Van de huisbioloog: Zaanse klompen, niet altijd zo lekker zittend..

De temperaturen stijgen en vele dieren reageren daarop. De vogeltjes gaan meer fluiten, insecten worden zoetjesaan actiever en amfibieën zijn massaal uit hun winterslaap gekomen. Van de week trof ik de Bruine kikker aan in mijn tuin en dat is reuze leuk. Daar gaat dit verhaal over. Verder een ronduit spectaculaire vondst met mythologische context wat je leest aan het […]

» Lees meer

Van de huisbioloog: Wintergasten Deel 2. Vinken en Lijsters

Wintergasten zijn vogels (of andere organismen) die in het najaar en/of winter bij ons verblijven. Veelal doen ze dit omdat het voedselaanbod in hun broed/zomerhabitat onvoldoende is door kou en/of sneeuw. Ons land, met name het westen, is door veel water en grazige gebieden inclusief de kustzone uitermate geschikt voor vele wintergasten. De winter wil nog niet echt losbarsten, maar […]

» Lees meer

Huisbioloog David Sluis: Wintergasten 1. De Smient

Wintergasten zijn vogels (of andere organismen) die in het najaar en/of winter bij ons verblijven. Veelal doen ze dit omdat het voedselaanbod in hun broed/zomerhabitat onvoldoende is door kou en/of sneeuw. Ons land, met name het westen, is door veel water en grazige gebieden inclusief de kustzone, uitermate geschikt voor diverse wintergasten. Vele behoren tot de familie van de eend-achtigen […]

» Lees meer

Zaanse Zwerm! (filmpje)

We schrijven het vaker, maar De Orkaan zou niet kunnen bestaan zonder jouw betrokkenheid. Iedereen ziet weleens iets waar ie verwonderd over is, vraagtekens bij zet of blij van wordt. Niet iedereen herkent hierin ‘nieuws’ of vindt dat het melden waard, maar vaak kan je ervan uitgaan dat jouw verbazing, kritische blik, of humor medestanders kent. Zo werden wij erg […]

» Lees meer

Huisbioloog David Sluis: Een verhaal met een staartje..

Een paar weken geleden berichte ik op de Orkaan over de exotische zoetwaterschelpen die ik aantrof in de Jagersplas tijdens het winterzwemmen. Dit artikel is opgepikt door de nestor van Malacologisch (weekdierkundig) minnend Nederland, te weten de Rykel H. de Bruyne, en samen met Ton van Haaren (AquaSense) heb ik een populair wetenschappelijk artikel geschreven voor de website: naturetoday.com. Deze […]

» Lees meer
1 2 3 4