Verzet tegen Kraaien-complex komt (laat) op gang

Niet alle Rooswijkers zijn blij met het nieuwe Kraaien-complex. Ruim 50 mensen hebben een petitie getekend tegen de komst van sportvelden.

Medio juli stelde de gemeente nog dat “een drietal bewoners de voorkeur gaf aan de Fortuinweg als natuurgebied” terwijl “de 73 andere bewoners van de achterliggende wijk hebben ingestemd met het huidige ontwerp.”

Het verschil tussen deze aantallen heeft te maken met timing. De tegenstanders hebben zich toen de plannen gemaakt werden, niet echt laten zien. En wie niet echt tegen was, is door de gemeente bij de voorstanders geteld.

Van € 4,5 naar € 5,8 miljoen

Op 10 juni 2016 werd duidelijk dat de Kraaien naar Rooswijk gaan. B&W was tegen, maar door steun van coalitiepartijen VVD, D66 en D66 (en ROSA, ZIP, POV en DZ) lukt het toch. Er wordt ruim € 4,5 miljoen vrijgemaakt. Snel blijkt dat dit te weinig is, totaal gaat het € 5,8 miljoen kosten (zonder clubhuis, en met wat slagen om de arm).

In oktober 2016 en mei 2017 worden informatie-avonden georganiseerd. Op 28 maart 2017 was een ‘ontwerpsessie’. In april 2017 maakten enkele bewoners van de de buurt zich overigens wel zorgen over de natuur in het gebied, ze schreven een brief aan de raad. Maar pas op 14 juli en 18 juni 2017 stuurt de werkgroep Werkgroep Natuurgebied Fortuin brieven over hun concrete zorgen aan de raad.

Dan is het proces echter al in gang gezet. Er zijn vijf alternatieven doorgerekend, plannen gemaakt en een voorkeurs-variant bekend gemaakt die de steun van omwonenden zou hebben. De terugweg lijkt afgesloten, op 18 juli sprak het Zaans Beraad over het “Definitief Ontwerp”. Na de zomer beslist de raad.

Harpstraat

De woordvoerder van Jeroen Olthof laat weten dat de gemeente gesproken heeft met de Belangenvereniging Harpstraat (“die vertegenwoordigt de bewoners van de Harpstraat”) waarvan zo’n 20 omwonenden deelgenomen hebben aan de ontwerpsessie op 28 maart.

“Daarnaast zijn er bij de presentatie van het uitgewerkte ontwerp op 18 mei jl. zo’n 80 bewoners aanwezig geweest die ter plekke nog aanvullende wensen hebben ingediend. De meeste van deze wensen zijn verwerkt in het definitief ontwerp wat nu voorligt, zoals de grondwal inclusief begroeiing en de afstanden tot de bebouwing. De aanwezigen hebben geen bezwaar ingediend.

Ten tijde van het schrijven van het besluit [Orkaan: 11 juli 2017] waren er 3 bewoners bekend die bezwaar hebben. De 16 en 40 waar de werkgroep Natuurgebied Fortuin van spreekt hebben zich nooit bekend gemaakt bij de gemeente of de BvH.”

Petitie

De gemeente stelt dat de petitie er niet was toen het raadsvoorstel werd gemaakt, bovendien:

“De herkomst van deze ondertekenaars is niet controleerbaar; sommigen tekenen anoniem, dus we weten niet of dit inderdaad direct omwonenden zijn of andere belanghebbenden.”

Dat laatste is overigens wel te controleren bij de online petitie die op 16 juli van start ging (“Wij willen geen ontwikkeling van sportvelden aan de Fortuinweg in Zaandijk. Het groen bij het Fortuinveld moet behouden blijven”).

Tot dusver hebben ruim 50 mensen de petitie ondertekend. Van hen tekenden 17 zonder hun adres op internet te publiceren terwijl twee ondertekenaars niet uit Zaandijk komen. Eén ondertekenaar komt uit Morgenstarstraat uit oud-Zaandijk. Bij 30 namen staan adressen uit Rooswijk.

Dertien handtekeningen komen uit de onmiddellijke omgeving: tien inwoners van de Harpstraat tekenden, twee handtekeningen kwamen van inwoners van het Triangelhof, eentje van het Paukenhof en eentje van de Jan Steijnstraat.

Uit de naastgelegen componistenbuurt kwamen veertien ondertekenaars: Maurice Ravelstraat (2), George Gershwinstraat (2), Hendrik Andriessenstraat (2), Claude Debussystraat (2), Bela Bartokstraat (2), Benjamin Brittenstraat (1), Bernard Zweerstraat (1), Igor Strawinskystraat (1) en John Lennonstraat (1).

Uit oud-Rooswijk komen ondertekenaars uit de Pieter Gerritszn Visstraat (1), Jacob Honigstraat (1) en Van der Horststraat (1).

Hun argumenten:

“Er is al zo weinig natuur en ik vind het van zeer groot belang dat we dit kunnen behouden en dat het voor omwonenden toegankelijk is. Geniet er bijna dagelijks van om daar een rondje die te lopen!!”

“Ik teken omdat ik bij realisatie van de sportvelden lawaai-, licht- en verkeersoverlast verwacht. Ik teken ook omdat ik niet begrijp dat de gemeente voor een relatief kleine sportclub zo enorm veel geld beschikbaar stelt.”

“Ik teken omdat aantasting van het natuurgebied Guisveld nergens anders wordt toegestaan. Geluidsoverlast en extra verkeersdrukte en parkeerproblemen op en bij de enige uitgangsweg van Rooswijk zullen het gevolg zijn. En dan geeft de gemeente ca. 6 miljoen uit voor een club van ca 600 leden. Dat is € 10.000 per lid. Kannietwaarzijn!”

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *