De roltrappen bij het Inntel-Hotel blijven problemen opleveren. De gemeente plaatste camera’s, en laat nu een onderzoek uitvoeren. Als dat allemaal niet leidt tot verbeteringen wordt gedacht aan het “vervangen van de roltrappen door een vaste trap”.

Volgens het laatste Inverdanrapport functioneren de roltrappen bij het hotel “niet goed en probleemloos”. Dat komt volgens de gemeente “door storingen als gevolg van het aanspreken van de veiligheidsvoorzieningen, het moedwillig stopzetten (noodstopbediening) en vernielingen”.

Nadat en camera’s zijn geplaatst is het overigens minder geworden met de klachten. Maar nog steeds “staan de roltrappen regelmatig en vaak langdurig stil”.

Op de website van de gemeente heeft de roltrap zelfs een aparte vermelding gekregen.

roltrappen zaanstadDe onderhoudskosten zijn toegenomen waardoor de gemeente zich afvraagt “of de kosten (nog) verantwoord zijn.” Een onafhankelijke adviseur gaat nu eerst kijken hoe het ermee zit en “maakt een inschatting van de nog te verwachten levensduur in relatie met het beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen.”

roltrap
De gemeente besluit:

“Het optimaliseren van de werking van de roltrappen en de bijbehorende kosten worden afgezet tegen de kosten van het vervangen van de roltrappen door een vaste trap.”