Zaanstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een pannenkoekenrestaurant met een Bed & Breakfast, botenopslag, steiger, een speelweide, een vlaggenmast en reclame-uitingen bij het pand aan de Vaartdijk 23 in Assendelft.

In december vorig jaar werd de komst van het restaurant al aangekondigd.

De gemeente wil toestemming verlenen om te bouwen in het moerasnatuur- en weidevogelgebied omdat men de recreatie wil bevorderen: “met het bouwplan wordt Zaanstad met een nieuwe activiteit aantrekkelijker gemaakt voor toerisme en recreatie.”

Het pannenkoekenrestaurant wordt 9,75 meter hoog.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het besluit ligt 6 weken ter inzage, van do. 28 april t/m wo. 8 juni 2016 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het besluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen.