Vergunning Cultuurcluster tot 17 januari ter inzage

Tot 17 januari kunnen belanghebbenden bezwaren (zienswijzen) indienen tegen de omgevingsvergunning die Zaanstad wil verlenen om het Cultuurcluster te laten bouwen.

Formeel gaat het om het bouwen van een “multifunctioneel centrum (Cultuurcluster)” op het “braakliggend terrein tussen Stadhuisplein, Houtveldtunnel en spoor te Zaandam”.

In het ter inzage liggende plan is ook verlenging van de fietstunnel (Houtveldtunnel) opgenomen.

Begin maart moeten de inschrijvingen voor de aanbesteding van het Cultuurcluster binnen zijn zodat er een bouwer kan worden geselecteerd.

Op 25 januari beslist de raad waarschijnlijk opnieuw over het referendum omdat de rechtbank een eerder besluit over het tegenhouden van een referendum had vernietigd.

Daarnaast speelt nog de zaak van het al dan niet terecht oppotten van geld door de nieuwe bespelers van het Cultuurcluster om de verhuizing te bekostigen.

De ontwerpbesluiten waarover zienswijzen kunnen worden ingediend, liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. De balie is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Referendum of geen referendum, benut allen deze mogelijkheid om massaal bezwaar in te dienen!
  Argumenten (Aargh…uw centen) genoeg!

 • U hoeft (met dit slechte weer) niet naar buiten om de besluiten in te zien om bezwaar te maken.
  Ze zijn ook (tot in detail) digitaal in te zien op / te downloaden van de website van de Gemeente Zaanstad:
  https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1742&mNch=4202610

  Besluiten ter inzage bekendmakingen B&W 6 december 2017:

  Een overzicht van besluiten die ter inzage liggen vindt u hieronder:

  61119 Cultuurcluster te Zaandam ontwerp omgevingsvergunning deel 1
  https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4032328
  61119 Cultuurcluster te Zaandam ontwerp omgevingsvergunning deel 2
  https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4032335
  61119 Cultuurcluster te Zaandam ontwerp omgevingsvergunning deel 3
  https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4032337
  61119 Cultuurcluster te Zaandam ontwerp omgevingsvergunning deel 4
  https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4032344
  61119 Cultuurcluster te Zaandam ontwerp omgevingsvergunning deel 5
  https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4032356

  Bezwaar maken (tegen een besluit van de gemeente) kan blijkbaar alleen schriftelijk:

  “Als u belanghebbende bent en het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt schriftelijk en gemotiveerd een bezwaar indienen.

  Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

  Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad
  Postbus 2000
  1500 GA Zaanstad

  Let op: het indienen van een bezwaarschrift zorgt er niet voor dat het besluit wordt geschorst. U dient hiervoor een schorsing aan te vragen.

  U kunt iemand anders machtigen om voor u een bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde moet dan echter wel een schriftelijke, door de belanghebbende ondertekende, machtiging meesturen met het bezwaarschrift.

  Inhoud bezwaar
  Het bezwaarschrift dient minstens te bevatten:
  •naam, adres en handtekening van de indiener (wij adviseren om daarbij het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent te vermelden);
  •datum van het bezwaarschrift;
  •een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (wij adviseren u om, indien mogelijk, een kopie van het besluit mee te zenden, waartegen bezwaar wordt gemaakt);
  •de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *