Op zaterdag 18 februari is het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat opnieuw gekraakt. In 2012 was het voormalige zwembad verlaten door krakers omdat J.H. Bakker een gezondheidscentrum in het monumentale pand zou gaan bouwen.

Het pand staat jaren leeg en verpaupert zienderogen. Door het faillissement van J.H. Beheer van ontwikkelaar Jan Hein Bakker is de toekomst onzeker. Het failliete bedrijf bezat 95% van de aandelen van de investeringsmaatschappij die het Sportfondsenbad zou moeten ontwikkelen.

Dat de toestand op deze manier onhoudbaar is, bewijst het filmpje dat twee weken geleden op YouTube verscheen. Jongeren uit de buurt wisten vrij simpel binnen te komen en geheel ongevaarlijk lijkt dat niet:

Vorige week had De Orkaan nog contact met de woordvoerder van wethouder Addy Verschuren (monumenten) over het sportfondsenbad, juist vanwege de lange leegstand, de verpaupering, de onrust in de buurt en de kans op een nieuwe kraakactie.

Verschuren liet weten dat de Gemeente

“in gesprek was met aannemer vanwege de monumentenstatus van het pand. Twee particuliere ondernemingen komen er nu niet uit. De gemeente kijkt daar met zorg naar omdat het een monumentaal pand betreft.”

Het gebrek aan voortvarendheid heeft dus tot de – voorspelde – kraakactie geleid.

Politie kwam op bezoek – foto Mike Pistache.

Zaanse kraakbeweging haalt de geschiedenis van het pand op:

Het pand werd in 2002 gekraakt na zeven jaar leegstand. De krakers hebben er tien jaar gewoond en moesten er in 2012 weer uit, omdat de ‘nieuwe’ eigenaar alle vergunningen rond had. Na een aantal werkzaamheden staat het pand nu al ruim twee jaar leeg.

De eigenaar van het Sportfondsenbad was al eerder, in 1994, J.H. Bakker. Hij ging in 1996 failliet. De gemeente besloot het pand terug te eisen, maar Bakker weigerde dit. Zij hebben tot 2005 geprocedeerd en de gemeente is uiteindelijk eigenaar geworden. De gemeente hield op haar beurt in 2008 een openbare veiling. Hiervoor waren drie inschrijvers, waarbij de krakers er een van waren. De gemeente koos echter voor het hoogste bod, een bod van €456.789,-; dit bod was van J.H.Bakker. Zo werd Bakker wederom eigenaar van het pand, maar met het verzoek dit in erfpacht af te mogen nemen.

Krakers in het zwembad – foto Mike Pistache.

Dit troffen de krakers binnen aan: een bouwtekening naast de oude zwembadtegels.

De gemeente heeft tegenover De Orkaan dat het “in erfpacht afgenomen is” wat betekent dat Bakker wel economisch eigenaar is maar niet de koopsom heeft voldaan. De gemeente wilde niet zeggen in hoeverre Bakker de erfpacht-betalingen daadwerkelijk had afgedragen.

Bakker wilde in het pand een paramedisch centrum bouwen. Het project zou in 2016 worden opgeleverd maar in 2015 werden de werkzaamheden al beëindigd. In hetzelfde jaar ging J.H. Beheer failliet, het bedrijf waarmee hij 95% aandeelhouder van het bad was.

De kraakbeweging:

Wij hebben het oude zwembad gekraakt, omdat wij vinden dat een pand met historische waarde meer verdient dan leegstand en verloedering. Monumentale gebouwen kunnen iets wezenlijks toevoegen aan de wijk als er initiatieven van onderaf een kans krijgen zonder financiële druk. Een gemêleerde woongroep wil daarom een nieuwe invulling geven aan het mislukte project in de Schilderswijk.

Vanaf het begin hebben wij het herbestemmingsplan van Bakker in twijfel getrokken. Het is tekenend dat de gemeente voor een tweede maal met de heer Bakker in zee is gegaan en toestaat dat de buurt opnieuw opgescheept zit met een zwembad dat langzaam ten onder gaat. Wij willen nieuw leven blazen in het voormalige zwembad en de ruimte openstellen voor buurtactiviteiten.

Deze brief bezorgden de krakers in de buurt.

Hier ons filmpje over de verpaupering van het pand.

Het huidige interieur (foto krakers).

Foto geheel boven: Mike Pistache.