Twee zwakke scholen in Zaanstad: De Spiegel en Pascal Zuid

Twee Zaanse scholen krjgen van de onderwijsinspectie de kwalificatie ‘zwak’: basisschool De Spiegel en de VMBO-school Pascal Zuid.

Uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in Nederland afneemt. Op 1 september 2014 voldeed 93%% van de scholen in het voorgezet aan de minimumeisen van de inspectie (90% in 2013). In het basisonderwijs was 98% procent van de scholen voldoende.

In Zaanstad is er één school voor het voorgezet onderwijs dat het predikaat “zwak” krijgt: Pascal Zuid (afdeling vmbo gemengde en theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg). De “opbrengsten op deze afdeling zijn onvoldoende” volgens de inspectie terwijl de examenresultaten onder de maat zijn.

De school heeft veel allochtone leerlingen, PPCG-leerlingen (armoedeprobleemcumulatiegebied) en LWOO-leerlingen (wel genoeg capaciteiten maar ondersteunend onderwijs nodig om een diploma te halen).

De cijfers voor het centraal examen bleven erg laag en ook het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen was bij een aantal vakken te groot. De inspectie verwacht overigens wel dat de resultaten zullen verbeteren. (De foto is van de website van Pascal Zuid en toont de Serious Request Kerstmarkt – dat vinden we een prima actie bij De Orkaan.)

Basisschool De Spiegel (fusie van De Feniks en de Branding) is ook zwak volgens de inspectie. De resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, waren matig, de Cito-toetsen ook: “eindresultaten van de afgelopen drie jaar zijn onvoldoende (…) de opbrengsten van de huidige groep 7 positief, maar de opbrengsten van groep 6 zijn zorgwekkend.”

 

 

 

 

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Het predicaat ‘zwakke school’ is gebaseerd op het examenresultaat van 2013.
  Wij hebben daarna een aantal verbeteringen aangebracht die tot resultaat hadden dat in 2014 het gemiddelde centraal examencijfer is gestegen tot 6,4 (BBL), 6,3 (KBL) en 6,3(GT). Bovendien was er geen verschil tussen het resultaat van het schoolexamen en het centraal examen. Wij verwachten dat de effecten van onze verbetering dit schooljaar zullen leiden tot examenresultaten die gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde.
  Op de site scholenopdekaart.nl zullen in januari 2015 de examenresultaten
  van 2014 door de onderwijsinspectie gepubliceerd worden.

  Bert Dijkstra,
  coördinator theoretische leerweg VMBO Pascal Zuid

 • De Orkaan

  Beste Bert, dank voor de aanvulling. Stuur ons even een berichtje als die resulaten erop staan – voor het geval dat we dat over het hoofd zien – dan besteden we daar op dat moment natuurlijk ook aandacht aan. (Zie contact-pagina)

  • Beste redactie van “De Orkaan”. Als ik google op VMBO Pascal Zuid zie ik tot mijn schrik nog steeds uw artikel met de kop “Pascal Zuid zwakke school” uit 2014. Zwakke school zijn we al lang niet meer en op de website “scholenopdekaart.nl” kunt u niet alleen onze examenresultaten zien, maar ook de inspectierapporten die bevestigen dat we heel goed bezig zijn.
   Het resultaat van dit jaar is weer beter dan in 2015. Het slagingspercentage is 98%. Meer zeggend zijn de gemiddelde examencijfers die, met name in de theoretische leerweg, ruim boven de voorlopige landelijke gemiddelde CE-cijfers uitsteken. Graag nodig ik u uit om in een artikel dat onder de aandacht te brengen zodat googlelaars niet meer geconfronteerd worden met nieuws van jaren geleden.

   Bert Dijkstra,
   coördinator leerjaar 4 van VMBO Pascal Zuid

   • De Orkaan

    Beste Bert,

    Ik snap dat het vervelend is. Maar aan het algoritme van Google kunnen wij niet zoveel doen. We gaan kijken naar die website en als dat een aanleiding is om een stukje te maken gaan we dat zeker doen.

 • Beste redactie van de Orkaan,

  Nog steeds vind ik als één van de eerste sites, bij het intikken van de zoekterm Pascal Zuid in google, het artikel uit 2014 met de kop “Twee zwakke scholen in Zaanstad: De Spiegel en Pascal Zuid”. Wat Pascal Zuid betreft sloeg dit artikel op de situatie uit 2012, nu 5 jaar geleden.
  Vorig jaar schreef ik in een reactie dat wij al lang geen zwakke school meer zijn.
  U beloofde mij in uw reactie dat, als daar aanleiding voor is, hierover een stukje te maken.
  Graag wijs ik u op de examenuitslag 2017 die u kunt vinden op de website http://www.scholenopdekaart.nl. En dan zou de kop van het artikel kunnen luiden: Hoe een zwakke school in korte tijd veranderde in een sterke school.

  Met vriendelijke groet,

  Bert Dijkstra, leerjaarcoördinator op VMBO Pascal Zuid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *