Sjoerd Jans: Cultuurcluster JA!

Op woensdag 20 juni mogen wij* onze stem laten horen over de komst van een Cultuurcluster naast station Zaandam.

Wordt het een ‘Ja! Graag!’ of een ‘Nee! Doe maar niet!’?

Om jou te helpen een goede afweging te maken, is De Orkaan deze week een vrijplaats voor de meningen van voorstanders en tegenstanders.

Dit is de opinie van Sjoerd Jans (voorzitter Filmhuis De Fabriek)

Ruim zeven jaar al is er door de gemeente, door medewerkers van betrokken cultuurinstellingen, door adviesbureaus, door architecten, door vormgevers intensief gewerkt aan de voorbereidingen van het Cultuurcluster: een gewaagd en complex project op een belangrijke plek in de stad.

Het gebouw wordt een verzamelgebouw voor culturele instellingen. Organisaties die allemaal, als er op korte termijn niets gebeurt, de komende jaren in huisvestingsproblemen gaan komen, niet kunnen voortbestaan en/of zich niet verder kunnen ontwikkelen.

Maar het gebouw wordt ook een grote fietsenstalling voor de duizenden forensen die dagelijks van de trein gebruik maken, en het gebouw speelt een doorslaggevende rol in de infrastructuur bij het station, zodat iedereen voortaan o.m. op een aangename wijze mensen kan ophalen en afzetten. Het cultuurcluster is het sluitstuk van een succesvolle verbouwing van het centrum van Zaandam die samen met de binnenkort te realiseren nieuwe spoorovergang eindelijk een aantrekkelijke verbinding tussen west en het centrum realiseert.

Stiekem?

Het is door al deze rollen een uitdagend gebouw geworden met een nadrukkelijk gezicht. Miljoenen euro’s zijn aan de voorbereidingen al uitgegeven.

Stiekem, zonder dat iemand het wist? Welnee.

Gedurende al die jaren is er steeds door de gemeenteraad in wisselende meerderheden voor gekozen om een volgende stap te zetten. Alles was bekend, alles is besproken, over alles is openbaar verantwoording afgelegd. Wij hebben dus met z’n allen middels onze politieke vertegenwoordigers er al meerdere keren voor gekozen dit gebouw te maken.

Daarom hebben de culturele organisaties erg veel tijd en energie gestoken in het uiteindelijke besluit om mee te doen met deze grote sprong voorwaarts en alle voorbereidingen die dat vergt.

Alles is doorgerekend, er zijn bezoeken afgelegd bij andere clusters waar het niet goed ging, waar het wel goed ging, er is lering uit getrokken. Er zijn keuzes gemaakt die de exploitatie zeer kansrijk maken, er is een financiële route uitgestippeld die dit allemaal betaalbaar maakt. Alles in een nauwe samenwerking van gemeente en betrokkenen. Natuurlijk zijn er risico’s, maar de kansen zijn groter. De stad komt af, de culturele voorzieningen gaan er voor lange jaren flink op vooruit.

Het plan is klaar, de financiering is rond, de hoofdrolspelers staan klaar, de aanbesteding loopt.

Prullenbak

Maar wat gebeurt er nu: er wordt alsnog een referendum gehouden over al lang besloten en zorgvuldig voorbereide plannen. Zo wordt ruimte gegeven aan een groep tegenstanders die alleen de risico’s benadrukken en er middels een lawine van suggestieve veronderstellingen en halve waarheden mogelijk voor gaan zorgen dat een goed plan in de prullenbak verdwijnt.
Als de tegenstanders van het Cultuurcluster hun zin krijgen zijn er alleen maar verliezers: de stad, de cultuur in brede zin, de treinreizigers, kortom iedereen. Er ligt nergens ’50 miljoen’ om andere leuke dingen mee te doen.

Projectontwikkelaars staan al weer op de stoep om nog een fijn hotel of iets dergelijks te bouwen. Leuk voor de toeristen die niet voor Zaanstad komen maar voor Amsterdam. We zitten in ieder geval nog jaren met een groot gat op een heel prominente plek en krijgen mogelijk nog een forse rekening van de NS gepresenteerd wegens het niet nakomen van verplichtingen.

Maar het is nog niet te laat: stem a.s. woensdag voor het Cultuurcluster.


Reageren? Graag! (en volgens de regels) maar als je een uitgebreide reactie hebt kan je die ook mailen dan plaatsen wij hem in deze opinie-rubriek.

Lees hier alle bijdragen op de Vrijplaats Referendum.

* Stemgerechtigde inwoners van Zaanstad

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *