De raad van Zaanstad was ’tegen’ en ‘zonder meer tegen’, het was een ‘schandalig’ plan, het college kreeg een ‘zeer negatieve zienswijze’, raadsleden waren ‘geschrokken’ van de plannen om drie begraafplaatsen in Westzaan, Wormerveer en Zaandijk op termijn te sluiten omdat de ‘exploitatie’ van de begraafplaatsen nu niet kostendekkend is. Kennelijk ‘bedacht op het Stadhuisplein’ en volledig voorbijgaand aan de gevoeligheden in de dorpen aldus een unanieme raad.

Wethouder Gerard Slegers (CDA) zag zijn plan sneuvelen en ging terug naar het college om later met een nieuw voorstel te komen.

Marianne de Boer (DZ) wil begraafplaatsen open houden, ze was geschrokken van het plan om deze drie begraafplaatsen moet sluiten, “je moet in je eigen dorp begraven kunnen worden.”

Peter van Haasen (PVV) was “zonder meer tegen”, hij vond een ‘zienswijze’ afgeven niet de juiste procedure. Hij had liever een raadsvoorstel gezien.

Merel Kingma (D66): “de stem van Westzaan is duidelijk, er is veel te snel over de cultuurhistorische waarde heengestapt.”

Mariska Schuttevaêr (ROSA): “een maatregel waar we niet achter kunnen staan. Sluiting is geen oplossing voor een financieel tekort. Vraag iemand uit Zaandijk of Wormerveer of Westzaan waar ze wonen en niemand zegt Zaanstad.”

Fidel Lopes (VVD): “met dit voornemen gaat het college volledig voorbij aan de betekenis van de dorpen. Niemand woont in Zaanstad. Dit is bedacht vanuit het stadhuisplein.”

Julie van ’t Veer (CDA): “Zeer negatieve zienswijze, het stuk mist gevoeligheid, sluiting is geen optie. En hoe gaat de gemeente om met de afgegeven ‘eeuwigdurende’ rechten.”

Marilou Hulsthoff (SP): “Het geld moet ergens anders vandaan komen.”

Natasja Stroo (GL): “plan is te kort door de bocht, begraven is al te duur voor mensen, geen regening met cultuurhistorisch en natuurhistorische betekenis.

Minke Simonse (CU): “wanneer het over begraafplaatsen gaat, het zou niet over geld moeten gaan. Waarde van begraafplaatsen dichtbij zijn onbetaalbaar.”

Rienk Spiekstra (PvdA): “andere dekking nodig, kijk naar de plek van de begraafplaats voor de maatschappij.”

Karin Lassooij (POV): “een schandalige zienswijze”

Slegers: nieuw voorstel

Wethouder Slegers kaatste de bal terug naar de raad die begraafplaatsen kostendekken wilde laten zijn. Als we het nu kostendekkend maken “dan schieten de begraafrechtkosten de pan uit, en we zijn al niet de goedkoopste in Nederland.”

Slegers ging bijvoorbeeld nadenken om de begraafplaatsen onderdeel van de openbare ruimte te maken, maar dat lost eigenlijk niks op: alleen de kosten worden verplaatst. “Als er andere opties zijn hoor ik dat graag.” Hij komt met een nieuw voorstel “zodat we deze discussie nooit meer in deze raad hoeven te voeren.”

De raadsleden wilden zelf nog meer: eerst met de raad overleggen voordat er een plan komt.

Voorafgaand aan het Zaanstad Beraad spraken Westzanders Rina Schenk een Ingrid Jahn in, zijn boden zo’n 3.000 handtekeningen in van mensen die tegen de sluiting van de begraafplaats in Westzaan waren.