Vergunning Olam wordt aangevochten

Omwonenden van cacaoverwerker Olam in Koog a/d Zaan leggen zich niet neer bij de vergunning die aan het bedrijf is verleend. Zij gaan zienswijzen tegen dit besluit indienen.

Zij trekken samen op met Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment die bij het controleren van de gegevens de vergunning al op onduidelijkheden stuitte.

De vergunning is verleend door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) van de Provincie Noord-Holland. Binnen zes weken kan een zienswijze tegen de vergunning worden ingediend.

Ammoniak

De gegevens die Vollenbroek van de ODNHN ontving lijken niet overeen te komen met die van het RIVM die de emissies bijhoudt. Uit de cijfers van het RIVM (emissieregistratie.nl) blijkt dat in 2015 96.000 kilo ammoniak werd uitgestoten, in 2017 en 2018 ging het om iets meer dan 50.000 kilo. In de jaren daarvoor meldt het RIVM niets terwijl de Omgevingsdienst wel uitstoot in de jaren negentig meldt. Vollenbroek heeft een WOB-verzoek ingediend om de ontbrekende gegevens van de emissies (vanaf 1990) boven tafel te krijgen.

Bewoners Koog a/d Zaan en Zaandijk gaan zich aansluiten bij de zienswijze die Vollenbroek gaat indienen. Op dit moment wordt de buurt ‘gemobiliseerd’. Ook natuur- en milieuorganisaties zullen waarschijnlijk een zienswijze indienen of zich bij de anderen aansluiten.

Chloriden

Uit de gegevens van de Emissieregistratie blijkt dat Olam in 2018 58 ton ammoniak uitstootte, iets meer dan in 2017. De uitstoot van kooldioxide daalde van 21.270 tot 18.650 ton. Daarnaast worden Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en stikstofdioxiden uitgestoten.

In 2015 ging het om 96 ton ammoniak en in 2010 om 160 ton. In de jaren daarvoor werd niet op dezelfde manier geregistreerd. Wel wordt duidelijk dat in 2000 grote hoeveelheden chloriden in de Zaan werden geloosd. Daarna zijn lozingen niet geregistreerd.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *