Zaanstad heeft inmiddels een extern advies van verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng binnen over de mogelijkheden van aanpassingen van de Wilhelminabrug.

Wethouder Gerard Slegers zei op vragen van Peter van Haasen (PVV) dat hij snel hoopte “voor eens en voor altijd het drama Wilhelminabrug achter ons te kunnen laten…”

Aanvankelijk hoopte Zaanstad eind maart de opties voor de brug bekend te kunnen maken, maar dat wordt dus even later, Slegers: “we zaten nog te wachten op het rapport van het externe bureau en dat advies is nu binnen.”

In dat rapport staan ‘mogelijke oplossingsvarianten’ die nu binnen het ambtelijk apparaat worden vertaald naar ‘voorkeursvarianten’. Binnenkort komt er een Raadsinformatiebrief (RIB) over de zaak aldus Slegers. Peter van Haasen: “We wachten met spanning af…”

De fietsstroken op Wilhelminabrug werden vrijwel onmiddellijk na de opening in mei 2020 afgesloten omdat de scherpe randen en plotse bocht tot ongelukken leidden.

Foto: Sely Friday (hier ons dossier over de brug).