Taets en Zaanstad NIET* bij Raad van State over Hembrugterrein

Taets, het evenementencomplex en cateringbedrijf van Peter Tates op het Hembrugterrein, wil niet dat Zaanstad via nieuwe plannen voor het Hembrugterrein een voorschotje neemt op woningbouw in de buurt van Taets.

Als dat zou gebeuren zou uitbreiding van de activiteiten van Taets in de gevaar kunnen komen.

Zaanstad zag eerder haar plannen voor op het Hembrugterrein sneuvelen bij de Raad van State en wil nu voor een deel een ‘voorbereidingsbesluit’ nemen om activiteiten enigszins te controleren. Omdat er nu geen bestemmingsplan is, kan eigenlijk veel op het terrein. Aan woningbouw zijn echter grenzen verbonden, de grenswaarde voor geluid is 50 dB en die kan opgeschroefd worden tot max. 55 dB maar daarvoor moet wel een procedure worden doorlopen.

Met het voorbereidingsbesluit wordt het oostelijke stuk ‘gedezoneerd’.  Nu is het nog een ‘gezoneerd industrieterrein’ waarop bedrijven staan die veel lawaai mogen maken. Dezoneren betekent niet automatisch woningbouw, Zaanstad:

“het dezoneren [biedt] ook ruimte om na te denken over het toevoegen van gevoelige functies, zoals wonen, op het terrein. Voordat dit kan worden gerealiseerd moet wel worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving en moet rekening worden gehouden met de bestaande ondernemingen op het terrein.”

Taets, Frites uit Zuijd en Oliehandel van Megen hebben eerder bezwaren aangetekend. De Raad van State heeft al de voorlopige voorzienig getroffen dat binnen 50 meter van Oliehandel van Megen geen geluidgevoelige objecten – zoals woningen – mogen worden opgericht

Maar ook Taets en Frites uit Zuijd vrezen dat het dezoneren “een belemmering voor hun bedrijfsvoering” inhoudt. Zij hebben bezwaar tegen het bestemmingsplan Havenstraat Hemkade ingediend. Vandaag diende de zaak van Taets bij de Raad van State.

Een mogelijkheid is dat de RvS een voorlopige voorziening treft – net als bij Van Meegen – zodat binnen 50 meter van Taets geen geluidgevoelige objecten mogen worden opgericht.


* UPDATE: de zitting stond we op de rol bij de Raad van State maar is uiteindelijk niet doorgegaan omdat Taets haar klacht introk.


Hotel

Over waar de grens van Taets precies ligt, verschilden Zaanstad en de ondernemer van mening. Dat bleek bij het (oude) bestemmingsplan Hembrug. Taets kocht een groot aantal gebouwen op het Hembrugterrein, ruim 9000 m2. Op 31 maart 2018 werd Taets formeel eigenaar.

Taets wilde destijds een grotere geluidscontour waarbinnen geen woningbouw mogelijk zou zijn omdat ze op meer plekken activiteiten had. Taets had tot 31 maart 2020 de tijd om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat er niet meer geluid dan 50 dB werd geproduceerd.

Onderdeel van de ‘gedoogconstrcutie’ is dat Taets binnen twee jaar – dus voor 31 maart 2020 – een hotel mag gaan ontwikkelen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *