Schiphol: een ‘gewoon’ bedrijf?

De vraag lijkt simpel echter: dit luchtvaartbedrijf valt onder de Luchtvaartwet, en onttrekt zich daarmee aan wetten waar andere bedrijven in Nederland zich wel aan moeten houden. En dat is gunstig voor de bedrijfsvoering – en voor grootaandeelhouder de staat. Minder gunstig is dit voor de natuur en voor ons mensen.

Door: Winnie de Wit

Is het niet gek, dat onze gezondheid  onder het Ministerie van Transport valt? Terwijl de mensen onder de Polderbaan en de Zwanenburgbaan qua gezondheid wel degelijk schade van de bedrijfsvoering ondervinden, treuzelt de overheid met onderzoek. GGD Kennemerland deed gelukkig wel uitgebreid onderzoek.

Onderzoek vanuit de overheid: traag en achterhaald
Het RIVM, dat o.a. de Nederlandse bevolking monitort, lijkt vooral achter te lopen met aangehaalde onderzoeken uit bijv. 2008, 2011 of 2014. Terwijl er wereldwijd heel veel recente onderzoek beschikbaar is, waarin o.a. hartfalen, hersenbloedingen, geestelijke kwalen en schade aan luchtwegen door de luchtvaart worden aangetoond. Hoelang kan bemoeienis van het Ministerie van Volksgezondheid nog uitblijven? Wordt Schiphol aangemerkt als ‘gewoon’ bedrijf – zoals Cora van Nieuwenhuizen in 2019 zelf al meldde – dan zal dat in ieder geval moeten gaan veranderen.
En hoe verandert er dan mogelijk ook iets qua aantasting van ons klimaat?

Nederlandse luchtvaart: hoeveel CO2-uitstoot?

Afgelopen maandag werd er in de Tweede Kamer een technische briefing gehouden, waarin vergroening van de luchtvaart centraal stond. Verzorgd door de gerespecteerde luchtvaartonderzoekers dr. ing. Paul Peeters en ir Joris Melkert.

Bijgaand plaatje komt uit hun presentatie, en maakt inzichtelijk wat de uitstoot CO2 was vanaf 1990, en wat er tot 2030 gebeurt in 3 mogelijke scenario’s.

In 2019 was de uitstoot bijna 12 Mton, als de plannen uit de Luchtvaartnota doorgaan zakt het iets naar bijna 11 Mton en wanner alles doorgaat zonder ingrijpen, dan stijgt het naar ruim 14 Mton.

Alleen wanneer de luchtvaart als ‘gewone’ sector wordt behandeld, zal het aantal uit te stoten Mtons in overeenstemming kunnen komen met de doelen uit het Akkoord van Parijs. Dan is  2,3 Mton nog voor de luchtvaart beschikbaar.

Knap gedaan vind ik de berekening die  de Partij van de Dieren deed, op basis van ‘de ruimte voor de luchtvaart’ aangaande Parijs: die kwam dicht in de buurt van die 2,3 Mton die nu dus door genoemde deskundigen worden genoemd!

En de onderwonenden die zich verzetten?

Zij balen van het feit dat er inmiddels al weer veel te veel gevlogen wordt. Daarnaast vrezen zij het effect van alle greenwashing- en sprookjesverhalen van luchtvaartbobo’s die de laatste tijd groots de media halen. Doel van het etaleren van deze toekomstvisies: hun bedrijfsvoering veilig stellen en nog zoveel mogelijk groei zien te bewerkstelligen. Dat het welzijn van de omgeving niet in de agenda’s van deze sector staat, mag duidelijk zijn. 

Geloof in sprookjes: eng

De greenwashingverhalen schaden ons, buren van Schiphol. Zonder gedegen kennis van techniek en natuurwetten zijn die juichverhalen niet op waarde te schatten en dus ook niet zo gemakkelijk te ontkrachten. Maar… ze nestelen zich wel in de hoofden van de  ‘gewone lezer’ en in die van de parlementariërs. En laten dit nou de mensen zijn, die uiteindelijk beslissende stemmen zullen gaan uitbrengen over de toekomst van de luchtvaart? Qua groep zijn ze hoogopgeleid, maar over het algemeen is alfa, dus technisch inzicht minimaal. Dat zij de breed gedeelde verhalen werkelijk geloven, is een reëel gevaar. En wij inwoners van de Zaanstreek en Kennemerland vrezen juist zo‘n op irreële verhalen gebaseerde toekomst. Want daarmee zal het groeiscenario van de sector worden gehonoreerd.

Zaanstreek en Kennemerland slaan de handen ineenDat is een van de reden dat Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en de Saense Onderwonenden Schiphol (SOS) de krachten hebben gebundeld. Zij schreven samen een brandbrief, die breed werd verspreid.  

Want was de overlast in beide regio’s in 2019 al enorm, bij het doorzetten van de luchtvaartplannen vanuit het Ministerie van I en W en de sector, zullen ze nog vele malen groter worden. En met 220.000 vluchten per jaar zijn en blijven wij de drukstbevlogen regio van Nederland, zeker nu er plannen liggen de woningbouw aan de zuidkant en rond Amsterdam een boost te geven: alle overlast komt dan aan de noordkant van Schiphol terecht.

‘Gewone’ bedrijfsvoering: mogelijk onze redding

Wanneer Schiphol – en de hele luchtvaartsector –  als elk ander vervoersbedrijf behandeld gaat worden dan zou dit voor onze ‘strijd’ wel eens van grote betekenis kunnen zijn!


Toelichting brandbrief

De brandbrief lichtte ik op 14 juni j.l. toe bij de Provincie Noord-Holland en vanavond om 19 uur zal ik dat nogmaals doen bij het Zaanstad Beraad.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *