Stank door rioollozing Olam? Wethouder weet het (nog) niet

Bij kapsalon De Haremakerai hebben ze sinds begin 2019 ernstige stankoverlast. Die zou bij ‘buurman’ Olam vandaan komen die eind 2018 een nieuwe productielijn in gebruik nam. Ook andere buurbewoners hebben last van stank.

Olam zegt dat de “overlast op geen enkele manier een relatie heeft met de nieuwe productielijn.” Volgens wethouder Wessel Breunesse de oorzaak van het probleem echter nog niet duidelijk.

Manon Kramer van De Haremakerai in Koog a/d Zaan stuurde een brandbrief aan de gemeente waarin ze haar klachten (stank, misselijk, hoofdpijn) opsomde en de een overzicht gaf van haar pogingen om met Olam en de gemeente het probleem op te lossen (wat niet lukte).

Olam schreef in een reactie aan De Orkaan dat het bedrijf een deel van afvalwater in het riool loost, maar dat er officieel bevestigd is dat “er geen verband is tussen deze rioolgeur en onze nieuwe productielijn”.

Niet meer lozen op de Zaan

Wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) maakte gister op vragen van Anna de Groot van de SP geen melding van zo’n officiële bevestiging, in tegendeel, de oorzaak is nog onbekend:

“gedurende langere tijd en op verschillende tijdstippen zijn diverse controles uitgevoerd, zowel aan het gemeentelijk riool als bij Olam. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een oplossing omdat de oorzaak van het probleem nog niet duidelijk is.”

Breunesse bevestigde dat de klachten begonnen bij het in bedrijf nemen van de nieuwe productielijn omdat Olam toen op het riool is gaan lozen:

“Het klopt dat Olam sinds januari 2019 bedrijfsafvalwater afvoert via het riool. Tot die tijd werd het afvalwater afgevoerd naar de Zaan. Dat mocht omdat Olam hier nog een oude vergunning voor had. (…) het Hoogheemraadschap is met Olam in gesprek gegaan over andere oplossingen. Daar is uitgekomen dat Olam een deel van het afvalwater nu via het rioolstelsel afvoert. Dit afvalwater bestaat uit drie stromen, die op één lozingspunt uitkomen.

De klachten over stank uit het riool zijn in dezelfde periode ontstaan en zijn ook bij de gemeente en de Omgevingsdienst gemeld. Zowel de gemeente als de Omgevingsdienst zijn met deze meldingen aan de slag gegaan.”

De Omgevingsdienst heeft monsters genomen van het bedrijfsafvalwater van Olam waaruit bleek dat de concentratie aan vetten en onopgeloste bestanddelen te hoog was. Breunesse:

“Olam heeft hierop de afvoer van één van de deelstromen op het riool gestopt. Dit deel van het bedrijfsafvalwater wordt nu door Olam opgevangen en afgevoerd naar een erkende verwerker. De overige twee deelstromen worden nog wel afgevoerd via het riool. Van deze stromen worden op korte termijn nogmaals monsters genomen.”

Rookproef

Eric Nederhand, General Manager van Olam Cocoa, heeft hier een iets andere lezing over: “Wij zijn wettelijk verplicht om een relatief kleine hoeveelheid afvalwater van onze fabriek te lozen in het lokale rioleringssysteem.”

De gemeente laat nu een rookproef in het riool uitvoeren maar Breunesse stelt dat Zaanstad alleen de technische staat van het gemeentelijke riool controleert, “de Omgevingsdienst controleert wat er op het riool wordt geloosd.”

Breunesse gaat volgende week in gesprek met de ongeveer 25 bewoners die zich hebben georganiseerd, maar “tegelijkertijd besef ik dat de zoektocht naar een oplossing best nog even kan duren”. Ook gaat de wethouder met Olam praten. De GGD ziet volgens hem nu geen aanleiding voor een gezondheidsonderzoek. De GGD is volgende week ook bij het gesprek met de bewoners aanwezig.

Ammoniak

Over uitstoot van ammoniak en geur zei Breunesse dat naar aanleiding van de stankklachten “die het gevolg zijn van het in bedrijf nemen van de nieuwe productielijn” de Omgevingsdienst Olam heeft gesommeerd om maatregelen te nemen.

“Olam heeft daarop een mobiele gaswasser geplaatst. Het bedrijf onderzoekt in overleg met de Omgevingsdienst het effect van deze maatregel.”

Breunesse verwacht dat het ontwerp voor de nieuwe revisievergunning van Olam voor de zomer wordt gepubliceerd:

Hierin is een maatregel opgenomen waardoor de ammoniakuitstoot (bij gelijkblijvende productie) met 80% zal afnemen. Door deze maatregel zal ook de geuruitstoot afnemen.”

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Vervelend dat men zoveel last heeft van stank. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van deze overlast. In het verleden heb ik ook last gehad van stank in huis door een vervuild riool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *