Vermaning voor B&W over Vermaning Wormer

“Gisteren hoorde ik voor de radio een reportage over de expositie van de Nebra-schijf in het Drents Museum onder de titel De ontdekking van de hemel. Die bronzen Nebra schijf is bijna 4.000 jaar oud en de gouden sterrentekens zouden te maken kunnen hebben met de manier waarop heel vroeger de jaargetijden werden ingedeeld. 

Dat was belangrijke voor de landbouw, wanneer te zaaien en wanneer te oogsten. Het schijnt dat deze manier van tijdrekenen ook werd toegepast door de Inca’s en Egyptenaren.”

Door: Hans Leeuwenkamp, voorzitter Comité Behoud Vermaning Wormer

Waarom boeit ons dat zo? We weten toch wat we willen en moeten. Nee dus. Twijfel alom.  Daarom zijn we zo geïnteresseerd in het verleden hoe deden ze dat toen? En misschien belangrijker hoe zag het er toen uit. Als je de Facebook pagina van Appie Jacobsen bekijkt: de rijke historie van de Zaanstreek dan is het een begrijpelijk ach en wee wat er allemaal in de Zaanstreek aan historisch moois verloren is gegaan. Hoe kan het plan dan logisch zijn om het werkelijk fantastisch originele en sobere interieur uit de Vermaning kerk in Wormer te slopen en terug te plaatsen in een nep-Vermaning op de Zaanse Schans. De kerk zelf zou dan mooi als uniek woonhuis verkocht kunnen worden. Wat een armoe, Wie haalt zoiets nou in zijn hoofd? 

Terecht dat het liberale raadslid Fred Sanders aan de burgemeester van Wormerland vroeg, kan dat nou zomaar? Het is toch een gemeentelijk monument? Vervolgens gekissebis of ook het interieur wel of niet onder de monumentale status zou vallen.

Voor mij was dat aanleiding om het Comité behoud Vermaning Wormer op te richten om deze snode plannen te voorkomen. Hoewel wij ons initiatief luid en duidelijk in de media hebben aangekondigd dacht het college van Wormerland we besluiten zoals we willen en zij (de opposanten) zoeken het maar uit. Naar nu blijkt alle moeite voor niets: advies van de oud-directeur van de Rijksdienst monumentenzorg, professor Fons Asselbergs, bouwkundig onderzoek naar de staat van de kerk, oriëntatie op fondsenwerving voor herstel van de kerk. Het College had immers al besloten tot sloop van interieur en verkoop van de kerk. 

Deze constructie was bedacht door de bestuurders van de Zaanse Schans wie het te doen is om nog veel meer bezoekers te trekken. Zaanse doopsgezinden gingen daarin mee, maar Zaanstad is geen Wormerland. Natuurlijk het is een nobel streven maar mag niet ten koste gaan van de kostbare historie van Wormerland. Ik vind dat het College van Wormerland door puur kapitalistische belangen erin geluisd is. Ik maak me door de hele aanpak van het college nu nog meer zorgen over de toekomst van het pakhuis Wormerveer, over het historisch beeld van de Zandweg, het groene huis aan de Veerdijk, de Bartelsluis. Het mag toch niet zo zijn, dat je erfgoed eerst door de tijd laat instorten door de grond vervolgens aan het grootkapitaal weg te geven.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Caroline Boone

  Tenenkrommend dit!
  Het DNA van de Zaanstreek wordt bijna structureel onderworpen aan politiek en commercieel gewin! Wetgeving en regels worden daartoe in eigen (politiek en commercieel) belang uitgelegd. Het is de sign of this time vrees ik.
  En het erge is, het wordt voor waar aangenomen.
  Goed dat dit soort trajecten kritisch beschreven en blootgelegd worden!

  #cowboys #bananenrepubliek

 • Peter Blokker

  zo zie je maar in deze tijd is geld veel belangrijker dan de mens, als men in deze tijd de mens ook zou kunnen verkopen ( net als vroeger) dat deed de politiek ook dat nog, een schande is het.

  • l. Boonstra

   Maar diezelfde politiek wordt door de betrokken inwoners gekozen. Blijkbaar gingen die kiezers voor iets veel belangrijkers dan een oude kerk. Minder asielzoekers bijvoorbeeld of minder sociale woningen.

   • Peter Blokker

    Je weet toch zelf ook wel dat de politiek voor verkkezingen van alles beloofd en als die eenmaal geweest zijn kunnen ze zich daar niets meer van herinneren

 • Ton van Harlingen

  De dame op de foto in het rood is Mia Krommenhoek-Laan, haar zuster Erica van Harlingen-Laan is gedurende vele jaren predikante van deze gemeente geweest. De historie van de doopsgezinden in Wormer/Jisp begint in circa 1530. Ze werden zwaar vervolgd en o.a. Cecilia Jheronymusdochter, een inwoonster van Wormer, is in 1549 tezamen met haar echtgenoot in Amsterdam op de brandstapel gezet. De hoofdlijnen van de geschiedenis van deze gemeente zijn te vinden in de Mennonite Encyclopedia (on line). De belangrijkste ketterjager van die tijd, Maarten Donck, leefde merkwaardig genoeg óók in Wormer.

 • Loes Leurs

  Laten ze op de zaanse schans een reproductie zetten. In Wormer is al zo’n lelijke nep beschuittoren geplaatst.

 • Wormerland zorgt heel slecht voor zijn monumenten en laat van alles verloederen, beste voorbeeld is de Bartelsluis, dat is een aanfluiting voor als je met de fiets Wormer in komt.

 • Fred Sanders

  Hier in Wormer zijn we trots op de pakhuizen in de Zaanbocht aan de Veerdijk, pakhuizen gebouwd door industriëlen uit Wormerveer. Maar ons eigen erfgoed laten we net zo lang in weer en wind staan totdat het letterdijk door de fundering zakt. In de Engewormer vlakbij de brug naar de Wijdewormer stond een beeldschoon waterschapshuisje, voorbeeld van de bouw uit de voor-vorige eeuw. Er staat er nog eentje bij de brug als je vanuit Wormerveer het oude deel van Krommenie inrijdt. Tien jaar geleden nog te redden, paar jaar geleden door wind en regen ingestort en daarna gesloopt. Zo zal het de Bartelsluis en pakhuis Wormerveer ook vergaan, als er niet vol trots een actieprogramma voor behoud wordt opgestart. Een Deltaprogramma heet dat tegenwoordig. Laat de rekenkamer van Wormerland daar eens naar kijken, hoe we met ons erfgoed omgaan. De Wormer Vermaning wordt in november ontmanteld is verteld. Get is een schande, niet blijft er van het interieur bij sloop over. De kansel en het orgel blijven misschien behouden, maar die kan je overal kopen. De grond wordt verkocht voor het project op de Zaanse Schans en het interieur? alles zit nagelvast aan de muren, de vloer en het plafond. Haal eens een plank los die daar 200 jaar vast heeft gezeten. Splinters zullen er loskomen, geen planken. De schuilkerk is zo goed verborgen, dat zelfs de buren niet weten dat er een kerk staat. Maar ga er kijken, de kerk van binnen is beeldschoon, helemaal niet verzakt en met een beetje investering een historisch pronkstuk voor de toekomst. Ook de Doopsgezinde gemeenschap moet zich schamen, het is de enige Doopsgezinde zaalkerk in de Zaanstreek. Sta op en pleit voor behoud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *