Omdat bijna alle alternatieven voor de verbinding tussen de A8 en A9 de historische Stelling van Amsterdam doorsnijden, is het verplicht UNESCO advies te vragen over de gevolgen van verbindingswegen voor dit historisch erfgoed.

Eénduidig is het advies niet, maar de werelderfgoedorganisatie had graag willen ‘zien’ welke gevolgen de aanleg van nieuwe wegen op de Stelling heeft.

3D-landschapsmodellen
Volgens de UNESCO zijn er nu maar twee alternatieven acceptabel: oude wegen aanpassen (dus geen nieuwe aansluiting A8-A9) of een weg die de Stelling niet doorkruist (en het verkeersprobleem niet oplost).

Dat ‘zien’ kan bijvoorbeeld door

“3D- landschapsmodellen te maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten (zonder dergelijke modellen is het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe het toekomstige landschap eruit zal zien).”

Het onderzoek dat de provincie zelf heeft laten verrichten “biedt geen echte landschappelijke analyse waarbij rekening wordt gehouden met alle bestaande elementen.”

Hieronder een kaart van het gebied, de gekleurde lijnen zijn de alternatieven, het blauwe deel het gebied van de Stelling, de kleine cirkels zijn de forten.

stelling en wegen

Opstelterrein
Behalve over de A8-A9 spreekt de UNESCO zich ook uit over het nieuwe opstelterrein van de NS dat langs de N203 in Uitgeest (richting Krommenie) gaat komen (onder). De “visuele effecten moeten zo veel mogelijk worden beperkt”, bijvoorbeeld afgeschermd met bomen.

opstelterrein

Alleen alternatief 2 (bestaande wegen verbeteren) en alternatief 7 (nieuwe weg door Assendelft en langs Saendelft die meteen afbuigt naar de N203) weinig risico voor het erfgoed op. Maar, zo schrijft UNESCO, dat laatste alternatief lost waarschijnlijk het verkeersprobleem niet op.

a8 a9 kaartje

En wat gebeurt er met het advies? Dat wordt volgens de provinciemeegenomen bij het besluit in 2016 over een voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9.”