Tag Archives: 16 snelle woonprojecten

Oostzijderpark vertraagd door stikstof

oostzijderpark impressie

Ontwikkelaar Oostzijderpark B.V. heeft de start van de verkoop van de woningen die voor eind 2019 gepland was, uitgesteld. Volgens de ontwikkelaar is de stikstofproblematiek de boosdoener.  Samen met de gemeente wordt gezocht naar oplossingen om de wijk duurzamer te

Vrodest: 9 woontorens met 620 woningen

vrodest helden

Op het voormalige Vrodest-terrein aan het Mahoniehout in Zaandam komen 620 nieuwe woningen, verdeeld over “maximaal negen torens”. Die plannen bestonden al langer, maar B&W van Zaanstad gaat nu het ontwerpbestemmingsplan De Zaanse Helden aan de raad ter goedkeuring voorleggen.

Dit komt aan het Noordeinde in Wormerveer

noordeinde wormerveer copy 2

Aan het Noordeinde in Wormerveer komen zo’n 100 nieuwe woningen waarvan ruim 30 procent in de sociale huursector. Ook komt de nieuwbouw van basisschool De Toermalijn op deze plek. Voor de bouwlocatie zijn de nieuwe bestemmingsplannen nu klaar, daar moet

Bouw Burano van start (16 snelle projecten: 12)

burano

Vandaag is de ‘officiële’ start bouw van Burano aan het Mahoniehout. Er worden daar 144 seniorenwoningen gebouwd met zorg aan huis. Burano is één van de 16 snelle projecten waar Zaanstad de woningbouw wil versnellen. De bouw is op het

Dit wordt de Verkadebuurt (16 snelle projecten: 11)

verkadebuurt vaart

In de nieuwe Verkadebuurt komen 470 woningen tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Het stedenbouwkundig plan (soorten huizen, parkeren, wegen, groen) wordt tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 9 oktober in de Bullekerk gepresenteerd. In maart 2018 ging Zaanstad extra energie

Bouw Gouwpark: eerste kwartaal 2020

gouwpark impressie

Binnen een half jaar (‘eerste kwartaal van 2020′) moet de bouw van de nieuwbouwwijk Gouwpark beginnen. In het plan komen 250 woningen. Zaanstad heeft het bestemmingsplan aan de raad gestuurd, zodra die akkoord is wordt het plan ter inzage gelegd.

Verkadebuurt, Mauritsbuurt, De Kroon… ruim 700 nieuwe woningen

de kroon

De bouw van de Verkadebuurt, zo’n 470 woningen tussen de Provincialeweg en de Vaart in Zaandam, moet in 2021 beginnen. Maar dat is niet het enige project in die buurt. Tussen het Volkspark en de Marga Klompéstraat komt de ‘Mauritsbuurt‘

16 snelle woonprojecten, Zaanse Helden (Vrodest)

zaanse helden nw

In maart 2018 ging Zaanstad extra energie steken in 15 (later 16) woningprojecten. Binnen drie jaar moest daar gebouwd worden. De Orkaan loopt ze langs. Zijn er vorderingen, is er een nieuw bestemmingsplan, wordt er bouwrijp gemaakt of wordt er

Bouwstop na stikstof-besluit? Kraaien, woningbouw, wegen…

kraaien fortuin pvdd juli 2019

De Thorbeckeweg-tunnel? Nieuwbouw op Provily Slibkuil? Warmtenet? Bouwen op De Hemmes? Ecolodges in het Twiske? Nieuwe Sporthal in Wormer? De verhuizing van de Kraaien? Grote kans dat die projecten ernstig vertraagd worden. Veel bouwplannen in de Zaanstreek worden geraakt door

Concrete plannen Poelenburg-Oost (snelle woonprojecten, deel 11)

poelenburg oost impressie

Het plan om ten oosten van de straat Poelenburg huizen te bouwen dateert van eind 2016. Destijds werd eind 2018 als begin van de bouwperiode genoemd. Het gaat allemaal wat minder snel. Maar nu is er wel een Ontwerpbestemmingsplan voor