Gasleiding op Nuonterrein: problemen voor de bouw?

Volgens de Gasunie heeft Zaanstad bij het verlenen van een vergunning om woningen en appartementen op het Nuon-terrein te bouwen onvoldoende rekening gehouden met de ‘hoge druk aardgastransportleiding’ die op het terrein ligt. De Gasunie stelt dat het “voorliggende plan momenteel niet getoetst is op uitvoerbaarheid en derhalve in strijd is met een goede ruimtelijke ordening”. De Gasunie heeft drie […]

» Lees meer

Debat over Nuon-terrein en sluis Zaandam bij Babel

Wat moet er gebeuren met het gebied rondom de sluis van Zaandam en het voormalige Nuon-terrein (gashouderterrein) langs de Zaan? Op 28 oktober wordt daarover gedebatteerd bij Babel. Het debat wordt afgetrapt door Edzo Bindels, partner van West 8 urban design & landscape architectuur, die zijn visie op het Sluiskwartier en het Nuon-terrein zal geven. Daarna wordt het plan toegelicht […]

» Lees meer