Stikstof-besluit: Zaanstad inventariseert ‘bedreigde’ bouwplannen

Bouwprojecten in Zaanstad worden zeer waarschijnlijk ‘getroffen’ door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, stuurde gister een brief aan de Tweede Kamer waarin gemeld werd dat 200 à 300 grote projecten mogelijk vertraging oplopen. Ook Zaanstad gaat nu inventariseren welke projecten mogelijk gevaar lopen.

Grote projecten (dijkverzwaring, windmolens, wegen, bedrijfsterreinen, woningbouw, landbouw, recreatie) hadden sowieso een vergunning nodig, de Raad van State heeft in haar uitspraak echter gesteld dat de vergunning voor deze projecten die vooraf gegeven is, niet genoeg is. Elk project moet een deugdelijk stikstof-plan hebben.

Projecten waarover al een ‘onherroepelijk besluit’ is genomen, kunnen gewoon doorgaan. Over de andere projecten beraadt het kabinet zich. Als er een ‘groot openbaar belang’ is kan de overheid een project toch door laten gaan.

In Zaanstad staan er bijvoorbeeld nog enkele grote woningbouwprojecten (Overtuinen, Hembrug) op stapel en ook de ontwikkeling van de Thorbeckeweg, de Guiswegtunnel, de A8-A9 verbinding en de Corridor (Hoorn-Amsterdam) zijn nog in voorbereiding. Als niet alle vergunningen onherroepelijk zijn afgegeven, zouden ook deze projecten vertraging kunnen oplopen.

In hoeverre de bouw van de biomassacentrale geraakt wordt is onduidelijk. Zaanstad stelt dat de vergunning voor de bouw in ieder geval onherroepelijk is.

De minister schrijft ook dat:

“er minimaal 3300 meldingen zijn gedaan in het kader van het PAS. Dit betreft projecten met stikstofbijdragen onder de grenswaarde van 1 mol/ha/j, waarvoor in het PAS een vrijstelling van de vergunningplicht bestond en alleen een melding nodig was. Deze projecten hebben nu alsnog een toestemmingsbesluit nodig.”

Hier is vooral het woordje ‘alsnog’ van belang, voor kleinere projecten moet dus nu alsnog vergunning worden aangevraagd.

Daarnaast lopen er volgens de minister “in ieder geval 630 juridische procedures tegen vergunningen gebaseerd op het PAS. Deze vergunningen zullen waarschijnlijk niet onherroepelijk vastgesteld kunnen worden.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *