Schiphol moet huiswerk over doen, cijfers MER kloppen niet

Een nieuwe luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol staat op losse schroeven. Het milieueffectrapport (MER) voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol zit een aantal tekortkomingen volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het gaat met name om de uitstoot van stikstof en CO2 en om de geluidbelasting. De cijfers in de MER zouden niet kloppen.

De groei van Schiphol tot 540.000 vluchten (nu: 500.000) zou overigens niet meer aan de orde zijn. Maar zelfs die 500.000 vluchten kunnen niet zonder ‘aanvullende maatregelen’. De MER heeft Schiphol zelf op laten stellen.

De conclusie:

“De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de Commissie overschat. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken.

Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de vergelijking, zoals wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen. Die zijn wel meegenomen in de berekeningen voor de nieuwe situatie, maar niet in die voor de oude. Hierdoor is onduidelijk welk deel van de beschreven gevolgen alleen aan de stelselwijziging is toe te schrijven. Hierover moet uitsluitsel komen, vindt de Commissie, omdat dit van invloed kan zijn op de besluiten die worden genomen.”

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Lees hier de conclusies en het hele rapport.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *