Als basisschool De Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer komt, gaat de bouw € 4.174.000 kosten volgens de gemeente.

De kosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van de school op de vorige plek, bij de Marktstraat en Krommenieërpad, bedragen € 2,6 miljoen en moeten waarschijnlijk als verloren worden beschouwd.

Alleen als de kosten voor de claim van de aannemer lager zijn, als de verzekeraar over de brug komt en als er bij herontwikkeling bij de Tulpstraat en het Krommenieërpad opbrengsten gegenereerd kunnen worden, zou de schade lager uit kunnen vallen.

Geheime bijlage
De totale kosten van de locatie Noordeinde zijn € 4.174.000 volgens de gemeente, daarvan is al € 3.400.000 begroot. De gemeenteraad wordt gevraagd om dekking van het tekort van € 775.000 goed te keuren en een post van € 120.000 omdat het Toermalijn-dossier extra capaciteit van de gemeente heeft gekost.

Hoe de € 2,6 miljoen voor het oude gebouw is samengesteld, is niet bekend gemaakt, dat staat in een “geheime bijlage”. Dat het tot dusver € 1,6 miljoen had gekost was al eerder bekend gemaakt.

Het gaat onder meer over kosten voor architect en adviseurs (ongeveer een half miljoen), asbestonderzoeken en asbestafvoer, bouwrijp maken, de uitkoop van de biljartvereniging en de sloop van hun pand (ruim € 900.000) en juridische bijstand. aannemer kreeg wegens de vertraging al € 95.000 extra. De legeskosten bedroegen € 100.000.

In de geheime bijlage is een overzicht opgenomen van de totale begrote kosten voor het plan op de oude locatie en locatieonderzoek ad € 2.605.539. Er is aanvullende dekking nodig voor € 1.050.000.

Biljartvereniging

In het Dagblad Zaanstreek van 16 januari 2016 maakte de familie Heijnen bekend dat ze hun juridische kosten ook op de gemeente gaat verhalen.

Een school aan het Noordeinde is niet probleemloos te bouwen, omdat “de locatie volledig gelegen is binnen de geluidzone van het bedrijventerrein ‘Nieuweweg Zuid-West en Croklaan’. Het verlenen van een hogere grenswaarde geluid is dan ook noodzakelijk bij realisatie van de school op deze locatie.” Gerkens Cacao in Wormer (Cargill) zou bezwaar aan kunnen tekenen.

Ontwikkelaar BPD
Voor de bouw van de nieuwe school moet grond aangekocht worden van ontwikkelaar BPD, “de financiële gevolgen van deze aankoop zijn verwerkt in de geheime bijlage.”

BPD heeft al z’n eisen op tafel gelegd: “de ontwikkelaar wil alleen meewerken aan de komst van de school als alle ingetekende woningen in het gebied van de school verrekend worden.”

Er zijn twee mogelijkheden voor de nieuwe Toermalijn (links boven komt een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers).

plannen toermalijn noordeinde

Ook moet de grond gesaneerd worden en moet er een bestemmingsplan komen. Dat kost tijd maar de gemeente denkt dat er over twee jaar (1e kwartaal 2018) gebouwd gaat worden en dat het in het derde kwartaal van 2019 af is.

Maar dat lukt alleen als er geen bezwaar en/of beroep wordt aangetekend. Als het project vertraging oploopt, is de school pas in 2020 af.