Tag Archives: nieuws 2022

Dit wordt het nieuws in 2022 #9: de Watak-uitbouw

Eigenlijk zou afgelopen week de illegale uitbouw van mevrouw Watak aan de Krokusstraat in Koog a/d Zaan verdwenen moeten zijn. Na diverse rechtszaken, handhavingsverzoeken, dwangsommen, uitstel, bezwaarprocedures en beroepsschriften leek het arsenaal om aan de sloop te ontkomen uitgeput. Maar

Dit wordt het nieuws in 2022 #8: Stikstof

Het was al nieuws in 2019 en werd nog meer nieuws in de afgelopen twee jaar. En in 2022 zal stikstof opnieuw het nieuws beheersen. In het (heel) kort: alle grote bouwprojecten worden bedreigd. Dat gaat vooral over projecten die

Doek valt voor fliebers, er komen flapjes! (dit wordt het nieuws in 2022 #7)

De helft van de fliebertjes op de Wilhelminabrug is inmiddels verdwenen. Van de overblijvers is meer dan de helft beschadigd of afgebroken. Een klein groepje fliebers houdt dapper stand maar ook zij moeten eraan geloven. In de Integrale Veiligheidsscan van

Dit wordt het nieuws in 2022 (#6): blijven boosteren

Iedereen mag ondertussen een boosterafspraak maken en deze maand zou iedereen dan ook geboosterd moeten kunnen zijn. Bijna een derde van Nederlanders boven de 18 heeft die booster al. Maar dat zou heel goed niet het einde kunnen zijn. Het

Dit wordt het nieuws in 2022 (#4): Guisweg

Eigenlijk lag alles op stoom voor het project Guisweg. In de aanloopfase waren twee ‘voorkeursoplossingen’ voorgekookt. Die leken nogal op elkaar, het voornaamste verschil was waar precies de nieuwe tunnel onder het spoor zou komen: vlak naast de huidige op-

Dit wordt het nieuws in 2022 (#3): Thorbeckeweg

Verkeer over de Thorbeckeweg (N516) in Zaandam zal dit jaar de eerste tekenen zien van de grootscheepse werkzaamheden waarmee ze de komende jaren zullen worden geconfronteerd. Langs de weg zullen dit jaar 279 bomen worden gekapt. Volgend jaar worden nogmaals

Dit wordt het nieuws in 2022 (#2): Busbrug niet open

Bij onze voorspellingen voor 2020 en 2021 zat-ie al voor: Busburg de Binding. In 2020 gebeurde er veel: de busbrug zou 24 uur per dag opengaan. Er kwamen rotondes aan weerszijden, langs toegangswegen Glazenmaker en Wildeman in Westerkoog worden bomen

Dit wordt het nieuws in 2022 (#1): bye bye Zaanbrug

Vorig jaar zou eigenlijk de sloop van de ‘oude’ Zaanbrug beginnen en de bouw van de tijdelijke. Het duurde allemaal langer dan verwacht. Vooral door besluitvorming over de ligging van de tijdelijke brug. In 2022 begint in ieder geval de