Stadsregio Amsterdam “terughoudend” bij IKEA

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam staat niet te juichen bij de plannen van Zaanstad om voor de komst van IKEA wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen.

De gemeente Zaanstad wil in herontwikkelingsdeel van de locatie Zuiderhout (waar IKEA moet komen) de bestemming Perifere Detailhandel (PDV) omzetten naar Grootschalige Detailhandel (GDV).

Perifere DetailhandelsVestigingen (PDV) zijn winkels die ‘grote’ dingen verkopen (auto’s, boten, keukens). Daarom zijn deze winkels in bestaande winkelcentra niet handig. Perifere detailhandelsvestigingen liggen buiten de bestaande winkelgebieden.

Bij Grootschalige DetailhandelsVestigingen (GDV) gaat het niet om de omvang van de goederen, maar om de omvang van de winkel zelf.

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam stelt dat de gemeente de bevoegdheid om de bestemming om te zetten. Maar:

de gemeente moet op basis van eerdere adviezen daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In principe heeft de gemeente inmiddels grotendeels aan die voorwaarden voldaan. Toch adviseert de adviescommissie heel terughoudend te zijn met deze omzetting. Zij is van mening dat dit goed moet worden afgewogen tegen de mogelijkheden in bestaande winkelgebieden. Het dagelijks bestuur neemt die terughoudendheid over.

Met andere woorden: heeft Zaanstad wel goed onderzocht of IKEA misschien ook ergens anders kan?

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Willemsen

  Wie nu precies weet waarom die stadsregio niet blij is mag het zeggen. Overigens wat is eigenlijk de bevoegdheid van die stadsregio?

  • Dennis Straat, wethouder

   De stadsregio juicht de komst van Ikea juist toe (zie mijn reactie hieronder). De stadsregio adviseert gemeenten op basis van afspraken die de gemeenten gezamenlijk hebben gemaakt.

 • Dennis Straat, wethouder

  Dit verhaal is feitelijk onjuist.

  De vestiging van IKEA past in alle opzichten bij de huidige bestemming van Zuiderhout. IKEA hoort namelijk in de categorie Perifere Detailhandel en dat is de bestemming die nu op het gebied ligt. Aanvullend onderzoek is daarvoor dus niet nodig.

  Wat wel klopt, is dat de gemeente voor 10.000 m2 van Zuiderhout de bestemming wil veranderen naar Grootschalige Detailhandel, zodat grote winkels met andersoortige goederen mogelijk worden. Bij die omzetting adviseert de Stadsregio Amsterdam om terughoudend te zijn. Tot op vandaag is er op Zuiderhout geen PDV omgezet naar GDV. De gemeente zal zorgvuldig om gaan met omzetting naar GDV op Zuiderhout, in lijn met het regionale beleid.

  De komst van IKEA was juist een van de voorwaarden van de Stadsregio voor de omzetting, want op die manier is het aandeel PDV op Zuiderhout gewaarborgd.

 • De Orkaan

  Wat mag de stadsregio? “het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van planning, sturing en coördinatie.”

  En: “De regioraad geeft het beleid aan: ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheden met betrekking tot bedrijfsterreinen, kantoorlocaties en detailhandelsvoorzieningen, die van regionaal belang zijn.

  Wij citeren uit een brief die naar de gemeente is gestuurd, dat is alles, en daarin staat: “In principe heeft de gemeente inmiddels grotendeels aan die voorwaarden voldaan. Toch adviseert de adviescommissie heel terughoudend te zijn met deze omzetting.”

  Wat is daar onjuist aan?

  • Dennis Straat, wethouder

   Het is onjuist dat voor Ikea het bestemmingsplan moet worden gewijzigd (zie eerst alinea). De vestiging van Ikea past in het bestemmingsplan. Zaanstad hoeft dus ook geen nader onderzoek te doen zoals in de laatste vraag van het artikel wordt gesuggereerd.

   De omzetting naar grootschalige detailhandel gaat over andere vestigingen dan Ikea. Ikea is namelijk perifere detailhandel en is juist als voorwaarde gesteld om het aandeel PDV te waarborgen (daaraan wordt gerefereerd in het citaat uit de brief dat jullie publiceren). De suggestie dat Ikea afhankelijk is van de geplande omzetting naar GDV is dus ook onjuist. Het is andersom.

   De terughoudendheid die wordt gevraagd over de omzetting van 10.000 m2 naar GDV gaat dus over andere vestigingen. Die terughoudendheid wordt onderschreven door de gemeente.

 • John M

  Waarom komen zij nu pas hiermee? Deze zaak loopt nog een aantal jaren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *