: is dicht)

Vorige week probeerde de eigenaar van Moonlight de sluiting van zijn coffeeshop aan de Czarinastraat in Zaandam tegen te houden.

Erdogan Maya stapte naar de bestuursrechter in Haarlem, nadat waarnemend burgemeester Vreeman had aangekondigd dat de wietwinkel dicht zou moeten.

UPDATE: de coffeeshop is inderdaad vandaag, 26 september, gesloten (foto). De reden van de sluiting wordt niet vermeld vermeld via mededelingen achter het raam. Bij de vorige sluiting van gemeentewegen merkte men nog olijk op dat men ‘op vakantie’ was.

Het voortzetten door Maya zou niet langer ‘verantwoord’ zijn en ‘ter voorkoming van verdere verstoring van de openbare orde dan wel aantasting van het woon- en leefklimaat’ is daarom de horeca- en exploitatievergunning ingetrokken.

De gemeente meldt:

Zaanstad heeft begin dit jaar de vergunning van de eigenaar ingetrokken, onder meer vanwege het gebruiken van een valse vergunning voor de opening van een nieuwe coffeeshop (Green Heaven), overtreding van de APV door het niet aanwezig zijn van een leidinggevende in de zaak en ‘slecht levensgedrag’. Zo is er sprake van strafrechtelijke antecedenten, vermoedelijke betrokkenheid bij een ernstig openbare-orde incident en belastingfraude.

De rechter gaf Vreeman gelijk en heeft het verzoek om een voorlopige voorziening van de coffeeshop afgewezen. De zaak is op slot.

Hier vind je wat we eerder schreven over Moonlight.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Erik Esteie

  Wat is “slecht levensgedrag” ?

 • Erik Esteie

  Ook een leuke “vermoedelijke betrokkenheid bij een ernstig openbare-orde incident”

  We kunnen het niet bewijzen maar we vermoeden dat…

  Ik dacht altijd dat het in Nederland zo was dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is

  • De Orkaan

   Hoe onbeholpen het ook klinkt, “slecht levensgedrag” is wel degelijk een term die in de rechtsspraak gebruikt wordt. De term komt vaak in Algemeen plaatselijke verordening (APV) voor. Ook in Zaanstad: “Coffeeshops worden geëxploiteerd op basis van een exploitatievergunning en die vergunning kan worden geweigerd (of ingetrokken) als de exploitant of leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.”

   En wat dat inhoudt kan de gemeente zelf bepalen. In dit geval lijkt het een optelsom: niet aanwezig zijn van een leidinggevende, strafrechtelijke antecedenten, vermoedelijke betrokkenheid bij een ernstig openbare-orde incident, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

 • Erik Esteie

  Volslagen willekeur dus

  laten we rijtje eens afgaan

  “niet aanwezig zijn van een leidinggevende”

  Ik denk dat ik hier al genoeg over geschreven heb

  “strafrechtelijke antecedenten”

  Welke zogenaamde antecendenten?

  “vermoedelijke betrokkenheid bij een ernstig openbare-orde incident”

  Is dit al bewezen door een rechter?

  “belastingfraude”

  Hier kan ik niet over oordelen want hoe moet een wietwinkel zijn inkomsten verantwoorden als je niet eens een normale gebruikers voorraad mag hebben(vergelijk dit met een kroeg die niet meer dan 200 liter bier mag hebben)

  “valsheid in geschrifte.”

  Hier kan ik in meegaan, het eventueel openen van een nieuwe wietwinkel verdient niet de schoonheids prijs

  Het gaat mij er niet om dat ik Moonlight wil verdedigen maar het gaat mij om de krampachtige manier waarmee de overheid omgaat met het begrip wietwinkels en het totaal schizofrene “gedoogbeleid” in Nederland

  Er wordt van alles bijgesleept om de wietwinkels uit te roeien en dit terwijl men niet graag ziet dat de straathandel weer de overhand krijgt. Wat wel een direct gevolg is van dit volslagen belachelijke gedoogbeleid

  Zorg dat een wietwinkel de bevoorading kan regelen en belasting kan afdragen en er is geen probleem

  Oh,ja

  Zorg er ook voor dat banken verplicht worden om wietwinkels als klant aan te nemen, dan kan men ook gewoon pinnen

  • Hans

   “Zorg er ook voor dat banken verplicht worden om wietwinkels als klant aan te nemen, dan kan men ook gewoon pinnen”.
   Dat is allang het geval. Menig -goed uitgebate(!)- coffeeshop biedt de mogelijkheid tot pinnen. Daar zijn talloze voorbeelden van, bv de vestigingen van Spliff in Beverwijk en Purmerend.
   Het een valt dus niet persé samen met het ander, waarom ik andere motieven vermoed achter het niet aanbieden van de mogelijkheid tot pinnen.
   In de tijd dat ik zelf nog wel eens een joint opstak viel het mij op dat je in de betere coffeeshops wel kon pinnen en in de wat meer ‘sjofele’ niet. Mi valt het dus samen met de instelling van de eigenaar.

   • paul olijhoek

    Beste Hans , helaas is het nog altijd zo dat je als exploitant van een coffeeshop bijna onmogelijk als nieuwe relatie bij een bank wordt aangenomen. De shops die een pin apparaat hebben , zijn 9 van de 10 keer “oude” relaties. Veranderen van bank is echter bijna onmogelijk;geen enkele bank wil een coffeeshop als relatie vanwege “dubieuze activiteiten”. Ik kan het weten , ik exploiteer een shop in Alkmaar (met pin) en ik heb nu al zelfs problemen met het verkrijgen van een hypotheek, omdat mijn inkomsten uit een ” dubieuze achtergrond” zouden hebben. ( We mogen wel keurig belasting afdragen, maar aan de andere kant worden we behandeld als criminelen )

 • Eelco

  Op zich zou ik blij zijn als het Moonlight verdwijnt, een parel voor de wijk is het niet. De vraag is alleen wat er voor terug komt.

 • Daans

  Nee, de gemeente mag en kan niet zelf bepalen. Het APV is verbonden aan wetten en regels zo ook de gemeente. Wetten zelf verzinnen is uit den boze maar het gebeurd.

  Als er alcoholhoudende dranken worden verstrekt in een inrichting, dient altijd een leidinggevende aanwezig te zijn.

  Artikel 8 van de Drank- en Horecawet stelt eisen aan de leidinggevenden welke op de drank- en horecavergunning worden vermeld. De leidinggevenden mogen niet uit de ouderlijke macht of de voogdij zijn ontzet, mogen niet onder curatele staan, mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en moeten voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag zoals gesteld in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999. Bovendien dient de leidinggevende de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt en dient hij/zij te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.

  Met name de eis van het niet mogen zijn van slecht levensgedrag roept vele vragen en verschillen van mening op. Of voldaan wordt aan deze eis valt uiteen in enerzijds het niet zijn van slecht levensgedrag en anderzijds het voldoen aan de eisen ten aanzien van zedelijk gedrag zoals gesteld in het besluit. Gemeenten mogen echter ook andere overtredingen en misdrijven die in het besluit zijn genoemd ten grondslag leggen aan de beoordeling van slecht levensgedrag. Het gaat hierbij nadrukkelijk om twee toetsingsgronden. Uiteraard dient de gemeente dan wel goed te motiveren waarom andere dan de overtredingen en misdrijven als genoemd in het besluit haar aanleiding geven om te veronderstellen dat de leidinggevende van slecht levensgedrag is.

  Bij de beoordeling of er sprake is van afwijking van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet mag slecht een periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van de beslissing om een aanvraag drank- en horecavergunning worden meegewogen.

  En juist die motivatie… Ja daar schort het bij de gemeente Zaanstad. Daar hebben ze zelf niet eens de boel op orde. Maar goed dat is een andere discussie.

 • Tas

  Lekker dan.
  Ik ga niet tegen de besluitvorming in, net als iedereen moeten ook zij zich aan de regels houden.

  Wat mij wel irriteert is coffeshopbeleid ansich.
  Er worden geen vergunningen meer verleend dus een nette ondernemer met hart voor de zaak, klanten en omgeving krijgt geen kans.
  En waar moet ik nu heen? Headlines? Diegene in dat donkere hoekje bij het rozenhof? Waar je eerst de beerput van Zaandam miet passeren?
  Tja, ik mag misschien roken maar verder een normaal mens welke problemen niet opzoekt.
  Helaas zijn we nu genoodzaakt om buiten de stad inkopen te doen
  Vervolgens groter in te kopen om tijd en geld te besparen, krijgen we weer het probleem dat je ongemerkt met een “handelsvoorraad” rondloopt.
  Uiteraard mogen we niet zeuren omdat het om gedoogbeleid gaat maar men vergeet wel eens dat dit gedoogbeleid al zo in de samenleving is vast geroest dat we niet meer mogen spreken van gedogen maar dat er rechten zijn ontstaan.

  Beste burgemeester,
  Bekijk en herzie uw beleid nog eens, geef goede en nette ondernemers een kans. Bereidt het aantal vergunningen uit en ga dan met een loep handhaven.
  Laat de klanten niet zinder goede vervanging achter.

 • Dirk Boet

  @Tas,in de Parkstraat zit ook een nette zaak namelijk Coffeeshop The Squad  Cannabiswinkel in Zaandam Parkstraat 8, 1506 WD Zaandam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *