100 jaar geleden: Overvloedige vischvangst

In de Achterzaan te Zaandam deed zich Donderdag het verschijnsel voor, dat een groote menigte visch van allerlei soort—spiering, baars, voorn, aal, enz. aan de oppervlakte kwam, zoodat men ze slechts voor het grijpen had. Hiervan werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Langs de beide oevers van de Zaan zag het zwart van gelegenheidsvisschers, die gewapend met schepnet en emmer […]

» Lees meer