Tag: pov

Lagere afvalstoffenheffing eenpersoons huishoudens?

Drie maal is scheepsrecht. Jaap Keijser diende namens de POV (samen met de PVV) een motie in waarin B&W van Zaanstad wordt gevraagd een gedifferentieerd systeem van afvalstoffenheffing in te voeren. En die motie kreeg een meerderheid. Nu betalen alle huishoudens nog evenveel. In een nieuw systeem gaan kleine huishoudens minder betalen. Meerpersoons huishoudens gaan […]

POV-scheuring: 14 fracties in raad Zaanstad

Na de afscheiding van Karin Lassooij van de POV zijn er 14 fracties in de raad van Zaanstad. Dat is veel maar geen record. Tijdens de vorige raadsperiode had de gemeenteraad van Zaanstad zelfs een tijdje 15 fracties na afsplitsingen bij VVD, DENK en PVV. Die 14 is ook geen Nederlands record. In Den Bosch, […]

Karin Lassooij en Lars Drenth stappen op bij POV (& audio 🔈)

POV-raadslid Karin Lassooij stapt per direct op bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Ze meldt dat via een brief aan de raad. Ook steunfractielid Lars Drenth verlaat de fractie. Ze gaat door als ‘Fractie Lassooij’. Fractieleider Jaap Keijser wil nog niets zeggen over de reden van het vertrek. Later op de dag wil de […]

POV doet toch niet mee met Statenverkiezingen

Op 15 maart 2023 kan er bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten niet gestemd worden op een kandidaat van de Partij voor Ouderen en Veiligheid. De POV had wel aangekondigd met een eigen lijst te komen, maar heeft daar toch vanaf gezien. Voorzitter (en oprichter) Ton Brekelmans meldt De Orkaan: “Het partijbestuur van de […]
category Politiek
date 29 januari 2023

PVV-campagne 2026: ‘kiezersbedrog POV’

De verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (2026!) lijkt al begonnen. PVV-fractieleider Peter van Haasen stuurde een stukje van het POV-verkiezingsprogramma rond (‘kiezersbedrog’) waarin die partij beloofde tegen te stemmen als “het verlenen van voorrang aan statushouders bij het toewijzen van een sociale huurwoning” in de raad zou komen. Fijntjes voegde Van Haasen er een screenshot […]

POV heeft genoeg van uitstel bij fietsenstalling De Droogschuur (vragen 1:1)

Begin deze week schreven we over het voortdurende uitstel van de noodzakelijke reparaties bij de nieuwe fietsenstalling De Droogschuur. Al een paar maanden na de opening kwamen er mankementen aan het licht die nu provisorisch met stutten worden opgelost. De verantwoordelijke wethouder Gerard Slegers beloofde keer op keer dat er een definitieve oplossing zou komen […]

Ton Brekelmans (POV): zorgen over financiële toekomst Zaanstad

De ‘enorme schuldenberg van Zaanstad’ zou de gemeente zorgen moeten baren aldus POV-raadslid Ton Brekelmans. Hij maakt zich daar “al jaren lang ernstig zorgen over”. Brekelmans stelt voor de tijdelijke meevallers die Zaanstad heeft en het batig saldo op de begroting, te gebruiken om tegenvallers op te vangen en de financiële toekomst van de gemeente […]

POV wil weten hoe het zit met ZMC-financiën

POV-raadslid Perry van der Velden wil het naadje van de kous weten over de leningen en kredieten die Zaanstad aan het ZMC wil verstrekken en al verstrekt heeft. Het gaat om een extra lening van € 2 miljoen. Ook heeft Zaanstad een andere lening opgetrokken van € 5 miljoen naar € 7,5 miljoen. Van der […]

ROSA-oprichter Erik Schaap: met de POV ga je door de ‘ondergrens’

Nog voordat de handtekeningen door de nieuwe partners POV en ROSA onder het coalitieakkoord waren gezet, werd het eerste barstje in de verbintenis al zichtbaar. ROSA-oprichter Erik Schaap bedankte als partijlid. Wat hem betreft moet ROSA zich niet afgeven met “een partij die artikel 1 van de Grond met voeten treedt”. Artikel 1 luidt: “Allen […]

POV zoekt ‘externe onafhankelijke’ informateur voor Zaanstad

Als het aan de POV ligt krijgt Zaanstad een externe en onafhankelijke informateur die snel een ruime coalitie moet gaan vinden. En het ligt aan de POV, daar waren alle partijen in de raad van Zaanstad het over eens. De grote winnaar van de verkiezingen (van 4 naar 6 zetels) moet het voortouw nemen bij […]

POV grote winnaar in Zaanstad, coalitie houdt meerderheid

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad. De partij ging van 4 naar 6 zetels en werd daarmee de grootste*. VVD en PvdA behaalden beide 5 zetels, wat een verlies van 1 zetel voor de VVD inhield en een winst van 1 voor de PvdA in vergelijking […]

GR2022 Zaanstad, poppetjes & programma’s, lijst 2: POV (knarrenhof & coffeeshop)

Op 14, 15 en 16 maart wordt er gestemd voor de nieuwe gemeenteraad. In Zaanstad doen 14 partijen mee. Wij bekijken de poppetjes (m/v) en de programma’s. Lijst 2: de POV De tweede partij in 2018, maar toch in de oppositie. Vanaf 2010 zit de POV in de raad, vanaf 2014 met 4 zetels. Gaat […]
category Politiek
tag GR2022pov
date 3 maart 2022

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!