Schot in Dukra-plannen

De plannen voor de transformatie van Jachthaven Dukra in Zaandam naar een wijkje met ‘waterwoningen’ dateert van 2017. Een jaar later werd een Intentieovereenkomst gesloten en in 2021 nam Zaanstad het initiatief om via participatie een ‘gedragen plan’ te ontwikkelen. Vorig jaar werd die participatie afgerond.

En nu ligt er een plan dat door de gemeenteraad moet worden beoordeeld. Het belangrijkste verschil met vorige plannen is dat de ‘waterwoningen’ geschrapt zijn, daarvoor in de plaats komen woonboten en woonarken.

“De jachthaven wil in de toekomst plaats bieden aan 122 pleziervaartuigen, 20 havenlodges voor toeristische overnachtingen, maximaal 29 woonboten en 4 woonarken uit de omgeving. Ook kleinschalige horeca, een fietsenstalling en een publiek toegankelijke steiger maken onderdeel uit van het Ruimtelijk Programma van Eisen.”

De participatie heeft veel voeten in de aarde gehad. Omwonenden wilden graag een ‘jachthaven-aanzicht’ houden, ze vonden de voorgestelde waterwoningen te hoog en vonden ook dat die te dichtbij de Hogendijk zouden komen.

Woonschepenvariant

Bij de formele beëindiging van het participatieproces in juni 2022 was er nog geen ‘gedragen plan’. Vervolgens is met een afvaardiging van omwonenden gesproken waarna er wel een ‘gedragen’ oplossing is gekomen, en dat is de woonschepenvariant:

“De 24 waterwoningen aan de zijde van de Hogendijk worden allen vervangen door woonschepen. Dit worden echte, bestaande schepen, geen arken of varianten daarop. Dit komt onder meer tegemoet aan de wens de jachthaven haar maritieme karakter te laten behouden. Daarnaast zijn schepen lager dan de beoogde waterwoningen zouden zijn geworden. De havenlodges nemen in aantal toe om de financiële haalbaarheid positief te beïnvloeden.”

Over de participatie zijn de bewoners nog steeds matig te spreken. Vooral de rol van de gemeente wordt als weinig constructief gezien: “pas nadat wij duidelijk maakten ons ernstig overvallen te voelen, en ons in onze belangen volledig genegeerd te weten, is er door de gemeente een participatietraject opgezet”, “de participatie kende een vreselijke valse start” en “Ik hoop van harte dat zoiets binnen Zaanstad niet meer voorkomt”.

Parkeren

Maar nu lijken de problemen gladgestreken. Een enkeling zet nog wel vraagtekens bij het parkeren. Parkeerproblemen zijn er namelijk niet volgens de plannen omdat er ook gewone schepen verdwijnen en daarmee ook parkeerplekken van die schepen:

“Het nieuwe project Houthavenkade, met meer dan 700 woningen, voorziet in haar eigen parkeerbehoefte. De bedrijven zijn dan verdwenen. Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein van de jachthaven aan de laad- en loswal meegenomen in de totale herinrichting van de Houthavenkade. De parkeergelegenheid aan de Houthavenkade is dan weer geheel beschikbaar voor de bewoners van de buurt en hun bezoekers.”

Waar die parkeerplekken precies komen is niet duidelijk. Uit plannen voor de hoogbouw aan Houthavenkade was op te maken dat er vergunning-parkeren in de buurt wordt ingevoerd maar ook dat bewoners van de nieuwbouw daar geen gebruik van zouden kunnen maken.

Consensus

Wethouder René Tuijn:

“Het plan voor wonen én recreatie maakt het een prachtige ontmoetingsplek en een waardevolle toevoeging voor het hele gebied. Met horeca en een publiek toegankelijke steiger kan iedereen straks genieten van dit mooie, historische stukje aan de Zaan. Mede dankzij de inbreng uit de buurt maakt het plan nu goed gebruik van alle kansen die deze plek te bieden heeft.”

Sander Dullaart, één van de initiatiefnemers:

“De gesprekken met de buurt en andere belanghebbenden hebben grote invloed gehad op de plannen die we aanvankelijk hadden. Het uitgebreide participatietraject heeft uiteindelijk een vorm van consensus opgeleverd, dat tot stand is gekomen door een uiterste inspanning van een grote groep omwonenden en belanghebbenden en ons als ontwikkelaars. Dat vertaalt zich nu in dit nieuwe plan. We zijn enthousiast dat we nu met dit mooie plan de volgende fase bereiken.”

Als de gemeenteraad een positieve zienswijze geeft op het plan, wordt er een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelaar. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt en ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Een planning is nog niet bekend.

Lees ook:

Foto boven: Bas Sommeijer

Als de de plannen worden uitgevoerd moet ook de redactie van De Orkaan verhuizen, zij zitten op G waar nieuwbouw komt.
Deel dit artikel:

6 reacties

 • Jan Mulder

  Horen we dit niet bij elk nieuwbouwproject bij gemeente Zaanstad “Vooral de rol van de gemeente wordt als weinig constructief gezien”. De gemeente is bijvoorbaat nooit bereid te praten pas als deze volledig onder druk gezet wordt.

  En wederom parkeren. Is ook bij ieder project een probleem. De cijfers die De Orkaan publiceert ieder jaar tonen aan een toename in auto bezit. Maar de gemeente leeft in een droomwereld waarin ze de auto volledig wegdenken zodat er “geen probleem” is met parkeren.

  Doet mij denken aan die film “Groundhog day” iedere keer dezelfde fouten.

 • Paul de Jong

  Niet dat het leuk is, maar dat probleem van te weinig parkeergelegenheid lost zichzelf in de nabije toekomst waarschijnlijk vanzelf op. Het hebben van een eigen auto wordt voor de gewone mens onbetaalbaar:
  – Electrische auto’s : (veel te) duur en geen infrastructuur om massaal op te laden
  – Kilometerheffing: Zoek de bedragen maar op. Je gaat minstens 3x het bedrag van je wegenbelasting betalen, zo niet meer
  – Steeds hogere klimaatgerelateerde belastingen op zowel vliegen als autorijden
  De gewone mens mag, als hij/zij zijn/haar insectenontbijt op heeft, alleen nog met openbaar vervoer naar zijn/haar werk.

 • Marleen Verhoef

  Het plaatje wat getoond wordt is het oude plan. In het nieuwe plan met varende woonschepen en 20 havenlodges ziet er heel anders uit !

  • De Orkaan

   Klopt, we hebben er nu de nieuwe kaart bijgezet (met legenda) zodat je kan zien waar waar komt. (klik op de kaart voor vergroting)

   • Kees Huyser

    Zo te zien blijft het Orkaanredactiebureau gespaard. Het staat op de kaart als ‘havenhuisje’. Ik weet niet of het een andere bestemming krijgt,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *