Stadshart Zaandam wil BIZ (soort ondernemersfonds)

In 2016 sneuvelden de plannen voor een Ondernemersfonds in Zaanstad. Ondernemers in het centrum van Zaandam willen wel een ondernemersfonds voor hun eigen gebied, een BIZ, en de raad steunt hen daarbij.

Voordat het fonds een feit is, moet onderzoek komen waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak voor het plan is.

Het ontbrekende draagvlak brak de vorige plannen op. De gemeenteraad was er destijds niet van overtuigd dat een meerderheid van ondernemers het plan steunde. Bij een BIZ, wordt net als bij een gemeentelijk ondernemersfonds, een opslag op de OZB-belasting geheven en door de gemeente in het fonds gestort.

De  ondernemers die het initiatief namen, zeggen bij 97 van de 100 bedrijven die zij hebben gesproken een positief antwoord te hebben gehad. Deze Noord-Koreaanse uitslag is niet genoeg. De wet schrijft voor dat minstens de helft van de ondernemers in een bepaald gebied moet stemmen en dat van degenen die stemmen twee derde voor moet zijn. Bovendien moet de gezamenlijke WOZ-waarde van voorstemmers hoger zijn dan die van de nee-stemmers. Deze meting moet in september of oktober plaatsvinden.

Free riders

Het voordeel van de BIZ boven een ondernemersvereniging is dat iedereen meebetaalt en er dus geen free riders zijn. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven en instellingen die menen niet of weinig te profiteren en dus geen zin hebben om mee te betalen. Er zijn vrijstellingsmogelijkheden voor kantoren, opslag- en distributieruimtes en werkplaatsen.

De Stadshart-BIZ wil onder meer investeren in sfeerverlichting, marketing, groenvoorzieningen, bewegwijzering, veiligheid en afvalinzameling.

De bijdragen variëren tussen de € 250 en € 1000 per jaar voor zowel eigenaren als gebruikers (aanvulling: eigenaren worden alleen aangeslagen als er geen gebruiker is, dus bij leegstand). De totale begroting is bijna € 180.000 per jaar. Op 1 januari 2019 zou de BIZ in moeten gaan voor een periode van vijf jaar. 298 bedrijven vallen binnen het BIZ-gebied:

– Ankersmidplein 1 t/m 15
– Czaar Peterstraat 4, 6 en 10
– Czarinastraat 1
– Dam 2 t/m 62
– Damstraat 1 t/m 15
– Gedempte Gracht 1 t/m 107
– Hermitage 1 t/m 145
– Nicolaasstraat 3
– Noordschebos 0 en 1
– Provincialeweg 31 en 102
– Rozengracht 2 t/m 140
– Rustenburg 101 en 103
– Stadhuisplein 0 en 84 t/m 100
– Westkade 1, 2 en 3
– Westzijde 1 t/m 216
– Zilverpadsteeg 55 t/m 67

 

Foto: ondernemers uit centrum Zaandam bieden wethouder Gerard Ram het plan voor de BIZ aan, op de achtergrond VVD-raadslid Tjeerd Rienstra.

 

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Colette Hesse

  Een kleine nuance: de BIZ geldt alléén voor de winkeliers in het afgebakende gebied. De kantoren en andere ondernemingen zijn bij voorbaat al uitgesloten. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld de vastgoed eigenaren zich in een later stadium in een aparte BIZ zullen verenigen. Het is altijd mogelijk om vrijwillig (ook voor kantoren etc) deel te nemen aan de BIZ, binnen dit afgebakende gebied. Bij leegstand van een pand, wordt de aanslag opgelegd aan de pandeigenaar.

  • De Orkaan

   Dat de ‘eigenaren’ van het vastgoed zijn uitgesloten is niet af te leiden uit de ‘Verordening op de heffing en invordering van een bijdrage bedrijveninvesteringszone en op de subsidie Stadshart Zaandam 2019-2023’. Die zijn gewoon in de verordening opgenomen.

   Dat het alleen om ‘winkeliers’ gaat is ook niet uit te tekst op te maken. Het gaat om alle niet-woningen en vervolgens worden er uitzonderingen gemaakt voor sport, kerken, landbouw, kantoren, buurthuizen etc.

   • Colette Hesse

    De eigenaren van leegstaande niet-woningen worden in de BIZ betrokken en bepaalde branches worden vrijgesteld. Zie ook pagina 3 van het Raadsvoorstel en besluitnota.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *