SP tegen A8-A9… maar komt die weg er wel?

Op zaterdag 13 oktober wandelt de SP tegen de ‘provinciale snelweg A8-A9’.

Maar hoe groot is de kans dat die weg er komt?

Hoe zit het nu eigenlijk met de A8-A9-verbinding? Daar wordt al meer dan 50 jaar over nagedacht maar de laatste jaren is de ontwikkeling in een stroomversnelling terecht gekomen.

Na verschillende alternatieven te hebben overwogen, bleven er drie opties over: twee door de Stelling van Amsterdam en onder Assendelft door (Heemkerk- en Golfbaanvariant) en de nulplus-variant waarbij de weg langs Krommenie zou blijven lopen met aanpassingen (viaduct of tunnel).

Nulplus is voor iedereen onaanvaardbaar, maar politieke partijen in Zaanstad maken graag met groot misbaar kenbaar dat zij daar ook tegen zijn. Ketelmuziek voor de bühne, iedereen is daar namelijk tegen.

UNESCO

De twee andere alternatieven hebben de goedkeuring van UNESCO nodig omdat ze de Stelling van Amsterdam doorsnijden, zonder die goedkeuring raakt de Stelling haar status als Werelderfgoed kwijt. ICOMOS, het agentschap dat voor de UNESCO het onderzoek doet, heeft aangegeven dat beide varianten onacceptabel zijn.

De provincie heeft desondanks voor de Golfbaan-variant gekozen, met als extra’s een stukje tunnel en herstel van onderdelen van de Stelling. Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) heeft gesuggereerd dat ICOMOS/UNESCO dat wel okay vindt. Een onterechte suggestie. UNESCO gaat deze variant waarschijnlijk niet goedkeuren.

De provincie stelt dat het nieuwe gebaseerd is op ‘eerdere’ aanbevelingen van ICOMOS.

Versplintering

GroenLinks heeft al vragen over de zaak gesteld, maar die partij doet kennelijk niet mee bij het SP-verzet. Ook tegenstander ROSA ontbreekt. Of het verzet tegen de verbinding gaat profiteren van de SP-actie is nog maar de vraag. Versplintering lijkt meer voor de hand te liggen.

SP organiseert de tocht in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug.

De wandeltocht begint om 15.30 uur bij station Krommenie-Assendelft en een uur later bij Fort Veldhuis (Genieweg 1, Heemskerk). Om 17.30 begint de informatiemarkt bij fort Aan den Ham (Busch en Dam 13, Uitgeest).

Deel dit artikel:

15 reacties

 • Berry

  De anti-partij SP is tegen. Tegen alles altijd, maar als de SP nu eens met reeele plannen komt om de huidige overlast voor Krommenie/Assendelft op te lossen?

  Dit zuigt gewoon enorm ik wou dat de Duitsers die nietszeggende stukjes beton hadden opgeblazen. Wat een onzin, er loopt al een weg op dat stuk, en een golfbaan mag wel, maar wat asfalt in plaats daarvan mag niet. Alsof rijke stinkels met op een verschikkelijk kunstmatig aangelegd stuk land niet al een koorkruizing is dan de linie?

  • Anna de Groot (SP Noord-Holland)

   Ook Platform Krommenie Verbinding A8-A9 is uitgenodigd om op de infomarkt te komen staan. Dit Platform zou dus kunnen tonen hoe er in bepaalde delen van Krommenie over gedacht wordt.

 • R.pauw

  Kennelijk heeft de SP geen reden gezien om de krachten te bundelen en GroenLinks en ROSA ook te benaderen om mee te doen. Het gaat hen dus kennelijk niet om het creëeren van breed draagvlak tegen de aanleg van de weg maar meer om zelfprofilering.

  • Leentje

   Heb je een poging gedaan om je bij SP te melden en te zeggen: “Goh, laten we samenwerken hierop!” of, geen woord gezegd/gemailed en meteen in commentaarvak van De Orkaan?

   Zit Rosa in de Provincie? Want dit is geen actie van de Zaanse, maar van de Provinciale SP. Dus had je Anna de Groot al een mail gestuurd?

   Rosa kan ook vragen of ze mogen aansluiten. Probeer het maar.

   • Anna de Groot (SP Noord-Holland)

    Ook alle raadsleden van ROSA zijn uitgenodigd om mee te komen lopen. Net als alle andere raadsleden van de gemeenten Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Uitgeest én alle leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Dus het kán! Meedoen op 13 oktober!

  • Anna de Groot (SP Noord-Holland)

   Alle raadsleden in de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen én alle leden van Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een uitnodiging gehad om op zaterdag 13 oktober mee te komen wandelen. De SP Noord-Holland heeft – hopen we – niemand vergeten uit te nodigen. Dus grijp je kans en kom meewandelen op 13 oktober!

 • Egbert Visser

  Die weg moet er gewoon komen, je kan wel alles willen tegenhouden maar het kan niet zo zijn dat het verkeer in Krommenie straks helemaal vastloopt en dat de inwoners nog meer overlast krijgen.
  Die weg had er in het begin van de jaren `70 al moeten liggen maar ook toen werden de plannen gedwarsboomd door Assendelft.
  Waarom is de linkse kliek altijd en overal op tegen als het om de vooruitgang gaat?
  Nederland wordt nu eenmaal steeds voller dus het verkeer neemt ook toe, niet alleen op de weg maar ook in het openbaar vervoer en om te voorkomen dat het wegennet helemaal dichtslibt is er nu éénmaal meer asfalt nodig.
  Het gezeur van de SP en andere linkse clubjes zorgt alleen maar voor oponthoud en veel hogere kosten.
  behalve de verbindingsweg A8 / A9 zou de A8 ook verlengt moeten worden tot pont Buitenhuizen, daar een tunnel onder het Noordzeekanaal bouwen en de weg laten aansluiten op de A9 bij Spaarndam. Dan krijg je een soort bypass constructie zoals bij de A9 / A22, wordt het westelijk havengebied beter bereikbaar en wordt de A8 dwars door Zaanstad ontlast

 • Peut

  Die weg tussen de A8 en de A9 ligt er niet en moet er ook nooit komen.

  De A8 staat nu al elke dag ‘s-ochtends en ‘s-middags helemaal vol: die kan de toestroom van nóg meer verkeer vanaf de A9 niet aan. Bovendien: heeft iemand wel opgelet? Want de oprit van de ‘verlengde’ A8 is gepland bij Sportpark De Omzoom. Hoe komt al dat verkeer daar? Hoe komt al dat verkeer daar weg als het de A8 heeft verlaten? Juist: dwars door Assendelft. Wat helemaal niet kan.
  Een verlichting voor Krommenie (blijkbaar is het heel belangrijk dat de Krommeniërs, als enigen, van iedere verkeersoverlast verlost worden, waarbij de overlast het liefst verplaatst wordt naar de buren) zal het ook nauwelijks zijn: veel verkeer zal over de provincialeweg blijven rijden want je kan bij Assendelft dan lekker vooraan de file aansluiten. Zie je nu al gebeuren, wordt alleen maar erger (het verkeer hoort eigenlijk langs de Nauernasche Vaart te rijden, maar er is ontzettend veel verkeer wat dwars door Assendelft rijdt).

  Saendelft is niet aangelegd met de gedachte dat het een klaverblad in de voortuin krijgt. Daar is totaal geen rekening mee gehouden en dat kan nu ook niet meer gecorrigeerd worden. Los de problemen op de A9 maar op. Zorg dat het daar doorstroomt, dan zijn minder mensen en vrachtvervoerders geneigd om de A9 te verlaten om binnendoor naar de A8 te kruipen.
  Om al die omrijders uit te nodigen de A8 te gaan verstoppen is een rampzalig plan.

  Ja het is vol, ja het is druk, maar de problemen van de ene wijk in de andere dumpen is niet de oplossing. Zolang iedereen vol blijft houden voor elk ritje de auto te pakken (kinderen naar school brengen, 150 meter verderop…) , zodat alle wegen dichtslibben met auto’s waar maar één persoon in zit, komen we nergens.

  • Berry

   Mensen op de A9 die naar Amsterdam centrum/noord/oost of de kant van Utrecht op moeten gaan echt niet de A9 afrijden, dat is geen reële route. Er mist gewoon een oost-west weg (daar lijkt Zaanstad een handje van te hebben, ook op kleine schaal).

   Het zou zeker een goed plan zijn om schoolverkeer met de auto rigoureus te verbieden.
   In plaats daarvan haalt de gemeente Zaanstad fietspaden naar school weg, geeft auto verkeer voorrang boven fietsers. Laat fietspaden vervallen en legt wel een nieuwe autoweg aan, laat busjes van de gemeente tijdens haal/breng tijden op trottoir en fietspad parkeren, laat zwaar vrachtverkeer rijden langs scholen, ontneemt de mogenlijkheid je fiets neer te zetten bij school. Voert geen controles uit op overbelaste 30km wegen….

   Utopische beelden van een land zonder autoverkeer, zorgt voor een verlamming van verbeteringen. Ik zou het prima vinden om minder verkeer te hebben, maar NIETS doen en dromen over een ander land, HELPT NIETS.

 • Jan Schoen

  Gebleken is dat asfalteren van Nederland het verplaatsen van mensen niet oplost. Wellicht is het goed als de boel juist nog meer in het honderd loopt, zodat het zo vast komt te staan dat men met de automobiel de eigen straat niet meer uit komt. Dan gaat het licht bij de ‘Vroem-Vroempartij’ van Rutte wellicht eens branden en krijgen alternatieve plannen een kans.

 • Hallo

  Ik sluit me helemaal aan bij de reacties van Peut en Jan Schoen.
  Ik vind het ook zo ergerlijk om telkens maar weer te lezen dat Krommenieërs die willen verplaatsen naar Assendelft om er van verlost te zijn. In mijn ogen is dat echt een kwestie van ‘liever niet in mijn achtertuin, maar wél in die van iemand anders’.
  En voor Saendelvers lost het al helemaal niets op: je zou het probleem slechts verplaatsen van de ene kant van de wijk naar de andere kant van de wijk. Bovendien zal de rest van Zaanstad (waar de snelweg nu al dwars doorheen loopt) alleen maar nóg meer last krijgen van de luchtverontreiniging en alle andere overlast dan ze óók nu al ervaren. Ook dor hen wordt al jaren actie gevoerd.

  Laat die stomme weg toch voor wat het is. Dat kleine stukje asfalt gaat de problemen niet oplossen, de voordelen en tijdwinst zijn minimaal en ik zie alleen maar nadelen.

  Zoek de oplossing maar in alternatieve plannen. Waar zijn die eigenlijk?
  Het zou bijvoorbeeld een verademing zijn als het openbaar vervoer netwerk wordt verbeterd. Dan is die auto ook niet meer zo nodig.

  • Berry

   NS heeft al aangegeven dat er niet meer treinen kunnen rijden en dat meer spoor geen oplossing gaat bieden (bron: https://www.treinreiziger.nl/ns-en-prorail-spoor-is-bijna/).
   Bedrijven beter spreiden zou een betere maatregel zijn. Zeg 10% belasting op alle bedrijven met postcode 1[012]..

   De doorsnijding van de Dorpstraat is een serieus nadeel, maar voor Saendelft zou het mijn inziens weldegelijk een verbetering zijn als de A8 doorgetrokken wordt. Nu gaat het verkeer niet alleen over de provinciale wegen (ook al een nadeel), maar ook via de Seandelverlaan richting dorpstraat. Die wegen daar zijn 30km en de hoeveelheid verkeer is daar meer dan wat voor een 30km aanvaardbaar zou zijn (5000 motorvoertuigbewegingen per etmaal!).

   Het verkeer rijd er dus al, hoe komen we ervan af. Als er een weg langs de omzoom komt, dan is dat op een redelijke afstand van de bebouwing af (een sintelbaan en honkbalveld, dat is een beste afstand). Nee, niet ideaal, maar wel beter. Er zijn een paar boeren en een flat aan de A8 die reële bezwaren hebben. In een ander draadje op deze site werden suggesties gedaan om wat aan het aanzien en geluidoverlast te doen bij de A8. Maak de paar boeren op een andere manier tevreden en laat die golfbaan-yuppies maar….

   • Hallo

    Het openbaar vervoer bestaat gelukkig niet alleen uit de NS. Al het geld wat inmiddels al is weggegooid of staat gereserveerd voor de ‘snel’weg kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld het bussennetwerk heel wat te verbeteren. Ze zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Amsterdam. Toen ik daar werkte deed ik alles met het OV. Veel sneller dan de auto en je hoeft bijna nooit langer dan 10 minuten te wachten om op te stappen. Ook overstappen kent vele mogelijkheden en werkt prima. Ideaal.

 • Rob

  Heel Nederland bereikbaar, maar geen plek meer waar je wil verblijven. Dat dreigt natuurlijk te gebeuren als we de laatste stiltegebieden gaan doorsnijden met asfalt. Verkeerscongestie gaan we er niet mee oplossen, we zijn al 30-40 jaar alleen maar bezig knelpunten te verplaatsen. De RLI stelde het nog duidelijk in zijn raportage van mei dit jaar: 6 miljard per jaar aan asfalt besteden is water naar de zee dragen. Om de verkeerscongestie op te lossen en tegelijk steden en platteland leefbaar te houden zijn out-of-the-box oplossingen nodig.
  Tijd om daarover na te denken i.p.v. kiezen voor de gemakkelijke weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *