Stikstof nekt busbrug (en bouw op Hembrugterrein en Brokking)

Wethouder Gerard Slegers (CDA) staat bekend als een opgeruimde optimist maar in zijn laatste Raadsinformatiebrief over de openstelling van busbrug De Binding druipt het pessimisme uit elke alinea.

Het is ‘niet kansrijk’, ‘complex’ en risicovol. Als er al een oplossing gevonden wordt, zitten we al in 2024 (als niemand bezwaar maakt). Niet alleen de opstelling van de busbrug staat op losse schroeven, ook woningbouw op het Hembrugterrein en het laatste stukje Brokking in Wormerveer wordt problematisch.

Zaanstad heeft al besloten de busbrug 24 uur per dag open te stellen voor autoverkeer. Maar voor het bestemmingsplan moet onderzocht worden of de nieuwe situatie niet teveel stikstof oplevert voor het nabijgelegen Natura2000-gebied Polder Westzaan. En dat is het geval.

“de stikstofdepositie op enkele plekken in Polder Westzaan wordt iets hoger. Het gaat om een verhoging met 0,16 mol/ha/jr. stikstofdepositie ten opzichte van een huidige stikstofbelasting van 944,80 mol/ha/jr.”

Dat lijkt een verhoging van niks maar de maximaal toegestane waarde voor dat gebied is 714 mol, het gebied is dus al enorm overbelast door stikstof. De kleine toename ontstaat omdat er meer verkeer dichter langs de polder Westzaan gaat rijden.

Meneba

Aan de stikstofregels kan Zaanstad niks doen schrijft Slegers: “vanwege het uitblijven van maatregelen van het Rijk en provincie, worden nu gemeentelijke ontwikkelingen nabij N2000-gebieden met geringe toename van stikstofdepositie, verhinderd.”

Zaanstad heeft eerder geprobeerd de stikstofuitstoot te ‘compenseren’. De redenering was dat de Meneba-fabriek in Wormerveer die zo’n 10 jaar geleden werd gesloten nog ‘recht’ had op stikstofuitstoot. En die uitstoot kon nu gebruikt worden voor de busbrug. Slegers heeft veel woorden nodig om het uit te leggen, maar de korte versie is dat die vlieger niet opgaat. De rechter heeft er een stokje voor gestoken, er is teveel verschil in tijd en plek tussen de twee projecten en dit kunstje betekent in feite dat er gewoon meer stikstof wordt uitgestoten.

De projectonwikkelaar van Meneba, Waterland Real Estate, is ‘eigenaar’ van die stikstofrechten en had ook al deel voor de ontwikkelaar van het Hembrugterrein en Brokking (Wormerveer) bestemd. Maar dat gaat dus ook niet door. Extern salderen (het ruilen en handelen in stikstofrechten) lijkt geen optie. Zaanstad oppert dat het misschien via het stoppen van boeren in Westzaan mogelijk is, maar dat zoiets lang gaat duren.

Ecologische toets

Zaanstad laat nog één andere oplossing onderzoeken, een ‘passende beoordeling’:

“Een onafhankelijk adviesbureau stelt een rapportage op over de ecologische impact van de verhoogde stikstofdepositie die het gevolg is van de verruimde openstelling van de busbrug. Mogelijk zou uit deze onafhankelijke ecologische toets kunnen blijken dat de verhoogde stikstofdepositie niet zal leiden tot een aantasting van de relevante Natura 2000-vegetaties.”

Ook dat wordt een lastige. Uit het vorige onderzoek bleek dat er een verhoging was. En nu moet het onderzoek dus gaan aantonen dat zoiets geen effect heeft. Veel vertrouwen heeft het college er niet in: “het is niet ondenkbaar dat toch naar externe compensatie gezocht zal moeten worden” maar: “de kans dat dit alsnog gevonden kan worden in de Meneba- stikstofruimte, acht het college niet kansrijk.”

Wordt de busbrug nog opengesteld? Eind 2022 is niet haalbaar, “er wordt gerekend op 1 tot 1,5 jaar vertraging t.o.v. de huidige planning indien de passende beoordeling positief uitvalt.” Als dat niet gebeurt, duurt het nog langer en moet er extern gesaldeerd worden (maar Zaanstad heeft daar geen geld voor), en: “in de inschatting van de vertraging is nog geen rekening gehouden met bezwaar en beroepsprocedures.”

Ons busburg-dossier. Foto boven: Jan Vredenburg

Deel dit artikel:

25 reacties

 • Bert Versteeg

  Ze moeten eens stoppen met dat stikstofgedoe!
  Er moeten in Nederland 1 miljoen woningen gebouwd worden maar dat wordt nu tegengehouden door de milieuterroristen.
  Het is veel belangrijker dat mensen kunnen wonen, er is nu al woningnood en die zal alleen maar groter worden.
  Het zogenaamde stikstofprobleem voor openstelling voor de Binding kan makkelijk opgelost worden door alle Zaanse bruggen minder vaak te openen voor de pleziervaart. De Coenbrug is al bijna een jaar defect en dat kan nog wel anderhalf jaar duren dus is er al veel minder uitstoot van stikstof.
  Het is toch van de zotte dat er bruggen in snelwegen geopend moeten worden voor de pleziervaart met filevorming, vertragingen en extra stikstofuitstoot tot gevolg. In Noordholland zijn dat behalve de Coenbrug, nog 2 bruggen in de A9, één over het Spaarne en één over de ringvaart bij het Amsterdamse Bos en dan nog de brug in de Afsluitdijk bij Den Oever.

  • A. de Jong

   Ze moeten vooral niet ophouden met dat stikstof gedoe. De woningcrisis kan in een keer opgelost worden door een puntensysteem in te stellen. Het probleem zit hem in het gebruiken van woningen als een beleggingsobject.

   Wat ik verontrustend vind is dat je de mensen die strijden voor een beter milieu bestempeld als terroristen. Misschien moet je jezelf injecteren met wat humaniteit en beschaving.

   • Bert Versteeg

    Wat een onzin meneer de Jong !
    Milieuactivisten zijn nu éénmaal fanatiekelingen die nergens voor terug deinzen, niet aan anderen denken en moedwillig onze maatschappij ontwrichten.
    Door al de gezeur over stikstof liggen overal in Nederland grote woningbouwprojecten stil.
    Doordat er nauwelijks woningen beschikbaar zijn is de prijs van een woning gigantisch gestegen en ook huurwoningen zijn voor een normaal mens bijna niet meer te betalen.
    Al die milieufiguren die over stikstof lopen te zeuren zijn in mijn criminelen die heel veel mensen onnodig op kosten jagen en hebben gejaagd. Als er de afgelopen 10 jaar jaarlijks 50.000 tot 100.000 woningen zouden zijn gebouwd in Nederland dan waren de huizenprijzen stabiel gebleven en zou er ook niet of nauwelijks in belegd zijn.

    • De Orkaan

     De ‘milieuterroristen’, ‘milieuactivisten’, ‘milieufiguren’ en ‘criminelen’ zijn de leden van de Raad van State, want die zijn verantwoordelijk voor het vernietigen van het vorige stikstofbesluit.

     (Bij de volgende scheldpartij zal dit account op onze befaamde grijze lijst gezet worden, geen fijne plek kunnen wij verzekeren.)

    • Arjan Visser

     We kunnen ook best die hele polder vol bouwen. Immers zijn Westerkoog en Westerwatering ook gewoon in de toenmalige polder geplempt. Kan ons die natuur schelen. Hup beton d’r in. Als ze dan maar wel denken aan een ontsluitingsweg.

  • Valentijn Sessink

   Het openen van bruggen voor de pleziervaart verbieden om het stikstofprobleem in één keer op te lossen. Verder stel ik voor dat we niet alleen stoppen met “het stikstofgedoe”, maar ik vind dat we meteen wel ook kunnen stoppen met het “filegedoe”, het “inflatiegedoe” en het “woningbouwgedoe”.

 • Peter Moerland

  Stikstof is een Nederlands probleem en houdt bij de grens op. Het stikstof probleem is kunstmatig gemaakt in theoretische modellen om de kunstmatig gemaakte kwetsbare natuur te beschermen. Alle natuur in Nederland is door mensenhanden gemaakt, begonnen vanaf het moment dat een paar eeuwen voor Christus de eerste primitieve landbouwers zich vestigde in het gebied wat nu Nederland is, tot en met de uiterst complexe samenleving van vandaag de dag is er niet één vierkante centimeter natuur te vinden die niet ‘gemaakt’is. Ondertussen nemen we draconische maatregelen om de stikstof uitstoot te beperken zoals het sluiten van de grote electriciteit centrales en nu is (weer) de busbrug het lijdend voorwerp. Maar we moeten toch “iets” roepen we in koor, zonder zicht op de directe gevolgen zoals de kans op een totale black-out van een paar weken omdat onze energiesystemen het niet meer redden. Dan is het probleem busbrug klein bier en is er nog maar één zorg, hoe te overleven.

  • Jonathan Romans

   Het probleem is met name dat wij in Nederland een absurd grote uitstoot van stikstof realiseren. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een totaal uit de hand gelopen landbouwsector. We zijn als Nederland na de VS de grootste exporteur van landbouwgoederen. Extreem, voor een klein landje als Nederland. Persoonlijk vind ik dit niet langer iets om ‘trots’ op te zijn maar maak ik mij hier grote zorgen om. We hollen het land volledig uit. Wat blijft er straks nog over voor onze kinderen? Het zijn dus niet de regels die het probleem zijn, maar de uitstoters. Pak die nou eerst eens aan!

   • Peter Moerland

    In het huidige klimaatdebat is het verleidelijk om een enkele sector aan te wijzen als DE veroorzaker van te veel stikstof (-oxides), te veel CO2 en teveel gekwetste natuur enz. en roepen dat “we iets moeten doen” zonder de consequenties voor onze huidige samenleving te onderkennen.

    De complexiteit van bijvoorbeeld de energie infrastructuur en de impact van eenzijdige ‘iets doen’ maatregelen is dusdanig groot, dat je kunt afvragen, hoe lang gaat dit nog goed? De huidige generaties weten niet beter dat er in Nederland altijd en overal elektriciteit is, stroom komt immers uit het stopcontact. De Nederlandse electriciteitsvoorziening  is robuust en kan veel aan, tot het moment dat het niet meer gaat en dan bezwijkt het systeem. Na hooguit een week of twee geen elektriciteit werkt er helemaal niets meer en rest er chaos met een enkeltje richting de Middeleeuwen.

   • Hugo Spruit

    2e voedsel exporteur in euro’s niet in kilo’s dat komt omdat de kwaliteit van Nederlandse producten zoals: bloemen,zaden,zuivel(babyvoeding) vlees.
    Nederland heeft bijvoorbeeld 12miljoen varkens Spanje 56miljoen.
    De cijfers tussen 40 jaar terug en nu:
    Koeien toen 2,5miljoen nu 1,5
    Varkens toen 20 miljoen nu 12 miljoen
    Auto’s toen 2miljoen nu 8 miljoen
    Vliegbewegingen toen 185.000 nu 525.000 dus als u zich wil schamen dan wel voor de juiste redenen.

    • Cees bosschieter

     Helemaal mee eens peter moerland.

    • Jonathan Romans

     Hier ga ik dus toch nog even op reageren, hoewel niemand dit nog zal lezen.
     De landbouw in haar huidige omvang veroorzaakt 46 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland. De luchtvaart veroorzaakt 1%. Dit zijn gewoon cijfers die op RIVM te vinden zijn. Uw punt is daarmee absoluut nietszeggend en borderline fake-news.

     • Peter Moerland

      Het gaat over de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen, voornamelijk NH3 en NOx. In 2019 kwam 32% van deze emissie uit het buitenland,2% uit de zee, 19% verkeer en overig en inderdaad 46% uit de landbouw (dat is inclusief de verwarming van de kassen).

      De uitstoot van de luchtvaart wordt bij benadering ingeschat, net als de zeescheepvaart. De genoemde percentages zijn een soort gemiddelde voor heel Nederland en komen uit theoretische rekenmodellen, een fenomeen waar o.a. Pieter Omtzigt de nodige kanttekeningen bij zet.

      Het is verleidelijk om de complexe problematiek incl. de CO2 uitstoot te versimplificeren naar één of twee grote boosdoeners. Politiek daadkrachtig de boerenbedrijven en de grote kolencentrales sluiten doet het goed, tot we geconfronteerd worden met de consequenties voor onze huidige samenleving.

      Ik betwijfel of iemand zich kan voorstellen wat er als gevolg van de afgedwongen maatregelen gebeurd als we in Nederland een paar dagen of langer geen elektriciteit meer hebben? Dan werkt er niets meer, dan is er geen schoon drinkwater, geen voedsel, geen verwarming, geen brandstof, geen riolering, geen telefoon, geen internet, geen WhatsApp, geen enkele informatie en onze laaggelegen polders lopen vol water. Dan rest alleen nog anarchie en chaos en één ding is zeker, over stikstof en CO2 praat niemand meer.

      Tenslotte Jonathan “Absoluut nietszeggend en borderline fake-news”, wat is dat toch, blijf gewoon bij de inhoud en feiten, als die goed zijn heb je dit soort kwalificaties niet nodig.

     • Peter Moerland

      Beste Jonathan,

      Het gaat natuurlijk over de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen, voornamelijk NH3 en NOx. In 2019 kwam 32% van deze emissie uit het buitenland,2% uit de zee, 19% verkeer en overig en inderdaad 46% uit de landbouw (dat is inclusief de verwarming van de kassen).

      De uitstoot van de luchtvaart wordt bij benadering ingeschat, net als de zeescheepvaart. De genoemde percentages zijn een soort gemiddelde voor heel Nederland en komen uit theoretische rekenmodellen, een fenomeen waar o.a. Pieter Omtzigt de nodige kanttekeningen bij zet.

      Het is verleidelijk om de complexe problematiek incl. de CO2 uitstoot te versimplificeren naar één of twee grote boosdoeners. Politiek daadkrachtig de boerenbedrijven en de grote kolencentrales sluiten doet het goed, tot we geconfronteerd worden met de consequenties voor onze huidige samenleving.

      Ik betwijfel of iemand zich kan voorstellen wat er als gevolg van de afgedwongen maatregelen gebeurd als we in Nederland een paar dagen of langer geen elektriciteit meer hebben? Dan werkt er niets meer, dan is er geen schoon drinkwater, geen voedsel, geen verwarming, geen brandstof, geen riolering, geen telefoon, geen internet, geen WhatsApp, geen enkele informatie en onze laaggelegen polders lopen vol water. Dan rest alleen nog anarchie en chaos en één ding is zeker, over stikstof en CO2 praat niemand meer.

      Tenslotte Jonathan de kwalificaties “Absoluut nietszeggend en borderline fake-news”, wat is dat toch, blijf gewoon bij de inhoud en feiten, als die goed zijn heb je dit soort toevoegingen niet nodig.

 • Peter Dorlijn

  Jippie,weer minimaal 1,5 jaar vertraging vwb de busbrug. Daar moet op gedronken worden hihaho.

 • A. te Nooije Leijne

  Ik denk dat het tijd wordt voor een extra ontsluiting, 24/7, van de steeds maar uitdijende Westerwatering.
  Niks busbrug, gewoon een, maar 2 of 3 is ook gewenst, uitgang(en) naar de Provincialeweg waar de Westerwateringers dan zelf kunnen kiezen waar ze de stad uit willen. Pont, A8 of A7. Treinbaan omlaag en het is gerealiseerd.
  Doe maar gewoon.

  Die smoesjes rondom de busbrug hebben nou niet veel verlichting gebracht. Alleen maar ergernis en drogredenen waarom het niet door kon gaan.

  Ik wens de Westerkoger veel geluk met hun Rondweg en de weg ‘binnendoor’ de wijk uit. Oh sorry, er is geen weg binnendoor gekomen, ondanks het feit dat ze er wel voor betaald hebben…

  Veel wijsheid voor iedereen die straks het stemhokje in gaat.

  • Jonathan Romans

   Ik ben inmiddels wel een beetje klaar met de kansloze NIMBY-lobby in Westerkoog. Het is kleinburgerlijkheid en kortzichtigheid ten top. Er worden nauwelijks coalities gevormd met de bewonersverenigingen in Westerwatering en er wordt niet gekeken naar haalbare innovatieve toepassingen. Gemeente stop met al die aandacht naar dat kleinzielige bloemkoolwijkje en richt je op het doorontwikkelen van de grootste en jongste groeikern van Zaandam. Het in zichzelf gekeerde stel babyboomers in Westerkoog is je aandacht niet waard.

   • Piet Davon

    Ik weet niet waar u woont Jonathan, maar als u dat wil doorgeven dan zorgen wij er voor dat 12.000 auto’s per dag langs je voordeur komen rijden. Ik neem aan dat u daar geen enkel bezwaar tegen heeft. Als u in de Westerwatering woont, heeft u toch bewust gekozen voor woonwijk met een slechte ontsluiting; dus waarom wordt daar toch zo over geklaagd.

    • Jonathan Romans

     Meneer Davon, dank voor het in één reactie bevestigen van het stereotype uit mijn voorgaande bijdrage!

     • Piet Davon

      Graag gedaan. Trouwens de brug mag van mij best open, maar niet als doorgaande route. Zeker niet als ook nog eens de Guisweg tunnel gerealiseerd gaat worden. Bezwaar zit meer in de doorgaande route als de brug. Misschien moeten wij met z’n alleen daar eens op focussen. Prettig weekend verder.

    • l. Boonstra

     U weet dus niets van de geschiedenis. De milieumaffia heeft gelobbyd voor een opheffing van de 2e ontsluiting van Westerwatering. Daarna kwam het gezeur over de Busbrug maar dat is toch echt het gevolg van de keus van Westerkogers voor hun steun aan de afstemming van de ontsluiting van Westerwatering.

 • Piet Davon

  Het probleem van de busbrug en de rondweg is gewoon dat het eigenlijk geen oplossing is voor de ontsluiting van de Westerwatering maar het wel moet zijn. Misschien dat iemand in het stadhuis nu na 30 jaar wakker wordt en aan een alternatieve ontsluiting gaat werken. De 24 uur openstelling heeft eigenlijk al geen zin meer, omdat in stukken van de gemeente van 2 jaar geleden staat dat het over toen 10 jaar te druk zou worden en de brug weer moet sluiten. Als het nog jaren gaat duren, en ja er komen ook nog tientallen bezwaarschriften en misschien nog wel een rechtszaak, voor hoe lang is het dan nog 1 misschien 2 jaar. Ga nu aan de slag met een alternatief!

 • Piet Davon

  Ik denk trouwens wel als de gemeente afstapt van een doorgaande route en gaat voor bestemmingsverkeer tussen de Westerwatering en Koog Bloemwijk, daarnaast serieus werk maakt van een alternatief voor snel verkeer, de brug binnen een paar maanden open kan zijn. Richt de weg in voor 30 km/u, met voldoende drempels e.d. en rechts voorrang. Daarnaast is het natuurlijk technologisch eenvoudig om in te regelen dat alleen bewoners van deze wijken over de brug kunnen rijden. Een beetje geven en nemen volgens mij komt Zaanstad dan een stuk verder dan wijken tegen elkaar opzetten met onrealistische plannen en beloftes. Misschien is de stikstof uitstoot met 30 ook wel minder. De hoeveelheid verkeer is zo wie zo minder op deze manier. Ik verwacht dat veel mensen wel te porren zijn voor deze oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *