Referendum Cultuurcluster: Ja of Nee?

Vanavond praat het Zaans Beraad over een referendum over het Cultuurcluster. Dus niet over het cluster zelf.

Een besluit over het toestaan van een referendum wordt pas volgende week genomen, bij deze bijeenkomst zullen de partijen laten weten of ze voor zo’n referendum zijn.

Naar verwachting zullen de coalitiepartijen die voor het Cultuurcluster zijn, weinig enthousiasme opbrengen voor een referendum. Oppositiepartij GroenLinks is voor een Cultuurcluster maar heeft zich nog niet uitgesproken over een referendum. Ook andere voorstanders van een cluster kunnen zich overigens nog voor een referendum uitspreken.

Besluit al genomen?

De voorstanders van het opeenhopen van cultuur hebben tot vorige week volgehouden dat een besluit over het cluster in feite allang genomen was, de meerderheid van de raad had in het verleden immers ingestemd met het afmaken van Inverdan en de bouw van een publiekstrekker op de Figaro-locatie?

Deze redenering is door het rapport van de hoogleraren Schilder en Munneke onderuit gehaald. Er zijn wel allerlei stapjes genomen in de richting van zo’n besluit, maar:

“Wij menen dat er geen eerder besluit door de raad lijkt te zijn genomen dat inhoudelijk en qua mate van concreetheid zo dicht bij het huidige besluit ligt, dat geoordeeld kan worden dat het definitieve kredietbesluit daarin zijn grondslag vindt als bedoeld in de Referendumverordening.”

Met andere woorden: er is nog geen definitief besluit over het krediet voor het Cultuurcluster genomen. Partijen kunnen zich niet achter het rapport van Schilder en Munneke verschuilen. Voor sommige partijen wordt het extra lastig:

  1. D66. Een lastig keuze voor de partij van cultuurwethouder Emmer, die in Nederland de grote voorvechter van het referendum is: “D66 wil dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf (‘van onderop’) een referendum te organiseren en is daarom voorstander van het bindend correctief referendum.” Zo’n bindend correctief referendum is nog een stap verder dan het referendum dat in Zaanstad mogelijk is.
  2. CU. Deze coalitiepartij was het meest geschrokken van de budget-overschrijding van €7,7 miljoen. En omdat zij geen deel uitgemaakt hebben van vorige coalities, voelen zij zich ook het minst gedwongen om ja tegen een extra krediet te zeggen.
  3. GroenLinks. Nu oppositie, maar in het vorige college was het hun wethouder Robert Linnekamp die de deal met de NS over het Stadhuis en het Cultuurcluster sloot (lees hier wat De Orkaan daar bijna drie jaar geleden al over schreef). Linnekamp schreef een ingezonden brief aan Dagblad Zaanstreek waarin hij betoogde dat “het besluit over het Cultuurcluster al in 2013 is genomen”. De krant had het een paar dagen op de plank laten liggen en publiceerde het pas nadat de hoogleraren precies tot een omgekeerde conclusie waren gekomen. Fractieleider Paul Laport wil De Orkaan nog niet laten weten welke positie GroenLinks in zal nemen. Aan de Orkaan schreef Laport: “We gaan het oordeel van de hoogleraren serieus bekijken en zijn op voorhand dus niet per se voor of tegen een referendum.”

Vorige week maakte Laport al duidelijk dat het rapport van Schilder en Munneke belangrijk voor het oordeel van GroenLinks was.

De vergadering begint om 20:00 en duurt tot 21:30. Daaraan voorafgaand is er een inspreeekronde waarin de initiatiefnemer voor het referendum Jan de Bruin en Kultuurklutser-webmaster Peter Goldstein het woord zullen voeren.

Deel dit artikel:

6 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *