Opvang vluchtelingen Oekraïne in Saendenborch (oude UWV-gebouw) stapje dichterbij

In het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch (voormalige UWV) aan het Rustenburg in Zaandam, worden voor een periode van maximaal drie jaar 450 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Zaanstad gaf voor de verbouwing al eerder een omgevingsvergunning af en heeft nu ook voor het brandveilig gebruik een vergunning verleend. De eigenaar van het pand wil het gebouw later verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. […]

» Lees meer

Vergunning voor opvang vluchtelingen Oekraïne in Saendenborch (oude UWV-gebouw) (& audio 🔈)

In het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch (voormalige UWV) aan het Rustenburg in Zaandam, worden voor een periode van maximaal drie jaar 450 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Zaanstad heeft voor de verbouwing een omgevingsvergunning afgegeven. De eigenaar van het pand wil op den duur het gebouw verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. Maar omdat het bouwen van nieuwe woningen enkele jaren duurt en […]

» Lees meer

450 vluchtelingen Oekraïne in Saendenborch

In het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch (voormalige UWV) aan het Rustenburg in Zaandam, worden voor een periode van twee tot drie jaar 450 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De eigenaar van het pand wil het gebouw verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. Omdat het bouwen van nieuwe woningen enkele jaren duurt en het pand tot die tijd leeg staat, is het geschikt om […]

» Lees meer

204 appartementen in Saendenborch

In het gebouw Saendenborch, het voormalige UVW-kantoor op de hoek van het Rustenburg en de Stationsstraat in Zaandam, worden 200 appartementen gebouwd. Het kantoorpand zelf wordt getransformeerd tot appartementengebouw, op de binnenplaats moet een nieuwe woontoren van 70 meter hoog (21 verdiepingen) komen. De woontoren wordt daarmee ongeveer even hoog als de naastgelegen Saentoren. Het kantoorpad van 7.000 m2 staat […]

» Lees meer

Vluchtelingen op Saendenborch

In het voormalige UWV-pand Saendenborch komen geen vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft op het laatste moment afgezien van een opvanglocatie voor zo’n 450 asielzoekers in Zaandam. Een groep die zich ‘Zaanstad Rood Zwart’ noemt, heeft echter op het gebouw op de hoek van Rustenburg en Stationsstraat een serie portretten van Amsterdamse vluchtelingen aangebracht. Ook op andere plekken in de […]

» Lees meer

14/12: Werkbijeenkomst AZC Saendenborch

Asielzoekerscentrum Saendenborch aan het Rustenburg in Zaandam, waar maximaal 500 bewoners worden gehuisvest, gaat waarschijnlijk in september 2017 open. Op woensdagavond 14 december organiseert de gemeente samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een inspiratie/werkbijeenkomst voor ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Het doel is om na te denken over de manier waarop het AZC onderdeel kan worden van de […]

» Lees meer

AZC Saendenborch gaat gewoon door

Asielzoekerscentrum Saendenborch in Zaandam waar vanaf september 2017 tussen de 400 en 500 asielzoekers gehuisvest zullen worden, gaat gewoon door. Dat heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aan de gemeente Zaanstad laten weten. Burgemeester Geke Faber: “De bevestiging van het COA zorgt voor duidelijkheid. Met de stad samen gaan we aan de slag om met huidige en nieuwe bewoners prettig […]

» Lees meer

Geen 500 asielzoekers in Saendenborch?

In 2017 is het nieuwe asielzoekerscentrum Saendenborch aan het Rustenburg in Zaandam klaar om bewoond te worden door 500 asielzoekers. Maar passen er echt 500 mensen in dat pand? De tekeningen van verdiepingen en kamers laten zien dat 400 à 450 meer voor de hand ligt. De eigenaar van het pand, Ton Vermeulen van Kantoortoren Zaanstad in Wormerveer, die het […]

» Lees meer

500 asielzoekers 10 jaar in Saendenborch

De gemeente Zaanstad het het COA hebben het voormalige UWV-gebouw Saendenborch aangewezen als opvangplaats voor 500 asielzoekers. Het centrum zal 10 jaar in bedrijf blijven aldus een brief van de gemeente aan de bewoners. Naar verwachting zal het azc op zijn vroegst medio 2017 in gebruik genomen kunnen worden. Het gebouw staat op de hoek van het Rustenburg en de […]

» Lees meer
1 2 3