Strijd blijft over 30 km in Westzijde

Maximaal 30 km in de Westzijde, in ieder geval tot het Papenpad. Vlak voor de verkiezingen werd een motie met deze strekking door de raad aangenomen.

Wethouder Addy Verschuren was niet voor, het zou verwarrend zijn en de Connexxionbussen ophouden. Hij besloot de motie daarom ook niet uit te voeren. De 30 km-zone zou zelfs korter worden dan in de eerste plannen van de gemeente.

De indieners van de motie: Paul Laport (GroenLinks), Songul Mutluer (PvdA), Roland van Braam (SP), Ruud Pauw (ROSA,) en Jan de Vries (D66), laten het er niet bij zitten. Ze hebben vragen aan het college gesteld waarin gevraagd wordt de beslissing uit te leggen en met argumenten te ondersteunen.

“Kan het college aangeven wat de aanleiding is om de motie niet geheel uit te voeren? Is er een onderzoek beschikbaar dat het instellen van een 30-km zone op de Westzijde afraadt? Of is er een onderzoek uitgevoerd dat de nu gemaakt keuze als veiliger beschouwt? Zo ja, kunt u die met de raad delen?”

Ook wordt gevraagd of deskundigen zijn geconsulteerd, wat de ideeën van Connexxion zijn, waarom verwarring kan ontstaan, of er echt een negatief advies van politie is en of het college bereid is te gaan handhaven (omdat dat wel degelijk mogelijk is).

De motie werd ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, D66, ZIP en ROSA en kon daarmee voor de verkiezingen op een meerderheid (21 zetels) rekenen. Complicerende factor is dat van die meerderheid nu nog maar 17 zetels over zijn.

Deel dit artikel:

8 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *