De Saense (S) Onderwonenden (O) Schiphol (S) hebben zich georganiseerd als de KMZ-werkgroep S.O.S.

De werkgroep wil zich inspannen voor de krimp van vliegbewegingen van en naar Schiphol, het verminderen van geluidsoverlast door hogere aanvliegroutes en het instellen van een lange nachtrustperiode voor de nationale luchthaven.

Ook wil de werkgroep dat er onafhankelijke meetpunten komen voor (ultra)fijnstof en dat er gezondheidsonderzoek bij ernstig gehinderden wordt gedaan.

Afgelopen week heeft een aantal onderwonenden Schiphol overleg gevoerd met het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC), dat is sinds 2003 actief en onderhoudt onder meer de site vlieghinder.nl.

De Zaanse (Saense) onderwonenden hebben er nu voor gekozen zich te verenigen als werkgroep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ). Wellicht wil men zich in de toekomst bij PVRC aansluiten, een club die zich volgens super-onderwonende Winnie de Wit “nooit onder tafel laat lullen”.

Schertsvertoning

Wethouder Krieger is van het initiatief op de hoogte gebracht. SOS wil voor de zomer weer met hem praten (onder voorzitterschap van de SOS). De onderwonenden waren namelijk na de bijeenkomst met de wethouder van 13 maart zeer onaangenaam verrast.

Volgens de gemeente zou er één vertegenwoordiger van Schiphol komen, en mogelijk iemand van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) om naar de klachten te luisteren en vragen te beantwoorden. De deelnemers hadden vooraf aangegeven geen behoefte te hebben aan voorlichting van Schiphol of LVLN.

In weerwil van de afspraak werd de bijeenkomst gedomineerd door drie afgevaardigden van Schiphol en één van Luchtverkeersleiding Nederland die vooral een eindeloze stroom informatie over de aanwezigen uitstortte op uitnodiging van wethouder Krieger. Een ‘schertsvertoning’ volgens Winnie de Wit die bij de bijeenkomst aanwezig was, “wij werden hier dus – tot onze grote verbazing en ergernis – door onze eigen wethouder geschiphold”.