Sociale huur: aanbod gelijk, vraag en wachttijd stijgt

Woningzoekenden in Zaanstad die een sociale huurwoning zoeken, moesten in 2015 gemiddeld negen jaar wachten op een woning.

Het aantal woningzoekenden is tot een record van ruim 6500 gestegen, het aanbod in 2015 was echter maar 1500 woningen.

Hieronder de gegevens in een grafiek. De gekleurde balken geven het aanbod aan. In 2008 dus 1595 en in 2015 was dat 1513. In 2009, 2010 en 2011 was het aanbod hoger (boven de 1700). Vergeleken met 2013 en 2014 is er in 2015 weer meer aanbod.

De grijze balken geven het aantal woningzoekenden aan, dat aantal stijgt gestaag sinds 2012. In 2015 is het hoogste aantal (6553) in de laatste acht jaar bereikt.

De gemiddelde wachttijd is in de zwarte lijn te zien: oplopend van 6,8 jaar in 2008 tot 9 jaar in 2015. (Klik of grafiek om een grotere versie te zien.)

sociale-woningen-zaanstad

In de raadsinformatiebrief over dit onderwerp stelt de gemeente dat onder andere de huisvesting vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) extra druk oplevert (6% van de toewijzingen in 2015). Ook zijn er meer woningen toegewezen aan “voorrangskandidaten” met een sociaal-medische indicatie. Totaal is 23% toegewezen aan vergunninghouders, stadsvernieuwingsurgenten en sociaal-medisch urgenten.

Een kwart van de woningen is met voorrang toegewezen aan lokale woningzoekenden. Iets meer dan 20 procent van de woningen gaat naar woningzoekenden uit Amsterdam.

Zo’n 7% van het aantal via Woningnet verhuurde woningen (totaal bijna 1100) waren lotingwoningen. Het gemiddelde aantal reacties op een lotingwoning was 826. Op een niet-loting-woning reageren ongeveer 160 mensen.

Woningen worden overigens vaak geweigerd. In 2015 heeft gemiddeld de achtste kandidaat op de rangordelijst de woning geaccepteerd.

De gemeente heeft met de corporaties afgesproken “de sociale voorraad niet te laten krimpen en nieuwe huurders met een laag inkomen voldoende kans op een woning te geven”.

Op de foto de nieuwbouw in de Havenbuurt (ZVH).

Deel dit artikel:

3 reacties

  • Boon

    Toch vreemd dat de woningnood van na 1945 nog steeds niet is opgelost. Maar ja belangen van anderen tellen zwaarder dan het bouwen voor minima. Het zijn vooral mensen die al wonen die drempels voor nieuwkomers hebben opgeworpen. Er is wel een oplossing maar dan vliegt de hele Randstad in de gordijnen. Verplicht bedrijven om alleen verder te investeren in de periferie van Nederland en de druk op de woningmarkt neemt hier gelijk af.

  • ‘moesten in 2015 gemiddeld negen jaar wachten op een woning’ … Nee, mensen schrijven zich alvast in omdat ze op termijn een andere woning willen, voor het geval de hypotheek te duur wordt of de relatie stukloopt. Omdat ze na het stoppen met werken in een andere regio willen wonen. Mensen die dringend een woning nodig hebben, kunnen veel sneller aan een woning komen.

    ‘Woningen worden overigens vaak geweigerd. In 2015 heeft gemiddeld de achtste kandidaat op de rangordelijst de woning geaccepteerd.’… Weigering kan zowel vanuit de corporatie als vanuit de aspirant-huurder komen. Er staan veel mensen ’te wachten’ op een woning waar ze gezien hun inkomenssituatie niet voor in aanmerking komen, omdat de woning na bezichtiging van binnen toch niet bevalt, omdat ze meerdere aanbiedingen hebben lopen.

  • Karin Singeling

    Alles wordt volgebouwd. Koopwoningen. Raar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *