Slegers zegt ‘sorry’ (soort van)…

Wethouder Gerard Slegers (CDA) heeft ten onrechte gesuggereerd dat de oplossing die hij voor de fietspaden op de Wilhelminabrug heeft, gesteund wordt door de Fietsersbond.

In een brief die hij op 18 november naar de gemeenteraad stuurde, geeft hij aan dat de Fietsersbond ‘zich niet herkent’ in deze passage. Een soort van ‘sorry’ dus.

‘Zich niet herkennen’ is politiek jargon voor “het is wel waar maar we hadden het liever niet gezegd”. Maar dat gaat in dit geval helemaal niet op. Slegers schreef in eerste instantie:

“De varianten zijn reeds besproken met de fietsersbond. De bond geeft technisch gezien aan het liefst variant 3 te zien, echter is akkoord om met de genoemde redenen voor variant 1 te kiezen met de toezegging, dat bij de uitwerking van het gebiedsperspectief in de toekomst variant 3 opnieuw wordt bekeken.”

Slegers nu: “De fietsersbond heeft mij aangegeven, dat zij zich niet herkennen in deze tekst. De bond geeft aan, dat hun voorkeur variant 3 is.” Dat is wel wat anders dan ‘niet herkennen’.

Fietsersbond: onveilig

Wat schrijft de Bond op hun website:

“wij zijn niet akkoord met variant 1. De fietsersbond heeft voortdurend aangegeven tegen deze variant te zijn. Het gebruik door fietsers van de verhoogde fietspaden is onveilig. Bovendien zijn de fietspaden aanmerkelijk te smal, hun breedte voldoet niet aan de normen die hiervoor gesteld zijn.”

In de commentaren onder het Orkaan-artikel over de keuze voor variant 1 schrijft Fietsersbond-lid Rob Wolvers:

“Zaanstad kiest niet voor de beste, maar de goedkoopste variant. (…) De Fietsersbond is niet akkoord met variant 1. (…) Zaanstad veegt adviezen van Fietsersbond en Goudappel ter zijde.

Die variant 3 is ook naar het oordeel van de gemeente de veiligste. Toch heeft die nu voor de goedkopere variant 1 gekozen, waardoor een onveiliger weginrichting in stand blijft.

Maut Boshart (ook Fietsersbond) in de reacties:

“de wethouder heeft een potje staan jokken tegen de gemeenteraad, er is voor de zoveelste keer geprobeerd om de Fietsersbond medeplichtig te maken aan een besluit waar de Bond niet achter staat en er wordt een bepaald niet goedkoop advies van een groep experts van Goudappel in de prullenmand gegooid. En dat levert dan een brug op die ook na renovatie niet veilig zal zijn voor fietsers.”

Slegers: ‘meenemen’

Maar Slegers gaat variant 3 wel ‘meenemen’:

Het college gaat aan de slag met de uitvoering van variant 1 om de situatie op de korte termijn veilig te maken. Variant 3 wordt meegenomen in het nog uit te werken gebiedsperspectief, wat naar verwachting over 2-3 jaar klaar zal zijn.

Variant 1, eigenlijk vooral het scherpe bochtje uit het fietspad (foto boven) halen, kost € 40.000. Variant 3 (fietsers over de autoweg laten rijden maar die als fietsstraat inrichten, o.a. met een 30 km-zone) kost maximaal € 200.000.

In de eerste brief van Slegers wordt variant 3 ook als de meest veilige aangemerkt. Maar omdat er ook punten gescoord worden op ‘maatschappelijke steun’ voor variant 1, komt die als beste uit de bus (vooral dankzij de lage kosten). Maar als die maatschappelijke steun er dus niet is, komt het rekensommetje ook anders uit.

Hier ons dossier Wilhelminabrug. Foto boven: De Orkaan.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Ed Renkema

  Variant 3 over 2-3 jaar klaar? Hopenlijk zonder dhr. Segers maar een nieuw gekozen wethouder die wel de zaken op orde heeft en weet wat sneleid betekend.

 • Henk Thesing

  Dit zelfde verhaal speelt bij de aanpassing rondweg Westerkoog.
  Deze rondweg wordt aangepast om er een racebaan van te maken.
  De fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland hebben de plannen van de Gemeente afgekeurd. Het is niet veilig.
  Wat doet de Gemeente?
  Ze hebben sch…t aan de adviezen en gaan gewoon door of er niets aan de hand is.

 • Carin Gouwerok

  Niet alleen wethouder Slegers vindt het moeilijk om feiten correct naar buiten te brengen. Bij dit college hoor en lees ik vaak gedraai met woorden. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Zaanstad worden op deze manier misleid over de werkelijke gang van zaken. Zo zorgt dit college ervoor, dat de burgers weinig kunnen inbrengen en wordt de invloed van de gemeenteraad beperkt. Voordat men het door heeft zijn voorstellen of beslissingen vanuit het college al voldongen feiten.
  Nu maar hopen, dat het college na de volgende lokale verkiezingen gaat bestaan uit mensen die staan voor open en eerlijke communicatie. Een college dat lef heeft en echt open staat voor kritische burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *