Record: 24 ‘zienwijzen’ Zaanse Helden #GEHEIM (update: niet meer…)

Qua geheimzinnigheid heeft de gemeente Zaanstad zichzelf deze maand overtroffen. Niet minder dan 24 inwoners dienden in februari een ‘zienwijze’ (bezwaar) in over het bouwplan Zaanse Helden.

Alle 24 verdwenen achter een slotje: “De brieven bevatten privacygegevens en zijn daarom voor de raadsleden te raadplegen in het besloten gedeelte van het RIS.”

De eerste 16 zienswijzen werden niet-openbaar gemaakt op 6 februari, de andere acht op 28 februari.

Op 6 februari worden overigens nog drie andere zienswijzen ingediend tegen het plan, die waren niet van privé personen en werden daarom wel openbaar gemaakt.

De Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf heeft problemen met het wegvallen van een deel van de wind voor molen De Held Jozua en vindt een parkeernorm van 0,75 per woning te laag, ze vrezen overlast in andere delen van de wijk. Ook menen ze dat 24-uurs opening van de busbrug eerst geregeld moet worden:

“De drukte op de Houtveldweg wordt met de dag steeds groter. Onze wijk wordt steeds bozer en ongeduldiger. De Zaanse Helden kan niet gestart worden zonder 24-uurs openstelling van de Busbrug. Sterker nog; wij vinden dat die brug per direct volledig opengesteld moet worden.”

Ook de Hollandse Molen heeft grote problemen met de “verslechtering van de biotoop van molen De Held Jozua.” De ‘windvang’ wordt veel minder.

De Vereniging De Zaanse Molen (de derde zienswijze) vindt de plannen ‘desastreus’ voor De Held Jozua.

Wat de 24 bewoners vinden, weten we dan weer niet…

UPDATE 13:30

Zoals u begrijpt wordt er wel eens iets gelekt, valt er wel eens iets van een vrachtauto en krijgen we wel een mailtje. Ook deze brief. Waarschijnlijk hebben alle 24 Westerwateringse ‘zieners’ deze bezwaren:

 • Toename verkeersdrukte Houtveldweg en ontsluiting Westerwatering, De ontsluiting van de wijk is nu al belabberd volgens de bezwaarmakers: “ontsluiting van de wijk is (tijdens spits) alleen mogelijk via de zuidelijke richting van de Houtveldweg. De noordelijke ontsluiting is dan geblokkeerd en bemoeilijkt de bereikbaarheid en levert een toename van milieuvervuiling van vele andere wijken middels het omrijden.” In de plannnen ontbreekt het aan visie en infrastructuur voor ontsluiting van Westerwatering. Er wordt alleen iets gezegd over de ontsluiting van de nieuwe wijk De Zaanse Helden op de Houtveldweg”.
 • Er is een verkeerde inschatting van de parkeerbehoefte, die is veel te laag ingeschat via allerlei aannames.
 • De beoogde kinderopvang in het plan wordt niet gegarandeerd, de Gemeente moet verplicht worden alternatieven binnen de Westerwatering te garanderen.
Deel dit artikel:

2 reacties

 • Tjeerd Pietersma

  Vraagje; Weet de Orkaan of de indieners van hun zienswijze deze willen delen met het grote publiek (met naam en adres)???? Mag de gemeente zonder instemming van de betrokkene die info delen of staat de wetgeving dat niet toe? Is de stelling: “Qua geheimzinnigheid heeft de gemeente Zaanstad zichzelf deze maand overtroffen.” terecht of klinkt het wel lekker! Misschien moeten we het de indieners even vragen.

  • De Orkaan

   Als de indieners niet deel willen nemen aan de openbare discussie moeten ze geen brieven sturen aan openbare organen zoals de gemeenteraad die in het openbaar moet kunnen oordelen over hun bezwaren.

   Als de gemeenteraad (want die beslist daarover, niet de griffie en niet B&W) twijfelt of namen of adressen openbaar gemaakt moeten worden, moeten ze de briefschrijvers daar meteen een duidelijke vraag over stellen. Dat gebeurt nu niet, de ‘standaard’ oplossing is geheimhouding.

   Het weglakken van namen is een klusje van niks, geen sjieke oplossing, maar wel eentje die beter is dan de huidige praktijk.

   Over het openbaar maken van namen in een zienswijze is nog nooit – volgens onze informatie althans – een rechtszaak gevoerd op grond van de AVG, laat staan verloren.

   Het is koudwatervrees en ondermijning van de democratische besluitvorming, en het doet in vrijwel alle gevallen de briefschijvers tekort omdat hun meningen niet in de openbaarheid komen.

   “Qua geheimzinnigheid heeft de gemeente Zaanstad zichzelf deze maand overtroffen” legt de verantwoordelijkheid bij ‘Zaanstad’ maar aangezien het brieven zijn die aan de raad zijn geschreven, ligt in feite de verantwoordelijk daar. Bij u dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *