Stichting Krommenieër Woudpolder gaat tot uiterste om aanleg fietspad te voorkomen

De actiegroep die in het geweer is gekomen tegen het plan om een fietspad aan te leggen in de Krommenieër Woudpolder heeft een formeel vervolg gekregen. Op 11 februari is de stichting Krommenieër Woudpolder opgericht.

Dat was noodzakelijk om als belanghebbende zo nodig partij te kunnen zijn in gerechtelijke stappen tegen het fietspadplan. “Ja, we zijn bereid om tot het uiterste te gaan om de aanleg te voorkomen,” zegt Han van Nool namens het stichtingsbestuur.

De stichting Krommenieër Woudpolder heeft een breder doel dan alleen maar verzet tegen het fietspad. Zij wil de Krommenieër Woudpolder als natuurgebied en cultureel erfgoed beschermen en in stand houden. De polder is een klein, maar mooi voorbeeld van het Zaanse veenweidegebied. Zo is in de Noorderham een plasdrasgebied ontwikkeld als leefomgeving voor de Noordse woelmuis. Dat was de compensatie voor de bouw van de Trias vbmo-school.

woudpolderHet grote bezwaar
“De gemeente heeft sympathie voor de manier waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor dit gebied en daadwerkelijk iets doen aan het in stand houden,” zegt Han Nool. “We zijn in overleg met de gemeente over het fietspad en die gesprekken verlopen in een goede sfeer. Maar Zaanstad weet ook dat wij tegen zijn en bereid zijn om tot het uiterste te gaan om de aanleg te voorkomen.”

Het grote bezwaar tegen het nieuwe fietspad is de overbodigheid. De Krommenieër Woudpolder is al op verschillende manieren toegankelijk: vanuit Krommeniedijk, de Westdijk en het bestaande fietspad. Een nieuw fietspad van niet meer dan 500 meter voegt niets toe aan wat er al is en doet veel afbreuk aan de polder. “Het schaarse veenweidegebied wordt weer een stukje kleiner door de aanleg en het risico dat vogels wegblijven is reëel.”

Grote onderhoudsploeg
De stichting (zestig donateurs) heeft onlangs in de rietlanden langs de Noorderham bomen gerooid. De bedoeling is een deel van de polder te verschralen, door riet en bomen te verwijderen, zodat de oorspronkelijke begroeiing met veenmos weer terug kan komen.”We hebben meer donateurs nodig,” zegt Han Nool. “Om financiële redenen. Als het tot een juridische procedure komt dan hebben we geld nodig om dat te kunnen bekostigen. En voor het onderhoudswerk kunnen we veel vrijwilligers gebruiken. Ons plan is om een grote onderhoudsploeg te formeren.”

Op dinsdag 7 april treedt de stichting Krommenieër Woudpolder naar buiten met een voorlichtingsbijeenkomst in de Pelikaan. Daar licht het stichtingsbestuur haar plannen en ideeën toe en maakt zij duidelijk dat zij meer doet dan bezwaar maken tegen het geplande fietspad.

De bijeenkomst is in de Pelikaan, Kervelstraat 185A, Krommenie, begint om 20:00 uur.

Een Orkaan-bijdrage van Jaap de Jong.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *