Stolpboerderij Padlaan, Krommenie (23 ‘nieuwe’ monumenten #20)

Sinds 19 februari is Zaanstad 23 gemeentelijke monumenten rijker: arbeiderswoningen, houten huizen, een kerk, een Vermaning, een begraafplaats, kantoorvilla’s, fabrieken, scholen, een pastorie, een boerderij en een voormalige burgemeesterswoning.

De Orkaan fietst ze in deze weken allemaal langs, zet ze op de foto en op de kaart en plaatst de gemeentelijke toelichting erbij over het hoe en waarom van de monumentale status. En we vullen het aan voor zover dat mogelijk is.

Padlaan 48, 50, Krommenie

Het pand heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de traditionele Westfriese stolpboerderij. De stolp is typerend voor de Zaan waar van oudsher langs wegen en paden agrarische bebouwing voorkwam met een piramidevormig dak dat rust op een zware houten balkenconstructie.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek. De stolpboerderij lag al voor de industrialisatie aan de Padlaan toen het nog een landelijke veldweg was en het pand een agrarische functie kende. Door uitbreiding en herindeling van boerderij kon het vanaf de 19e eeuw fungeren als dubbele woning. De stolp met woninguitbreiding was een veel voorkomend type maar is inmiddels zeldzamer aan het worden. Padboerderijen zijn zeldzaam in Zaanstad.

De Padlaan heeft stedenbouwkundige waarde als oude verbinding tussen Krommenie en Wormerveer en maakt deel uit van de 17e eeuwse visgraatstructuur van hoofdwegen en paden die nog steeds afleesbaar is in het huidige stratenpatroon. De boerderij herinnert aan de agrarische functie van het gebied en toont de transformatie naar het industriële tijdperk waarbij de verdichting van de Padlaan zich voltrok, met geringe ruimte tussen de individuele panden.

Het pand heeft ensemblewaarde met de overige bebouwing aan de Padlaan die behoorde bij de linoleumfabriek.

Vanaf de Nauernasche Vaart gerekend is dit het vijfde blokje van de 14 woningen die recent de status gemeentelijk monument kregen. Bekijk hier huisnummers 70, 72 en 74, hier 62-64, hier nr 60 en hier 54-56.

Bekijk hier de hele lijst of zoek ze hieronder op de kaart.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Mark Veneman

    Het lijkt er op dat zowat d ehalve Padlaan tot gemeentelijk monument is verklaard. Zijn er buiten Krommenie nog nieuwe gemeentelijke monumenten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *