Turks meisjesinternaat in ex-buurthuis De Exter (Sluispad)

In juni van dit jaar werd al bekend dat de Turkse Stichting Mizaan een internaat wilde vestigen in het voormalige buurthuis De Exter aan het Sluispad in Zaandam.

B&W maakte vandaag bekend dat het gaat om een islamitisch internaat voor meisjes. Er zijn volgens het college “geen gronden om niet mee te werken aan de aanvraag voor een vergunning.”

Mizaan heeft al een internaat inclusief gebedsruimte voor jongens aan de Oostzijde 28. Het pand aan het Sluispad 35 is in juli 2016 door de curator van Welsaen verkocht aan Mizaan, de vraagprijs was € 449.000.

Mizaan zegt zelf op de website overigens alleen huiswerkbegeleiding te organiseren, over een internaat wordt niet gerept: β€œDe jongeren volgen lessen (…). Na schooltijd worden ze opgevangen in ons educatiecentrum waar ze onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken.”

Op Oostzijde 28 is ook de Stichting Islamitisch Centrum Zaandam gevestigd. Het SICZ organiseert ook gebedsdiensten. In een artikel uit 2014 over Mizaan wordt gesteld dat het destijds om een internaat voor 60 jongens ging. Volgens Zaanstad gaat het nu om “40 jongens tussen de 12 en 21 jaar oud”. De meisjes worden in het nieuwe internaat na schooltijd opgevangen en slapen daar ook doordeweeks.

Bestemmingsplan

Ofschoon er “voor de vestiging van het internaat geen vergunning nodig is” zoals de gemeente eerder stelde, geldt dat niet voor slapen/overnachten, daarvoor moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Overigens bestaan bij B&W wel reserves:

“er is voor het college voldoende aanleiding om Stichting Mizaan steviger aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking met maatschappelijke partners en verbinding met de Zaanse samenleving omdat zij nogal op zichzelf gericht zijn.

Geconstateerd wordt dat er weinig contact is in de wijk en dat de aansluiting met partners in de wijk beperkt is.

Uit een inventarisatie onder scholen met leerlingen van Mizaan (begin 2016) blijkt dat leerlingen vermoeid zijn in de les. In enkele gevallen is er sprake van zorg van docenten over zeer vrome geloofsuitingen of sterke uitingen van Turks nationalisme.”

Mogelijk leidt de komst van het internaat tot onrust in de wijk:

“In deze wijk hebben zich het afgelopen jaar meerdere Turks Nederlandse organisaties gevestigd. Bij een deel van de inwoners zorgt dit voor onrust. Zo ook bij de komst van Mizaan. Mizaan heeft daarop contact met de omwonenden gezocht en heeft ze uitgenodigd om op bezoek te komen in de Oostzijde. Hier is door bewoners geen gevolg aan gegeven.”

Het college is ook het gesprek aangegaan over bestaande jeugdverblijf aan de Oostzijde.

Hier de brief (pdf) van het college over het internaat.

Foto boven (De Exter) van Google Streetview.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *