Ruzie De Roos – Zaanstad, verkeersoverlast blijft

De ruzie tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad en de gemeente Zaanstad krijgt deze zomer een curieus hoogtepunt.

De gemeente zegt de vier noodlokalen van de Roos op het schoolplein te gaan slopen, de vergunning liep namelijk vorige maand al af. Maar de school zegt niet te verhuizen.

De school wil niet met een deel van de leerlingen naar vier tijdelijke lokalen in De Windroos en Kleurenpracht omdat de gemeente niet de voorzieningen wil treffen die de school nodig vindt. Eerder was het bestuur van De Roos overigens wel akkoord gegaan met deze lokalen. Een verhuizing naar een leegstaand schoolgebouw aan de Jachtenlaan werd afgewezen.

De gemeente laat nu zelf de verbouwing uitvoeren “nu er geen overeenstemming is bereikt met het bestuur van De Roos.”

Basisschool De Roos zit op de hoek van de Zuidervaart en de De Weer. Daar worden “chaotische verkeerstaferelen” aangetroffen volgens de Klankbordgroep Poelenburg, bij de dependance aan het Zuiderven, bij De Weer en het Zuiderven:

de verkeersellende bij IBS De Roos gaat onverdroten voort. Dubbelgeparkeerde auto’s waaruit kinderen zonder op of om te kijken de rijweg opstappen, haastige ouders die met hun kroost pardoes de weg oversteken en plompverloren parkeren waar het ze uitkomt, op het voetpad of in de groenstrook. Het wachten is op een verkeersongeval met ernstige afloop.

De misdragingen betekenen een blijvende overlast voor de bewoners van De Weer en het Zuiderven. Laatstgenoemden kunnen hun straat in noch uit en zien hun smalle straat veranderen in een racebaan. Maken ze daarover een opmerking tegen de verkeerszondaren, dan is hoon of een scheldkanonnade hun deel. Soms worden ze zelfs door zich misdragende ouders met de dood bedreigd.

Omdat veel kinderen van buiten de buurt komen levert dit grote verkeersproblemen op:

Ook het gebruik van de school voor lessen op zondag schoot ze in het verkeerde keelgat: nooit een dag rust. Voor de bewoners was de limiet ruimschoots bereikt. Ze pleitten voor meer handhaving, een inrijverbod voor het Zuiderven en meer parkeerplaatsen tussen Zuidervaart en het water.

kaart ibs de roos

De gemeente Zaanstad heeft een aanvraag afgewezen van de Stichting Islamitisch Onderwijs om een tweede basisschool – naast De Roos – in Zaanstad te vestigen. Er zullen niet genoeg leerlingen voor de school zijn aldus de gemeente.

De berekeningen van de Stichting waarin dat aangetoond wordt kloppen niet volgens de gemeente. Dat wordt dan weer bestreden door de Stichting.

Tegelijkertijd speelt dus de kwestie van de verhuizing: het huidige schoolgebouw van De Roos is te klein. Minder leerlingen zou de verkeersdruk verlagen.

De Roos wil nu echter niet meer verhuizen omdat die gebouwen niet zouden voldoen. Het lijkt er sterk op dat dit een reactie is op de afwijzing van de nieuwe plannen voor een zusterschool van De Roos.

In de Raadsinformatiebrief schrijft de gemeente dat De Roos onder meer “adviseurskosten die zijn gemaakt in een andere aanvraag” vergoed wil krijgen. Anders weigeren ze te verhuizen.

Het bestuur van De Roos (SIOZ) wil Agora, de eigenaar van de ‘nieuwe’ lokalen, ook niet betalen ondanks dat ze daarvoor een Rijksvergoeding krijgen. De gemeente gaat dit nu voorschieten en later verhalen op het bestuur van de Roos.

De niet-lachende derde is de buurt. Het schoolgebouw is geschikt voor ruim 300 leerlingen volgens de Klankbordgroep Poelenburg, er zitten echter 376 leerlingen op de school. Voor het komend schooljaar zou dat ruim 400 zijn.

In maart schrijft de klankbordgroep dat de gemeente en De Roos het eens zijn geworden:

De noodlokalen worden dan vanaf de zomervakantie niet meer gebruikt en kort daarna verwijderd. (…) Zal dan na meer dan drieënhalf jaar duwen en trekken de verkeerschaos en bewonersoverlast verminderen? We durven het nauwelijks te hopen.

Hun angst lijkt bewaarheid te worden als De Roos de noodlokalen inderdaad niet gaat verlaten.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *