Sanna zegt sorry… Monet in Zaandam weer aan boord

Wethouder Sanna Munnikendam gaat door het stof vanwege de ‘miscommunicatie’ rond het Monetjaar dat Zaanstad in 2024 in plaats van in 2021 wil vieren.

De gemeente heeft “een steek laten vallen”, biedt daarvoor “excuses” aan, en “betreuren als college oprecht de veroorzaakte miscommunicatie.”

Gert Schouten, voorzitter van Monet in Zaandam die het initiatief voor de viering had genomen, stelde dat Zaanstad het besluit zonder overleg genomen had en trad af. Maar de Stichting is nu weer aan boord, Zaanstad zegt toe te gaan kijken hoe ze de Stichting kunnen ondersteunen.

In de brief uit begin oktober waarin werd voorgesteld het Monetjaar met het 50-jarig bestaan van Zaanstad in 2024 te vieren, werd gesteld dat Monet in Zaandam daarachter stond:

“Zij zijn positief over het besluit omdat hierdoor meer ruimte en tijd komt om het Monetprogramma voor te bereiden en stevig neer te zetten.”

Die lezing was dus onjuist volgens Monet in Zaandam, zij waren daar helemaal niet voor.

De wethouder Cultuur legt omslachtig uit dat als 2021 (150 jaar Monet in Zaandam) niet zou lukken 2024 een prima alternatief zou zijn. Een gewaagde interpretatie van het haalbaarheidsonderzoek waarin gesteld wordt dat 2021 wel degelijk een reële optie is. Het 2024-alternatief is ook nooit eerder aan de orde geweest (in 2017 vraagt het Zaans Museum nog 2 miljoen voor de organisatie in 2021). Uit de nieuwe brief blijkt dat het Zaans Museum nu liever voor 2024 gaat. Het college koos voor 2024 na contact met het Zaans Museum, maar:

“het college heeft verzuimd de stichting Monet in Zaandam hierover te informeren of hierbij te betrekken. Daags voordat het besluit formeel genomen zou worden, is er contact geweest met de voorzitter van de Stichting Monet in Zaandam (…) en daarna met de verschillende fractievoorzitters. Op basis van het (vermeende) draagvlak in het telefoongesprek met de voorzitter, is in de raadsinformatiebrief die u op 3 oktober ontving, evenals de gesprekken met de fractievoorzitters, een beeld van het draagvlak geschetst. Achteraf gezien hadden we de totstandkoming van dit besluit wel met de stichting moeten bespreken. In onze communicatie hebben we in dat opzicht in de richting van de stichting een steek laten vallen.”

Het is dus een misverstand, de wethouder belt met Gert Schouten over de beslissing voor 2024 en denkt dat Schouten akkoord is, maar Schouten zegt achteraf dat zoiets helemaal niet het geval is. Waarover dan wel gesproken is, blijft duister.

Op 18 oktober 2018 is opnieuw gesproken met de Stichting Monet in Zaandam waarbij de voorzitter aangaf zijn voorzitterschap neer te leggen, “wethouder Munnikendam heeft aan het hele bestuur haar excuses aangeboden voor de ontstane situatie.”

De Stichting Monet in Zaandam wil nog steeds iets aan Monet doen in 2021, maar willen wel geld zien, bijvoorbeeld door “evenementensubsidies te oormerken” en daarmee ‘de Zomer van Monet’ organiseren.

Munnikendam gaat op deze suggestie in:

“de wethouder [heeft] namens het college [de plannen] toegejuicht en aangeven te onderzoeken op welke manier de gemeente de stichting kan ondersteunen.”

In november 2018 gaan alle partijen weer aan tafel.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Nicky075

    Snap wel dat het Zaans Museum 3 jaar uitstel wil. Dat is weer 3 jaar gegarandeerd subsidies en die 2 miljoen nu kan makkelijk 4 miljoen dan zijn. Professioneel graaien met goedkeuring van de gemeente.

    Als gemeente noem je het dan “miscommunicatie” of het was “onhandig” en vanmiddag weer samen aan de borrel. Goed weekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *