KFC krijgt voetbalkooi

Op het complex van voetbalclub KFC in Koog aan de Zaan, Wezelstraat 9, komt een voetbalkooi. Burgemeester en wethouders van Zaanstad maakten onlangs bekend dat zij voor de voetbalkooi een omgevingsvergunning hebben verleend. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan online of per brief naar Postbus […]

» Lees meer