Stille meerderheid tegen Ondernemersfonds Zaanstad

De 15 minuten inspreektijd die in het Zaanstad Beraad was ingeruimd voor het Ondernemersfonds Zaanstad, zijn benut door drie ondernemers die daarvan geen heil verwachten.

Wouter Veenis legde uit waarom de ondernemersvereniging Bedrijvencontact Westzaan tegen is. ‘Verplicht betalen aan een ondernemersfonds moeten we niet willen.’

Vriendjespolitiek
Veenis vindt dat je belanghebbenden niet verantwoordelijk moet maken voor de besteding van overheidsgeld dat bestemd is voor ondernemers. De ervaring leert dat zo’n situatie leidt tot vriendjespolitiek en elkaar de bal toespelen:

‘Er is maar één instituut dat daarover kan beslissen en daartoe ook in staat is: de democratisch gekozen gemeenteraad.’

Geen draagvlak
Eric van Walsteijn van het bedrijventerrein Assendelft Noord (ABIN – 60 procent ondernemers is lid) heeft daar geen voorstanders kunnen ontdekken van het ondernemersfonds. Er leven al lang heel veel vragen die nog steeds niet zijn beantwoord. De toegevoegde waarde is niet duidelijk: het bedrijventerrein Assendelft Noord heeft al een veiligheidscertificaat, de ondernemers beheren hun eigen terreinen en de gemeente de openbare voorzieningen. Walsteijn vreest dat ondernemers die niet zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging slecht of zelfs helemaal niet op de hoogte zijn van de plannen.

‘Er was bij ons al geen draagvlak voor een BIZ (Bedrijveninvesteringszone). Dat zal er zeker niet komen voor het ondernemersfonds. Er is een grote, stille meerderheid tegen het ondernemersfonds. Een minderheid dreigt de dienst uit te maken.’

Schoenmaker Floris van Norden constateert dat ondernemers in de Kaaikhof, waar hij zijn vak uitoefent, alles al doen wat nodig om het ondernemen te bevorderen.

‘We hebben helemaal geen ondernemersfonds nodig. Het komt erop neer dat er verplicht geïnd gaat worden via belastingen en dat degenen die betalen, onbetaald in een clubje moeten gaan zitten, om het eigen geld weer terug te vragen bij het fonds dat de pot met geld (tegen betaling) beheert… Doe je dit niet ben je je geld kwijt! ‘

Inmiddels heeft Van Norden in een mail ondernemers opgeroepen om hun stem te laten horen en te laten weten dat een ondernemersfonds echt niet kan.

Een bijdrage van Jaap de Jong.

Op de foto linksboven staat Ton Komen. Een van de initiatiefnemers van het fonds en voorzitter van Stichting Parkmanagement Zaanstreek.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Jullie zijn één inspreker vergeten. In de marge van een presentatie voor de gemeenteraad heb ik gisteravond namens het Bureau Discriminatiezaken laten weten geen heil te zien in de verplichte bijdrage die verenigingen en stichtingen als de onze aan het Ondernemersfonds zullen moeten betalen. Sportverenigingen, culturele en soortgelijke Zaanse instellingen dienen voortaan een deel van hun ledenbijdrages en subsidiegelden af te dragen aan een fonds waarbij ze in het geheel geen baat hebben. Dat lijkt me niet de juiste route.

  • De Orkaan

   Sorry voor het vergeten, na de 4 insprekers over het Ondernemersfonds werd er ingesproken over het Hembrugterrein. Dat er nog één zou komen over dit onderwerp was ons ontgaan, stond ook niet op de agenda.

   Eén van de deskundigen die later het woord voerde, Aart van Bochove, zei dat vrijstelling onmogelijk was (het is immers belasting) maar dat “retributie” (terugbetalen van “contributie”) wel eens gebeurde bij agrarische bedrijven. Het was dus mogelijk, ook bij sportverenigingen. Maar hij had het nog nergens aangetroffen.

   Probleem is natuurlijk dat WOZ voor niet-particulieren uit een eigenaren-deel en een huurders-deel bestaat. De eigenaren bij veel sportcomplexen is de gemeente – krijgt die ook de heffing terug? Of geldt dat alleen voor sportverenigingen? Dan ontstaat er ongelijkheid.

   De volgende logische stap is trouwens dat de boeren ook om retributie gaan vragen.

 • Ton komen

  Jammer Erik,
  De verenigingen en stichtingen die jij noemt willen wij juist vrijstellen, is gisteravond echt tersprake geweest, in de kern is je reactie dus gebaseerd op onjuist vooronderstellingen

  • Dag Ton,
   Mijn kennis gebaseerd op de brief die het Bureau Discriminatiezaken enige tijd geleden ontving van de initiatiefnemers achter het Ondernemersfonds en waarin het Bureau Discriminatiezaken wel degelijk financieel ‘doelwit’ was. Maar het is prettig als de plannen alsnog bijgesteld worden. En vervolgens hopelijk ook worden doorgegeven aan de organisaties die eerder aan het schrikken zijn gemaakt.

 • Hoe consistent zijn de opvattingen en de argumenten van de initiatiefnemers van het Ondernemersfonds? In juni zei wethouder Dennis Straat tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op het sportpark Hercules heel beslist dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn, “omdat de gekozen systematiek een fiscaal karakter heeft en die laat geen uitzonderingen toe. Dat zou ook oneerlijk zijn”. Als er nu sprake is van een uitzondering voor verenigingen en stichtingen dan zullen ze bij de stichting Zaans Medisch Centrum waarschijnlijk opgelucht adem halen.

 • Emmy

  Ik vind het erg jammer als het Ondernemersfonds er niet gaat komen. Prima dat er ondernemersverenigingen zijn waar meer dan de helft vrijwillig bij is aangesloten maar in mijn dorp zijn de ondernemers helemaal niet georganiseerd. En dus gebeurd er weinig want iedereen zit op zijn centen. Ik wil het Ondernemersfonds gebruiken als bindmiddel voor bewoners, winkels en bedrijven van Zaandijk.

 • Floris

  in je clustergebied iets te verzinnen waar je het geld aan gaat besteden?
  Dan moet je betalen,en ook nog je vrije tijd er in steken. Dat noemen ze vrij ondernemen? als ZZPer. Hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen?
  Alleen de “vriendjes” bepalen. het wordt ook totaal niet gemonitord. het is een verkapte belasting maatregel.

 • Marcelle

  Als ik onderstaande punten bekijk:

  * marketing van het gebied en goede publiciteit
  * centrale inkoop/veiligheid (op bedrijventerreinen/sportvelden)
  * centrummanagement en promotie & publiekscommunicatie
  * duurzaamheid
  * co-financiering van investeringen
  * gezamenlijk georganiseerde sport/cultuur/zorg events
  * de relatie van het onderwijs met de arbeidsmarkt

  Het gemeentebrede gedeelte wordt ingezet voor overkoepelende ambities, zoals Toerisme en/of Onderwijs en Arbeidsmarkt.

  Dan zie ik geen enkel voordeel waar mijn bijdrage voor wordt gevraagd.

  Er mogen wel betere argumenten op tafel komen om dit plan acceptabel te maken. Ik ben er tegen. Als ZZP’er wil ik voor mijn bedrijf zelf de marketing lijnen bepalen en zelf zorgdragen voor publiciteit. Volgens mij is dit een van de kenmerken van ZZP

 • guus gobel

  welke gek bedenkt bedenkt zo’n plan het riekt naar gelegaliseerde diefstal ondernemer ben je zelf en daar wil je zo weinig mogelijk bemoeienis bij helemaal niet van een bestuur van een geflopte gemeente als zaanstad ik wil geen extra belasting helemaal geen verhoging van de woz waarde van mijn panden die heb ik als ondernemer eigenhandig gebouwd ik zal mij hand en tand verzetten tegen een eventuele aanslag en heb in de 45 jaar ondernemerschap alleen maar ellende van van de gemeente ondervonden guus

 • Floris

  *3 Jaar op proef, waar gaat het geld dan heen ?

  *Zaans medise centrum is een stichting dus hoeft niet te betalen? 

  *Rondpompen van geld. voor de stichtingen en verenigingen.

  *Onduidelijk over de hoogte kosten beheer van het fonds?

  *D66 Luistert niet naar hun eigen achterban uit Westzaan.

  *D66 in andere plaatsen zijn tegen ondernemersfondsen.

  D66 is voor en PvdA en CDA twijfelen nog. 

  D66 in Doordrecht groot tegenstander Ondernemersfonds:
  https://dordrecht.d66.nl/2015/01/05/d66-zegt-nee-tegen-het-ondernemersfonds/

  “Een ondernemer die moet er zelf voor kiest om wel of niet lid te worden van een winkeliersvereniging… ”

  “Wat D66 betreft moet een Ondernemersfonds niet opgelegd en door belastinginning afgedwongen worden.”

  Waarom is D66 Zaanstad dan zo grote voorstander??
  D66 Doordrecht TEGEN,
  D66 Woensdrecht TEGEN,
  D66 Bossche TEGEN,
  D66 Montvoort TEGEN,
  D66 Teylingen TEGEN,

  D66 Zaanstad luister naar je colega’s en zeg NEE tegen de ze Ondernemersfonds

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *