RIVM: “Sporten op rubbergranulaat is veilig” (met filmpje)

Volgens het RIVM zijn er geen grote gezondheidsrisico’s verbonden aan het spelen op kunstgras.

Gister publiceerde het RIVM de onderzoeksresultaten op haar website onder de titel: “Sporten op rubbergranulaat is veilig“.

Over de rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden ‘op te vullen’ zouden kankerverwekkende stoffen zitten volgens een uitzending van Zembla. Het RIVM startte daarop onmiddellijk een onderzoek.

Sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat is verantwoord aldus het RIVM.

“In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.”

De KNVB toonde zich verheugd over de onderzoeksresultaten:

“De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.”

Het RIVM deed ook een literatuuronderzoek waaruit bleek dat er geen signalen zijn die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker.

“In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.”

Het RIVM adviseert wel om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen:

“Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten.”

Filmpje met Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM (foto boven is still uit de film).

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Boon

    Ach hypocrisie ten top. Kindjes mogen niet op kunstgrasvelden maar mogen wel naast (auto)wegen op school zitten waar ze meer ellende aan fijnstof binnenkrijgen dan bij het glijden over het kunstgras. Maar je ziet dat de economie beter gaat want diezelfde ouders hebben nu wel extra geld over voor “echte” grasvelden? Nee dat zal de arme belastingbetaler wel op moeten hoesten want hun bloedjes van kinderen moeten toch wel kunnen bewegen(nadat ze met een dikke diesel zijn gebracht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *