Strenger messenverbod in Zaanstad?

“Het is verboden op door burgemeester aangewezen wegen en daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen en terreinen, messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.”

Deze verordening komt – als de raad daarmee instemt – in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van Zaanstad.

Zo’n verordening stond er overigens al in maar de tekst was net een beetje anders, het was verboden ze ‘openlijk’ bij zich te dragen. Dat wordt geschrapt.

In het Zaanstad Beraad wordt vanavond (op afstand) over deze wijziging gepraat, daarna moet de raad het nog goedkeuren.

Het college motiveert de wijziging als volgt:

“Tijdens de fouilleringsacties in het horecaconcentratiegebied worden veelvuldig messen of andere wapens gevonden die niet zijn verboden op grond van de Wet wapens en munitie maar toch een gevaar vormen voor de openbare orde nu deze messen wél als steekwapen kunnen worden gebruikt en deze in bepaalde situaties niet thuishoren omdat de openbare orde in deze gebieden reeds onder druk staat. Bij aanwijzingsbesluit kan een gebied aangewezen worden waar dit verbod moet gelden.

Voorgesteld wordt het woordje ‘openlijk’ weg te halen. Door dit woord moet er sprake zijn van het openlijk dragen van wapens. Veelvuldig worden de wapens in kleding of aan het lichaam aangetroffen en is er dus geen sprake van het openlijk dragen van wapens.”

Dat er veelvuldig wapens in het ‘horecaconcentratiegebied’ worden aangetroffen, wordt overigens niet duidelijk uit de evaluatie van het fouilleren in 2019. In totaal zijn er ruim 50 messen en/of steekwapens aangetroffen (bij 3.138 gecontroleerde personen). Daarvan waren 33 niet strafbaar volgens de Wet wapens en munitie (WWM), maar wel ‘ongewenst’ volgens Zaanstad.

Horeca

Die messen werden trouwens niet allemaal aangetroffen in het ‘horecaconcentratiegebied’ (centrum Zaandam). Vrijwel alle controles vonden plaats in het centrum en Poelenburg/Peldersveld tegelijkertijd, waar de steekwapens werden aangetroffen is niet duidelijk.

Bij twee van de 22 fouilleeracties werd expliciet aangegeven ‘horecaconcentratiegebied’ en een keer werd in 5 horecazaken gecontroleerd. Daar werden samen drie steekwapens aangetroffen.

Foto politie: opbrengst fouilleeracties. Lees ook: The War in Weapons en Fouilleren in cijfers.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *