Opinie: Zaanstad verantwoordelijk voor vertraging en kosten Kraaien

Al in augustus 2017 werd er door de RUD (Provincie Noord-Holland) gewezen op het feit dat het niet aanvragen van een ontheffing Noordse woelmuis en Waterspitsmuis door Zaanstad niet verstandig is. Dat er Noordse Woelmuis en/of Waterspitsmuis voorkwam, was evident. Evident gezien de biotoop, het voorkomen ervan in de gehele Zaanstreek (natte rietlanden/veenweide), en het aanwijzen van Natura 2000 gebied […]

» Lees meer