De 15 minuten inspreektijd die in het Zaanstad Beraad was ingeruimd voor het Ondernemersfonds Zaanstad, zijn benut door drie ondernemers die daarvan geen heil verwachten.

Wouter Veenis legde uit waarom de ondernemersvereniging Bedrijvencontact Westzaan tegen is. ‘Verplicht betalen aan een ondernemersfonds moeten we niet willen.’

Vriendjespolitiek
Veenis vindt dat je belanghebbenden niet verantwoordelijk moet maken voor de besteding van overheidsgeld dat bestemd is voor ondernemers. De ervaring leert dat zo’n situatie leidt tot vriendjespolitiek en elkaar de bal toespelen:

‘Er is maar één instituut dat daarover kan beslissen en daartoe ook in staat is: de democratisch gekozen gemeenteraad.’

Geen draagvlak
Eric van Walsteijn van het bedrijventerrein Assendelft Noord (ABIN – 60 procent ondernemers is lid) heeft daar geen voorstanders kunnen ontdekken van het ondernemersfonds. Er leven al lang heel veel vragen die nog steeds niet zijn beantwoord. De toegevoegde waarde is niet duidelijk: het bedrijventerrein Assendelft Noord heeft al een veiligheidscertificaat, de ondernemers beheren hun eigen terreinen en de gemeente de openbare voorzieningen. Walsteijn vreest dat ondernemers die niet zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging slecht of zelfs helemaal niet op de hoogte zijn van de plannen.

‘Er was bij ons al geen draagvlak voor een BIZ (Bedrijveninvesteringszone). Dat zal er zeker niet komen voor het ondernemersfonds. Er is een grote, stille meerderheid tegen het ondernemersfonds. Een minderheid dreigt de dienst uit te maken.’

Schoenmaker Floris van Norden constateert dat ondernemers in de Kaaikhof, waar hij zijn vak uitoefent, alles al doen wat nodig om het ondernemen te bevorderen.

‘We hebben helemaal geen ondernemersfonds nodig. Het komt erop neer dat er verplicht geïnd gaat worden via belastingen en dat degenen die betalen, onbetaald in een clubje moeten gaan zitten, om het eigen geld weer terug te vragen bij het fonds dat de pot met geld (tegen betaling) beheert… Doe je dit niet ben je je geld kwijt! ‘

Inmiddels heeft Van Norden in een mail ondernemers opgeroepen om hun stem te laten horen en te laten weten dat een ondernemersfonds echt niet kan.

Een bijdrage van Jaap de Jong.

Op de foto linksboven staat Ton Komen. Een van de initiatiefnemers van het fonds en voorzitter van Stichting Parkmanagement Zaanstreek.