Rechter stopt krimp Schiphol (maar gaat Schiphol snel groeien?)

KLM, Delta Airlines, Corendon, Easyjet en TUI hebben de rechtszaak tegen de Nederlandse staat gewonnen. De plannen om het aantal vluchten van en naar Schiphol te beperken tot 460.000 zijn van de baan. Die grens zou eind 2023 ingaan. Nederland moet volgens Europese regels ook de luchtvaartmaatschappijen consulteren. Een krimp is daarmee op korte termijn onmogelijk, maar op langere termijn is het nog steeds een optie.

Maar gaat Schiphol die 460.000 eigenlijk wel halen? In de laatste vier maanden (november 2022 – februari 2023) wordt gemiddeld minder dan 30.000 keer van en naar Schiphol gevlogen. Dat is aanzienlijk minder dan in de laatste vergelijkbare pre-corona-periode.

In het hele jaar 2022 verwerkte Schiphol minder dan 400.000 vluchten. Dat was aanzienlijk meer dan in 2021 en 2020 toen de corona-pandemie het vliegverkeer deels lam legde. Maar de groei lijkt eruit bij de nationale luchthaven. De laatste vier maanden (november 2022 – februari 2023) verwerkte Schiphol telkens zo’n 30.000 vluchten per maand. De afbeelding boven laat het verloop van het aantal vluchten in de laatste 12 maanden zien. Na mei 2022 daalt dat aantal vrijwel elke maand.

Schiphol kondigde in het najaar van 2022 al aan dat er tot eind maart vluchten werden geschrapt vanwege personeelsgebrek. In de periode mei-oktober 2022 werden er nog ruim 35.000 vluchten per maand afgewikkeld.

Voor corona werden er bijna 500.000 vluchten per jaar via Schiphol verwerkt. Dat aantal zal in 2023 niet worden gehaald. Ongeacht de kabinetsplannen. Het kabinet wil Schiphol terug naar een maximum van 440.000 maar dat zal wegens Europese regelgeving dus pas eind 2024 vastgelegd kunnen worden.

Nachtvluchten

Op langere termijn mag Schiphol van minister Harbers trouwens weer groeien, als de overlast maar beperkt blijft. Hoe dat vastgesteld gaat worden is nog onbekend. Harbers heeft ook aangekondigd dat hij voortaan de regels bij Schiphol gaat handhaven waardoor de overlast en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat laatste kan Schiphol overigens nog steeds parten gaan spelen.

Interim-topman Ruud Sondag heeft wel aangekondigd eind 2025 te stoppen met vluchten tussen 24.00 ’s nachts en 05.00 uur. Maar dat gaat maar om zo’n drie procent van het totale aantal vluchten.

Maatschappelijke Raad Schiphol

Op 1 juli 2023 wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht:

“Deze Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving. De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.”

In de MRS komen tien vertegenwoordigers namens bewonersorganisaties. Daarnaast nemen vijf vertegenwoordigers plaats namens belangenorganisaties en vijf á zes experts.

De raad betreurt het besluit van de rechter over Schiphol

Hoe de verkiezingen werken en hoe je je op kan geven is hier te vinden.


Onderstaande grafiek laat het aantal vluchten per maand op Schiphol sinds begin 2019 (het laatste pre-coronajaar) zien. In mei-oktober 2022 gaat het om ruim 35.000 vluchten per maand, in de vier maanden erna om ongeveer 30.000.

In 2022 werden 398.000 vluchten afgewerkt via Schiphol. In 2019 (en ook in 2017 en 2018) eindigde Schiphol met bijna 500.000 vluchten. Het jaar 2020 was dankzij corona een dieptepunt voor het aantal vliegbewegingen (227.000), in 2021 lag het aantal op 267.000. De cijfers over 2023 betreffen alleen de maanden januari en februari. Hieronder de totalen vanaf 1992.

Gemiddeld vindt 4 procent van het aantal vluchten in de nacht plaats (tussen 23.00 en 06.00 uur), 2 à 3 procent is in de vroege ochtend (tussen 06.00 en 07.00 uur).

Lees ook:

Door Piet Bakker, cijfers Schiphol, grafieken en foto: De Orkaan

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *