Soeters: Bouw dat Cultuurcluster!

Architect Sjoerd Soeters, de pleitbezorger van het nieuwe groen en de verse MAAK-man, trekt van leer tegen het eventueel stoppen van de bouw van het cultuurcluster.

De ziener blijkt niet alleen een visionair als het gaat om neo-Zaans geweld, maar hij kent inmiddels ook de handleiding van de Zaankanter. Dat volk wil namelijk dat zaken simpelweg worden doorgedrukt onder het mom van: “Eerst zien dan geloven”.

Hij stuurde zijn betoog (Inverdan was er nooit gekomen als er een referendum over was georganiseerd) naar B&W en de gemeenteraad van Zaanstad.

Wij nemen het integraal over:


Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geachte leden van de Gemeenteraad van Zaanstad,

Ik richt me tot u als mijn respectievelijk directe en uiteindelijk verantwoordelijke opdrachtgevers.

Ik schrijf u uiteraard naar aanleiding van het referendum over het Cultuurcluster waarvoor bijna 20 % van uw inwoners zijn komen opdagen om met een meerderheid tegen te stemmen. Uiteindelijk blijkt dat 16% van uw inwoners tegen het cultuurcluster heeft gestemd. Dat is 1 op de 6. Dat is geruststellend omdat er geen enkele democratie bekend is waar 1/6 van de populatie bepaalt wat er gebeurt. Toch voor alle zekerheid het volgende:

In uw opdracht heb ik de afgelopen 18 jaar gewerkt aan de doelstelling om Zaanstad een succesvol, levend en ook herkenbaar centrum te geven, waarvan het Cultuurcluster een belangrijk onderdeel vormt. Ik heb in die tijd kennis gemaakt met de kenmerkende mentaliteit van de Zaankanter, die kort kan worden samengevat met: “eerst zien dan geloven”.

Misschien was u erbij toen de eerste presentatie van het Inverdan-project plaatsvond op een koude winteravond in een overvolle Bulle- kerk. Het na afloop mij toegefluisterde commentaar zingt nog na in mijn oor: “maar meneer, dat gelooft u toch zelf ook niet?”.

Als er in 2003 een referendum was gehouden over het project, zou er waarschijnlijk zelfs een meerderheid tegen zijn geweest. Maar bestuur en raad hebben juist op dat moment moed gevat en in bijna unanieme eensgezindheid een nieuwe koers voor het centrum van Zaanstad ingezet.

Ik roep u op om die eensgezindheid in het uitstippelen van de toekomst van Zaanstad te hervinden en met dezelfde moed voort te werken aan de zelfs grotere uitdagingen die nu worden aangegaan in het project Maak Zaanstad. In dat verband zal uw besluit over het Cultuurcluster niet alleen voor mij, maar voor velen die aan de toekomst van Zaanstad werken, een indicatie zijn van de te verwachten bestuurlijke continuïteit, die meer dan elke andere omstandigheid de absolute voorwaarde is voor het bereiken van de gestelde doelen.

Ik verzoek u daarom met klem om Inverdan te completeren door het Cultuurcluster te laten bouwen. Met de meeste hoogachting,
X
Sjoerd Soeters


Die ‘X’ (kusje van Sjoerd) staat dus echt in de brief, een mooi gebaar…

We hebben de cijfers van Soeters even gevisualiseerd.

Deel dit artikel:

15 reacties

 • Rob

  In 20 jaar tijd is de Gedempte Gracht 3x anders ingericht, de voorlaatste keer met spuuglelijke blokken, waar je na sluitingstijd niet graag rondliep.
  Het was het allemaal net niet (of helemaal niet), omdat het (heel Zaans, want we blijven kruideniers) allemaal niets mocht kosten.

  10 jaar geleden wilde je nog niet dood gevonden worden in Zaandam, nu bruist het dagelijks, ook nog lang na winkelsluitingstijd, óók met toeristen die uit de hele wereld komen. Blij dat destijds een gemeenteraad het lef had om eindelijk door te pakken, een ambitieus plan aannam en brak met dat krenterige verleden. Laat dat cultuurhuis dus maar komen.

  • Henk Terol

   Dat centrum is dus blijkbaar voor de toeristen belangrijk. Daar bouw geen loyale klanten mee op. De bezoekersaantallen spreken u opinie hartgrondig tegen. Alle omliggende straten zijn blijkbaar de afvalputjes geworden. Daar zijn ook ondernemers en die voelen zich in de maling genomen. Ook door de heer Soeters met al zijn mooie verhalen, motivaties en bijwagen als retaildeskundigen.

 • Ik zal NOOIT vergeten hoe meneer Soeters bij de zandkastelenbouwwedstrijd op het Noordse Bosch bij de start van Inverdan destijds mijn dochter van 6 aan het huilen heeft gekregen met de woorden “ja, leuk kasteeltje, maar architectonisch gezien van generlei waarde” (of iets in die strekking). Hij is de meest verwaande kwast die ik in mijn hele leven ben tegengekomen.
  Ik ben inmiddels ook helemaal klaar met zijn Disney-aan-de-Zaan plastic geveltjes. En nu mag ie – god beter het- aan de andere kant van de Zaan (rondom De Burcht ook nog volledig los gaan.
  Laat hem dan in tenminste van onze democratie en ons gezond verstand wegblijven.
  Sjoerd heeft trouwens zo zijn eigen opvatting over democratie en burgerparticipatie. Wie herinnert zich niet de ontwerpwedstrijd voor het stadhuis, waar de Zaankanters zelf (uiteindelijk unaniem) hebben mogen kiezen uit 3 ontwerpen, waarna meneer Soeters als (enige?) jurylid (alweer) persoonlijk alsnog zijn eigen 4e ontwerp er door drukte (en waar vervolgens tot voor kort van hem niet eens zonnepanelen op mochten, ik neem aan omdat ze niet in Zaans groen en Zaanse-gevel-vorm leverbaar waren).
  Dus meneer Soeters wil Inverdan met het cluster “af maken”. Ik kan het niet helpen om dat anders op te vatten dan hij wellicht bedoelt…

 • Henk Terol

  Waar haalt de heer Soeters de hoge moed vandaan om zich in deze politieke discussie te mengen. Waar was de heer Soeters met zijn kompaan detailhandelkenners om de aanloopstraten, belangrijk om Inverdan levendig, aanterekkelijk en zodoende een gastvrij Zaans Stadscentrum te behouden met diversiteit in winkel, horeca,cultuur aanbod? Ben bij een presentatie van diezelfde heer Soeters geweest in de Prinsenhof, onder auspicien van Babel, waar hij samen met Alcaris, een warm pleidooi hield voor een rondje. Zowel de Rozengtacht als de Vinkenstraat, De Burcht en de Westzijde maakten toen daar onderdeel vanuit. Ik heb de heer Soeters daarna nooit meer die belangrijke voorwaarden horen verdedigen maar wel een melogomaan Stadhuis van bijna 100 miljoen laten bouwen ipv daar zich sterk te maken om in deze zeer belangrijke motor te investeren. De heer Soeters heeft zich in deze arena door zijn financiële ambities laten lijden. Zelfs elke detail deskundige kan op zijn klompen aanvoelen dat een winkelstraat met bijna alleen grote winkelstraat de saaiheid heeft en haar aantrekkelijkheid nu al heeft ingeleverd. Consument en vragen om aantrekkelijke en diverse detail die verleid, verrast en vooral door assortimenten ook buiten de ketens extra en continue bezoekers aantrekken. Ik vind dat de missie van de heer Soeters voor de helft niet is uitgevoerd en daarmee een enorme kans is gemist om het gewenste rondje niet af te maken. En dat kan wel eens een flinke later voor het Inverdan project opleveren. Minder bezoekers, nu al op het niveau van voor Inverdan. Dus laten we de heer Soeters zijn over de bühne regeren maar negeren.

 • Evert Hartog

  Het cultuurcluster kost per zaankanter 300 euro. Per gezin is dat 1.200 euro. De exploitatiekosten zijn 4 miljoen per jaar, 25 euro per zaankanter, 100 euro per gezin. De gemiddelde zaankanter gaat 1 x per jaar naar concert of theater. Zou men dat er voor over hebben? En dan heb ik het alleen nog maar over het gebouw, de verplichte kosten waar iedere zaankanter aan mee moet betalen, door de OZB die gaat meer kosten of minder omlaag kan. De uitvoeringen, de Bieb en de muziekschool worden niet gratis, dus daar moet je gewoon nog voor betalen. Heeft men die kosten er voor over? Vraag dat maar eens aan je buren!

  • Rob

   Zo doet u voorkomen alsof elke Zaankanter voor €300 wordt aangeslagen voor het cultuurgebouw, direct uit de achterzak te betalen. Zo werkt dat natuurlijk niet: de middelen komen uit de algemene pot en de investering wordt uitgesmeerd over meer (5?) jaren.
   Maar als we toch een hoofdelijke omslag maken, dan wil daar graag aan toevoegen dat 75% van de belasting wordt opgebracht door 25% van de inkomens. Dat betekent dat 115.500 Zaankanters hooguit €100 bijdragen aan de investering, dat is €20 per jaar. Waar hebben we het dan over?

 • Monique

  Prestige project die de heer Soesters dan weer in zijn portefeuille kan stoppen. Inderdaad waar bemoeit hij zich mee. Het zijn niet zijn centen. Waarom er 82 % niet komt stemmen is dat mensen niet interesseert of ze zijn het vertrouwen in de politiek kwijt geraakt. De opkomst is bij de verkiezingen altijd laag. Van mij mag de heer Soesters weg blijven uit de Zaanstreek. Architectuur moet in mijn ogen met deze klimaatveranderingen veel meer groen en natuurinclusief zijn. Écht groen ipv de zaans groen.

 • Egbert Visser

  Soeters heeft de stad aardig opgeknapt – zeker de vernieuwde Gedempte Gracht en de Hermitage zijn een verademing maar voor andere projecten is hij aan het doordrammen geweest om zijn zin te krijgen, zoals het gemeentehuis met daaronder het busstation die niet voldoen en bovendien op een verkeerde locatie staan. Het Intel met die kitscherige geveltjes is menig zaankanter een doorn in het oog en het Inverdan gebied wordt allemaal veel te groen. Maar het ergste aan Soeters is dat hij zich overal mee blijft bemoeien, Zaanstad is van en voor de Zaankanters en niet van meneer Soeters die aan hoogmoedswaanzin lijkt te lijden!

 • Jazzy

  F*cked up cijfers van deze klutserbode. minder dan 17% van de kiesgerechtigden hebben tegen het cultuurcluster gestemd.
  Soeters is een held!

 • Arthur

  De reactie van de heer Soeters is mij uit het hart gegrepen. Op basis van 16 jaar ervaring als gemeenteraadslid in Wormerland kan ik bevestigen dat zijn analyse van de Zaankanters (de zwijgende meerderheid daargelaten) juist is.
  Een kleine minderheid is tegen iedere vorm van verandering en willen veelal op basis van emotie of eigenbelang alles wat vernieuwend is tegenhouden. Zoals ook bij het afgelopen referendum, vaak gebaseerd op bewust verspreide onjuiste informatie.
  Ik adviseer de raadsleden van Zaanstad (waar ik zelf inmiddels ook woonachtig ben en dus recht van spreken heb) dit weekend nog eens een keer door het centrum van Wormer te fietsen.
  Ook daar werd enige jaren geleden een mooi en goed doordacht plan voor de invulling van het dorpscentrum (een combinatie van winkelen, wonen en sociaal culturele activiteiten) op basis van emotie, eigen belang en onjuiste informatie door een kleine meerderheid afgeschoten.
  Het resultaat: een afschuwelijke supermarkt met een parkeerplaats voor de deur.
  (En als je dan toch in Wormer bent, rij dan ook even langs de nieuw herbouwde Beschuitstoren, ook het resultaat van volhoudende bestuurders met visie.)
  Ik wens alle raadsleden van Zaanstad maandag heel veel wijsheid toe.

 • jan de bruin

  geachte heer Soeters, nogmaals het afmaken van Inverdan heeft niets met de invulling te maken van een gebouw op locatie Figaro. Ik ben verantwoordelijk voor het referendum dat uiteindelijk te danken is aan een blunderend bestuur dat als klein duimpje niet tegen de reus NS op kon en in de loop van de achterliggende 3,5 jaar de voortgang en besluitvorming gegijzeld heeft. Wellicht moet u plaatsmaken voor een andere visionaire architect die wel alternatieven ziet en ruimte schept voor inbreng van Zaanse architecten die nu de kruimels van u toegeworpen krijgen.
  Uw zgn. architectuur heeft als marketing instrument de binnenstad sterk verbeterd maar het wordt nu u zich met de politieke besluitvorming gaat bemoeien echt tijd om afscheid te nemen!
  m.vr.gr Jan de Bruin, kultuurklutser en organisator van het referendum

 • ikkeook

  Soeters preekt voor eigen Parochie, heeft zeker nu even geen moer te doen. Gaat hij zich met andere dingen bemoeien, schoenmaker blijf bij je leest!

 • Hans Kuyper

  Beste Sjoerd,

  Met alle waardering die ik heb voor het fantastische werk dat je de afgelopen jaren in Zaandam hebt verricht, moet ik toch bezwaar maken tegen deze oproep aan de raad en het college. Niet zozeer omdat die ongepast zou zijn (waren er maar meer artiesten die zich met de ontwikkeling van de stad bezighielden!), maar omdat hij een aantal onjuistheden bevat en ook nog eens ingaat tegen je eigen principes.

  ‘Dat is geruststellend omdat er geen enkele democratie bekend is waar 1/6 van de populatie bepaalt wat er gebeurt’, schrijf je over de uitkomst van het referendum. Dat is waar – maar zo zal het ook niet gaan. Maandagavond spreekt een meerderheid van de gemeenteraad, en daarmee een meerderheid van de bevolking van Zaanstad, zich uit tegen de bouw van een Cultuurcluster bij het station. Democratisch valt daar weinig op af te dingen lijkt me. Vooral ook omdat rekening zal worden gehouden met de wensen van een deel van de minderheid: er moet zo snel mogelijk een poppodium komen en de huisvesting van de andere instellingen wordt aangepakt.

  ‘Als er in 2003 een referendum was gehouden over het project, zou er waarschijnlijk zelfs een meerderheid tegen zijn geweest’, stel je. Ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt. Je vergeet alleen een belangrijk detail: over Inverdan ís nooit een referendum gehouden. En dat komt doordat het afdwingen van een referendum in Zaanstad een ongelooflijke zware klus is. Alleen ten diepste gemotiveerde mensen met een zeer lange adem en een olifantenhuid krijgen het voor elkaar. Petje af dus voor de Klutsers. Blijkbaar brandde in hen een niet te doven vuur dat onmogelijk alleen door negativiteit gevoed kan zijn, want dan houd je het simpelweg niet zo lang vol. De Klutsers streden niet tegen, maar vóór iets: spreiding, eigenheid, behoud van voorzieningen in de dorpen en wijken die het dna van onze stad zijn.

  Nu Inverdan zijn voltooiing nadert, wachten jou nieuwe klussen. Het verbeteren van de Westzijde is al begonnen en Centrum-Oost gaat hopelijk snel op de schop. Maar wat zal er van de reuring in de Westzijde overblijven als Muziekschool en Bieb daar verdwijnen? Waarom de aantrekkingskracht van Centrum-Oost aantasten door Fluxus en de Fabriek daar weg te halen? Zulke plekken zijn juist een geschenk, het zijn de bakens voor nieuwe ontwikkeling. Hoe werd Amsterdam-Noord gerevitaliseerd? Met culturele voorzieningen die, bijvoorbeeld in het geval van Eye, juist uit de binnenstad werden weggehaald! Vreemd om dat in Zaanstad dan andersom te proberen. Door te pleiten voor de bouw van een Cultuurcluster maak je het jezelf moeilijk bij je verdere plannen elders in de stad.

  ‘In dat verband zal uw besluit over het Cultuurcluster niet alleen voor mij, maar voor velen die aan de toekomst van Zaanstad werken, een indicatie zijn van de te verwachten bestuurlijke continuïteit’, dreig je, en dat siert je niet. Ik begrijp dat het hinderlijk is als de bewoners van een stad andere ideeën hebben dan de supervisor. Maar uiteindelijk ligt de beslissing toch bij de gekozen raad. En die zal het project Inverdan keurig afmaken, met een mooi gebouw op de locatie Figaro zonder dat de exploitatie daarvan nog een halve eeuw als een molensteen om de nek van de gemeente zal hangen.

  Vier jaar lang hadden de voorstanders van het Cultuurcluster een 22-17 meerderheid in de gemeenteraad. Desondanks kregen ze geen paal de grond in. Dat toont al aan hoe taai het verzet was, hoe groot de weerstand – en hoe weinig robuust de plannen. Op 21 maart is die weerstand gegroeid tot een 20-19 meerderheid van de tegenstanders. En ja, die meerderheid is broos en divers. Hij loopt van partijen die méér cultuur in de stad willen tot een partij die alles een linkse hobby vindt. Zoals ook de voorstanders niet allemaal dezelfde ideeën hebben over de toekomst van de kunst in Zaanstad. Maar uiteindelijk telt elke stem even zwaar.

  Het bovenstaande overziend zul je misschien moeten toegeven dat de bouw van een Cultuurcluster voor de mensen aan de Zaan, dat volk van ‘eerst zien dan geloven’ zoals je terecht stelt, gewoon een stap te ver was. Niet passend bij de schaal van wat toch in wezen nog een plattelandsgemeente is. Niet afgestemd op de diepgevoelde behoefte van ‘alles in de buurt’ en te weinig in lijn met het streven naar een egalitaire samenleving, een streven dat nog altijd bestaat ondanks de teloorgang van de Rode Zaan en dat ons wezenlijk onderscheidt van Amsterdam.

  Als het hardnekkig verzet van de Klutsers, de verkiezingsuitslag en het referendum iets hebben aangetoond, dan is het dat een Cultuurcluster in deze vorm en schaal gewoonweg in strijd is met de genius loci. En jou kennende, Sjoerd, zul je daar ongetwijfeld een nieuwe weg in kunnen vinden. Ik hoop daar in elk geval wel op en heb hoge verwachtingen van je nieuwe plannen.

  Met hartelijke groet,
  Hans Kuyper

 • Anneke

  De Zaankanter een volk van “eerst zien en dan geloven” Ik ken er nog wel één (en ben een ras Zaanse) “doe maar gewoon dan doe je gek genoeg”
  Zo zijn wij opgegroeid, harde werkers en doorgaan: een rode gemeenschap. Nog één “bescheidenheid siert de mens” Niks daarvan, ons centrum heeft eindelijk weer een aanzien, en dat is niet door bescheidenheid ontstaan. Groter moeten we denken, toekomstgericht! de oude locaties waar nu cultuur wordt getoond/bedreven zijn ook straks aan vervanging toe. Dat gaat ook kosten.
  Gisteravond na een geweldig cultuurfeest van Opera aan de Zaan teruggelopen door het station: wat een achenebbisj plek!

  Wat mij betreft: doorgaan met de plannen en bouwen dat Cultuurhuis! Ik kijk er naar uit dat het centrum wordt voltooid met smoel! De Topsporthal, de Crommenije, geweldige nieuwe sportlocaties om trots op te zijn. En: Zaankanters zullen altijd mogelijkheden vinden om in kleinere kring/gemeenschappen initiatieven te blijven ontplooien. We zijn ondernemend genoeg met zijn allen.

 • Definitie Zaanstad?

  1e Annexatie : 7 Dorpen door Zaandam
  2e Deportatie: Cultuur van 7 Dorpen?
  3e Zaandam is verworden tot Zaanstad
  4e Kennelijk nog steeds een gewone Provinciestad?
  5e Zonder allure ? en niet meer dan dat.
  6e O la la zelfs door het slopen van een prachtige StadVilla
  7e Veroorzaakt door het InverdamProject
  8e Niets was onze voormalige stadsbestuurders te gek ?
  9e Barbarisme was het slopen van deze Stad Villa van
  *Architectonische Cultuur*.
  10e Hopelijk stemt het Stadsbestuur tegen het bouwen van deze
  *Cultuur-Cluster-Schuur* ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *